Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

5:1 Jarjatok el Jeruzsalem utczait, es nezzetek csak es tudjatok meg es tudakozzatok meg annak piaczain, ha talaltok-e egy embert; ha van-e valaki, a ki igazan cselekszik, hűsegre törekszik, es en megbocsatok neki!

5:2 Meg ha azt mondjak is: Él az Úr! bizony hamisan esküsznek!

5:3 Uram! a te szemeid avagy nem a hűsegre [neznek]-e? Megverted őket, de nem bankodtak; tönkre tetted őket, de nem akarjak felvenni a dorgalast; orczaik kemenyebbekke lettek a kősziklanal; nem akartak megterni.

5:4 Én pedig ezt mondom vala: Bizony szerencsetlenek ezek; bolondok, mert nem ismerik az Úrnak utjat, Istenöknek iteletet!

5:5 Elmegyek azert a főemberekhez, es beszelek velök; hiszen ők ismerik az Úrnak utjat, Istenöknek iteletet! Ámde ők törtek össze egyetemlegesen az igat, es teptek le a köteleket!

5:6 Azert szettepi őket az oroszlan az erdőből, elpusztitja őket a pusztak farkasa, parducz olalkodik az ő varosaik körül; a ki kijön azokbol, mind szetszaggattatik; mert megsokasodtak az ő bűneik, es elhatalmasodtak az ő hitszegeseik.

5:7 Oh, miert bocsatanek meg neked? Fiaid elhagytak engem, es azokra esküsznek, a kik nem istenek; noha jol tartottam őket, megis paraznalkodtak es tolongtak a parazna hazaba.

5:8 [Mint a] hizlalt lovak, viczkandozokka lettek; kiki az ő felebaratjanak felesegere nyerit.

5:9 Avagy ne büntessem-e meg az ilyeneket, mondja az Úr, es az e fele nepen, mint ez, ne alljon-e bosszut az en lelkem?

5:10 Menjetek fel az ő keriteseire es rontsatok, de ne tegyetek semmive egeszen! Tavolitsatok el az agait, mert nem az Úrei azok!

5:11 Mert igen hűtelenne lett hozzam az Izrael haza es a Juda haza, azt mondja az Úr!

5:12 Megtagadtak az Urat, es azt mondtak: Nincsen ő, es nem jöhet reank veszedelem: sem fegyvert, sem ehseget nem latunk!

5:13 A profetak is szelle lesznek, es nem lesz, a ki beszeljen bennök: igy esik az ő dolguk!

5:14 Azert ezt mondja az Úr, a Seregeknek Istene: Miutan ti ilyen szoval szoltatok: ime tűzze teszem az en igemet a te szadban, ezt a nepet pedig fakka, hogy megemeszsze őket!

5:15 Íme, en hozok reatok messzünnen valo nemzetet, oh Izrael haza! ezt mondja az Úr. Kemeny nemzet ez, ős időből valo nemzet ez; nemzet, a melynek nyelvet nem tudod, es nem erted, mit beszel!

5:16 Tegze olyan, mint a nyitott sir; mindnyajan vitezek.

5:17 És megemeszti aratasodat es kenyeredet; megemeszti fiaidat es leanyaidat; megemeszti juhaidat es ökreidet; megemeszti szőlődet es fügedet; erősitett varosaidat, a melyekben te bizakodol, fegyverrel rontja le.

5:18 De meg ezekben a napokban sem teszlek benneteket egeszen semmive, azt mondja az Úr.

5:19 Ha pedig az lenne, hogy kerdeznetek: Miert cselekedte mindezt velünk az Úr, a mi Istenünk? akkor azt mondjad nekik: A mikepen elhagytatok engem es idegen isteneknek szolgaltatok a ti földeteken: azonkepen idegeneknek fogtok szolgalni olyan földön, a mely nem a tietek.

5:20 Hirdessetek ezt a Jakob hazaban, es hallassatok Judaban, mondvan:

5:21 Halljatok csak, te bolond es esztelen nep, a kiknek szemeik vannak, de nem latnak; füleik vannak, de nem hallanak!

5:22 Nem feltek-e engem? ezt mondja az Úr. Az en orczam előtt nem remegtek-e? Hiszen en rendeltem a fövenyet a tenger hataranak örök korlatul, a melyet at nem haghat, es ha megrazkodtatjak is habjai, de nem birnak vele, es ha meghaborodnak, sem haghatnak at rajta.

5:23 De ennek a nepnek szilaj es daczos szive van; elhajlottak es elmentek;

5:24 És meg szivökben sem mondjak: Oh, csak felnők az Urat, a mi Istenünket, a ki esőt, korai es kesői zaport ad annak idejeben; az aratasnak rendelt heteit megőrzi szamunkra!

5:25 A ti bűneitek forditottak el ezeket tőletek, es a ti vetkeitek fosztottak meg titeket e jotol!

5:26 Mert istentelenek vannak az en nepem között; guggolva fülelnek, mint a madaraszok; tőrt hanynak, embereket fogdosnak.

5:27 Mint a madarral teli kalitka, ugy vannak teli az ő hazaik alnoksaggal; ezert lettek nagyokka es gazdagokka!

5:28 Meghiztak, megfenyesedtek; elaradtak a gonosz beszedben; az arvanak ügyet nem itelik igaz itelettel, hogy boldoguljanak; sem a szegenyeknek nem szolgaltatnak igazsagot.

5:29 Hat ezeket ne büntessem-e meg, ezt mondja az Úr; az ilyen nemzeten, mint ez, avagy ne alljon-e bosszut az en lelkem?

5:30 Borzadalmas es rettenetes dolgok törtennek e földön:

5:31 A profetak hamisan profetalnak, es a papok tetszesök szerint hatalmaskodnak, es az en nepem igy szereti! De mit cselekesznek majd utoljara?!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase