Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

11:1 Az a beszed, a melyet az Úr beszelt Jeremiasnak, mondvan:

11:2 Halljatok meg e szövetseg igeit, es beszeljetek el Juda ferfiainak es Jeruzsalem lakosainak!

11:3 Ezt mondjad azert nekik: Így szol az Úr, Izraelnek Istene: Átkozott mindenki, a ki meg nem hallja e szövetsegnek igeit,

11:4 A melyet akkor parancsoltam a ti atyaitoknak, a mikor kihoztam őket Égyiptom földeről, a vaskemenczeből, mondvan: Halljatok meg az en szomat, es cselekedjetek mindazokat, a miket en parancsolok nektek, es nepemme lesztek, en pedig Istenetekke leszek nektek;

11:5 Hogy beteljesitsem az esküvest, a melylyel megesküdtem a ti atyaitoknak, hogy nekik adom a tejjel es mezzel folyo földet, a mint most van ez! És felelek, es mondam: Ámen, Uram!

11:6 És monda az Úr nekem: Kialtsd mindez igeket Juda varosaiban es Jeruzsalem utczain, mondvan: Halljatok e szövetseg igeit, es cselekedjetek azokat!

11:7 Mert kerve kertem a ti atyaitokat, a mikor felhoztam őket Égyiptom földeről, mind e napig, szünetlenül kerven es mondvan: Halljatok meg az en szomat!

11:8 De nem hallottak, meg fülöket sem hajtottak [arra,] hanem ment kiki az ő gonosz szivenek hamissaga utan, es rajok szabtam e szövetsegnek minden igejet, a melyeket azert parancsoltam, hogy megcselekedjek, de nem cselekedtek.

11:9 És monda az Úr nekem: Partütes van a Juda ferfiai es Jeruzsalem lakosai között.

11:10 Visszatertek az ő atyaiknak elebbi bűneire, a kik nem akartak hallani az en igeimet, es ők magok [is] idegen istenek utan jarnak, hogy azoknak szolgaljanak. Izrael haza es Juda haza megszegte az en szövetsegemet, a melyet az ő atyaikkal kötöttem.

11:11 Azert ezt mondja az Úr: Íme, en veszedelmet hozok reajok, a melyből ki nem menekülhetnek, es kialtanak majd en hozzam, de nem hallgatom meg őket.

11:12 És elmennek Juda varosai es Jeruzsalem lakosai, es kialtanak az istenekhez, a kiknek ők aldozni szoktak, de [azok] nem oltalmazzak meg őket az ő nyomorusaguk idejen.

11:13 Mert varosaidnak szama szerint voltak neked isteneid, oh Juda, es Jeruzsalem utczainak szama szerint keszitettetek a gyalazatnak oltarait, az oltarokat, hogy aldozzatok a Baalnak!

11:14 Te azert ne esdekelj e nepert, es egy kialto es esdeklő szot se ejts erettök, mert en meg nem hallgatom őket, mikor kialtanak majd hozzam az ő nyomorusaguk miatt.

11:15 Mi köze az en kedveltemnek az en hazamhoz? Temerdek istentelenseget cselekedtel; a szent hust abbahagytad; mikor gonoszsagban vagy, akkor örvendezel.

11:16 Lombos, szep formas gyümölcsű olajfa nevet adott neked az Úr. Nagy vihar morajanal tüzet gyujta rajta, es leromlottak az agai.

11:17 A Seregek Ura, a ki plantalt teged, rosszat vegzett felőled Izrael hazanak es Juda hazanak rosszasaga miatt, a mit elkövettek magokban, hogy engemet haragra ingereljenek, aldozvan a Baalnak.

11:18 Az Úr tudtul adta nekem, es en tudtam; te lattattad meg velem az ő cselekedeteiket is!

11:19 Én pedig olyan valek, mint a meszarszekre hurczolt szelid barany, es nem tudtam, hogy terveket szőttek ellenem, [mondvan:] Pusztitsuk el [e] fat gyümölcsevel együtt; irtsuk ki ezt az elők földeből, hogy meg a nevet se emlegessek többe!

11:20 És oh Seregek Ura, igaz biro, veseknek es szivnek vizsgaloja: hadd lassam a te bosszuallasodat rajtok, mert neked jelentettem meg az en ügyemet!

11:21 Azert ezt mondja az Úr az Anatothbeli embereknek, a kik eletedre törnek es ezt mondjak: Ne profetalj az Úr neveben, hogy meg ne halj a mi kezünk altal!

11:22 Azert ezt mondja a Seregek Ura: Íme, en megfenyitem őket; az ifjak fegyver altal halnak meg, fiaik es leanyaik [pedig] meghalnak ehen.

11:23 És senki sem marad meg közülök, hogyha veszedelmet hozok az Anatothbeli emberekre, az ő büntetesök esztendejet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase