Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

7:1 Az a beszed, a melyet az Úr szola Jeremiasnak, mondvan:

7:2 Állj az Úr hazanak ajtajaba, es kialtsd ott e beszedet, es mondjad: Halljatok az Úr beszedet mind, ti Judabeliek, a kik bementek ezeken az ajtokon, hogy imadjatok az Urat!

7:3 Így szol a Seregek Ura, Izrael Istene: Jobbitsatok meg a ti utaitokat es cselekedeteiteket, es veletek lakozom e helyen!

7:4 Ne bizzatok hazug beszedekben, mondvan: Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez!

7:5 Mert csak ha valoban megjobbitjatok a ti utaitokat es cselekedeteiteket; ha igazan iteltek az ember között es felebaratja között;

7:6 [Ha] jövevenyt, arvat es özvegyet meg nem nyomorgattok, es ezen a helyen artatlan vert ki nem ontotok, es idegen istenek utan sem jartok a magatok veszedelmere:

7:7 Akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, a melyet a ti atyaitoknak adtam, öröktől fogva mindörökke.

7:8 Íme, ti hisztek a hazug beszedeknek, haszon nelkül!

7:9 Nemde loptok, öltök es paraznalkodtok, hamisan esküsztök, a Baalnak aldoztok es idegen istenek utan jartok, a kiket nem ismertek:

7:10 És eljőtök, es megallotok előttem e hazban, a mely az en nevemről neveztetik, es ezt mondjatok: Megszabadultunk; hogy ugyanazokat az utalatossagokat cselekedhessetek!

7:11 Vajjon latrok barlangjava lett-e ez a haz ti előttetek, a mely az en nevemről neveztetik? Íme, en is latok, azt mondja az Úr.

7:12 Mert menjetek csak el az en helyemre, a mely Siloban van, a hol először lakoztam az en nevemmel, es lassatok meg, hogy mit cselekedtem azzal az en nepemnek, Izraelnek gonoszsagaert!

7:13 Most pedig, mivelhogy mindezeket a cselekedeteket megcselekszitek, azt mondja az Úr, es mivelhogy szüntelen szoltam, es szoltam ti nektek, de nem hallottatok, es kialtottam nektek, de nem feleltetek:

7:14 Azert ugy cselekszem e hazzal, a mely az en nevemről neveztetik, a melyben ti bizakodtok, es e hellyel, a melyet nektek es a ti atyaitoknak adtam, a mint Siloval cselekedtem.

7:15 És elvetlek titeket szinem elől, a mint elvetettem mind a ti atyatokfiait, Efraimnak minden magvat.

7:16 És te ne imadkozzal e nepert, se jajszot, se könyörgest ne emelj erettök, es nalam közben ne jarj; mert en meg nem hallgatlak teged!

7:17 Nem latod-e te: mit cselekesznek ők Juda varosaiban es Jeruzsalem utczain?

7:18 A fiak fat szedegetnek, az atyak gyujtjak a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az eg kiralynőjenek beleseket keszitsenek, es az idegen isteneknek italaldozatokkal aldoznak, hogy engem felingereljenek.

7:19 Avagy engem ingerelnek-e ők, azt mondja az Úr, es nem magokat-e, hogy gyalazat [boritsa] arczukat?

7:20 Azert ezt mondja az Úr Isten: Íme az en haragom es busulasom kiömlik e helyre, az emberekre es a barmokra, a mezőnek faira es a földnek gyümölcseire, es egni fog, es el nem aluszik.

7:21 Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Égőaldozataitokat rakjatok a ti veres aldozataitokhoz, es egyetek hust!

7:22 Mert nem szoltam a ti atyaitokkal, es nem rendelkeztem velök, a mikor kihoztam őket Égyiptom földeről, az egőaldozat es veres aldozat felől;

7:23 Hanem ezekkel a szavakkal utasitottam őket, mondvan: Hallgassatok az en szomra, es en Istenetekke leszek, ti pedig az en nepemme lesztek, es mind [csak] azon az uton jarjatok, a melyre utasitottalak titeket, hogy jol legyen dolgotok!

7:24 De nem hallgattak, es fülöket sem hajtottak [felem, ]hanem az ő gonosz szivök fasultsagaban a magok tanacsa szerint jartak, es hattal valanak [felem,] es nem arczczal.

7:25 Attol a naptol fogva, a melyen kijöttek a ti atyaitok Égyiptom földeből e mai napig küldtem hozzatok minden en szolgamat, a profetakat naprol-napra, szüntelen küldöttem;

7:26 De nem hallgattak ream, es fülöket sem hajtottak [felem;] hanem megkemenyitettek nyakukat, [es] gonoszabbul cselekedtek, mint az ő atyaik!

7:27 Ha elmondod nekik mind e szavakat, es nem hallgatnak read, ha kialtasz nekik, es nem felelnek neked:

7:28 Akkor ezt mondd nekik: Az a nep ez, a mely nem hallgat az Úrnak, az ő Istenenek szavara, sem fenyiteset fel nem veszi; elveszett a hűseg; kiszaggattatott az ő szajokbol.

7:29 Nyird le hajadat es vesd el, es kezdj a hegyeken gyaszeneket, mert utalja az Úr es elhagyja a nemzetseget, a melyre haragszik.

7:30 Mert gonoszt műveltek előttem Judanak fiai, azt mondja az Úr; utalatossagaikat bevittek abba a hazba, a mely az en nevemről neveztetik, hogy megfertőztessek azt.

7:31 És felepitettek a Tofet magaslatait, a mely a Ben-Hinnom völgyeben van, hogy megegessek fiaikat es leanyaikat tűzben, a mit nem parancsoltam, es a mi gondolatomban sem volt.

7:32 Azert ime eljőnek a napok, azt mondja az Úr, a mikor nem beszelnek többe a Tofetről, sem a Ben-Hinnom völgyeről, hanem az öldökles völgyeről; [es] temetkezni fognak Tofetben, es hely sem lesz eleg.

7:33 És e nep holtteste az eg madarainak es a mezei barmoknak lesz eledelökke, es nem lesz, a ki elriassza [azokat!]

7:34 És megszüntetem Juda varosaiban es Jeruzsalem utczain az örömnek szavat es a vigassagnak szavat, a vőlegeny szavat es a menyasszony szavat; mert elpusztul a föld!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase