Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

9:1 Barcsak a fejem vizze valtoznek, a szemem pedig könyhullatasnak kutfejeve, hogy ejjel-nappal sirathatnam az en nepem leanyanak megöltjeit!

9:2 Barcsak pusztaba vinne engem valaki, utasok szallohelyere, hogy elhagyhatnam az en nepemet, es eltavozhatnam tőlök; mert mindnyajan paraznak, hitszegők gyülekezete!

9:3 Felvontak nyelvöket, [mint] kezivöket, hazugsaggal es nem igazsaggal hatalmasok e földön; mert gonoszsagbol gonoszsagba futnak, engem pedig nem ismernek, azt mondja az Úr.

9:4 Mindenki őrizkedjek a baratjatol, es egyetlen atyatokfianak se higyjetek, mert minden atyafi cselbe csal, es minden barat ragalmazva jar.

9:5 Egyik a masik ellen csufoskodik, es nem szolnak igazat; nyelvöket hazug beszedre tanitjak, elfaradtak a gonosztevesben.

9:6 A te lakasod az alnoksag közepeben van; az alnoksag miatt nem akarnak tudni felőlem, ezt mondja az Úr.

9:7 Azert ezt mondja a Seregek Ura: Íme, en megolvasztom őket, es megprobalom őket, mert mit cselekedjem [egyebet] az en nepem leanya miatt?

9:8 Sebző nyil a nyelvök, alnoksagot beszel; szajaval bekessegesen szol baratjahoz, a sziveben pedig lest hany.

9:9 Avagy ne fenyitsem-e meg [őket] ezekert? azt mondja az Úr; vajjon az effele nemzetsegen ne alljon-e bosszut a lelkem?

9:10 A hegyeken sirast es zokogast tamasztok, es a pusztai ligetekben gyaszeneket; mert kiegnek ugy, hogy senki se megy keresztül rajtok, es nem halljak a nyajak begeteset; az eg madaraitol fogva a barmokig minden elköltözik es elmenekül.

9:11 Jeruzsalemet pedig kőhalomma teszem, sakalok tanyajava, es Juda varosait sivatagga valtoztatom, hogy lakatlan legyen.

9:12 Kicsoda olyan bölcs ferfiu, hogy ertse ezeket, [es] a kihez az Úr szaja szolt, hogy hirdesse azt, hogy miert vesz el a föld, es eg ki, mint a puszta, a melyen senki se menjen keresztül?

9:13 Monda tovabba az Úr: Mivelhogy elhagytak az en törvenyemet, a melyet elejök adtam, es nem hallgattak az en szomra, es nem jartak a szerint;

9:14 Hanem jartak az ő kevely szivök utan es a Baalok utan, a mikre atyaik tanitottak őket:

9:15 Azert, ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Íme, en megetetem őket, ezt a nepet, ürömmel, es megitatom őket merges vizzel.

9:16 És szetszorom őket a nemzetek között, a melyeket nem ismertek sem ők, sem atyaik, es utanok küldöm a fegyvert, a mig megsemmisitem őket.

9:17 Ezt mondja a Seregek Ura: Figyelmezzetek rea, es hivjatok a sirato asszonyokat, hogy jőjjenek el, es a bölcs asszonyokhoz is küldjetek, hogy jőjjenek el,

9:18 És siessenek es fogjanak sirashoz miattunk, es a mi szemeink [is] hullassanak könyeket, es szempillaink vizet ömleszszenek!

9:19 Mert a Sionrol siralomnak szava hallatszik: Oh, hogy elpusztultunk! Igen megszegyenültünk, mert elhagyjuk [e] földet, mert szethanytak lakhelyeinket!

9:20 Bizony halljatok meg, ti asszonyok, az Úrnak szavat, es vegye be a ti fületek az ő szajanak beszedet, es tanitsatok meg leanyaitokat a sirasra, es egyik asszony a masikat a jajgatasra;

9:21 Mert feljött a halal a mi ablakainkra, bejött a mi palotainkba, hogy kipusztitsa a gyermekeket az utakrol, az ifjakat az utczakrol.

9:22 Szolj! ezt mondja az Úr, es az emberek holtteste hever, mint a ganej a mezőn, es mint a keve az arato utan, es nincs, a ki összegyűjtse.

9:23 Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjek a bölcs az ő bölcsesegevel, az erős se dicsekedjek az erejevel, a gazdag se dicsekedjek gazdagsagaval;

9:24 Hanem azzal dicsekedjek, a ki dicsekedik, hogy ertelmes es ismer engem, hogy en vagyok az Úr, a ki kegyelmet, iteletet es igazsagot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.

9:25 Íme, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, es megfenyitek minden körülmetelkedettet a körülmeteletlenekkel együtt:

9:26 Égyiptomot es Judat, Edomot es az Ammon fiait, Moabot es mindazokat, a kik nyirott üstökűek [es] a pusztaban laknak; mert mindez a nemzet körülmeteletlen, es Izraelnek egesz haza [is] körülmeteletlen szivű.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase