Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

2:1 Majd szola az Úr nekem, mondvan:

2:2 Menj el, es kialts Jeruzsalem füleibe, mondvan: Ezt mondja az Úr: Emlekezem read gyermekkorod ragaszkodasara, matkasagod szeretetere, a mikor követtel engem a pusztaban, a [meg] be nem vetett földön.

2:3 Szent volt Izrael az Úrnak, az ő termesenek zsengeje; a kik emesztik vala őt, mind vetkeznek vala, veszedelem tamada rajok, azt mondja az Úr.

2:4 Halljatok meg az Úr szavat, Jakob haza es Izrael hazanak minden nemzetsege.

2:5 Így szol az Úr: Micsoda hamissagot talaltak bennem a ti atyaitok, hogy elidegenedtek tőlem, es hiabavalosag utan jartak, es hiabavalokka lettek?

2:6 Meg csak azt sem mondtak: Hol van az Úr, a ki felhozott minket Égyiptom földeről, a ki vezerelt minket a pusztaban, a kietlen es jaratlan földön, a szomjusagnak es a halal arnyekanak földen, a melyen nem vonult at ember, es a hol halando nem lakott?

2:7 És bevittelek titeket a bőseg földebe, hogy annak gyümölcseivel es javaival eljetek; es bementetek, es megfertőztettetek az en földemet, es az en öröksegemet utalatossa tevetek.

2:8 A papok nem mondtak: Hol van az Úr? A törveny magyarazoi nem ismertek engem, es a pasztorok hűtelenekke lettek hozzam, a profetak pedig a Baal altal profetaltak, es azok utan jartak, a kik tehetetlenek.

2:9 Azert meg perbe szallok veletek, mondja az Úr, es perelni fogok a ti fiaitok fiaival [is!]

2:10 Menjetek csak at a Kittim szigeteire, es lassatok meg; es küldjetek Kedarba is es szorgalmasan vizsgalodjatok, es lassatok meg, ha volt-e [ott] ehhez hasonlo?

2:11 Ha cserelt-e valamely nemzet isteneket? noha azok nem istenek. Az en nepem pedig felcserelte az ő dicsőseget tehetetlenseggel!

2:12 Álmelkodjatok ezen, oh egek, es borzadjatok es remüljetek meg igen! azt mondja az Úr.

2:13 Mert kettős gonoszsagot követett el az en nepem: Elhagytak engem, az elő vizek forrasat, hogy kutakat assanak magoknak; [es] repedezett kutakat [astak,] a melyek nem tartjak a vizet.

2:14 Szolga-e Izrael, a vagy otthon szülött-e ő? Miert lett predava?

2:15 Oroszlanok orditanak rea, megeresztik hangjokat, es sivatagga teszik földjet; varosai szetromboltatnak, lakatlanok.

2:16 Nof es Tahpan fiai is betörik koponyadat.

2:17 Vajjon nem te szerezted-e ezt magadnak? Elhagytad az Urat, a te Istenedet, a mikor vezerelt teged az uton!

2:18 Most is mi dolgod van neked Égyiptom utjaval? Hogy Nilus-vizet igyal? Vagy mi dolgod van neked Assur utjaval? Hogy a folyam vizet igyad?

2:19 A magad gonoszsaga fenyit meg teged, es a te elpartolasod büntet meg teged. Tudd meg hat es lasd meg: mily gonosz es keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, es hogy nem felsz engemet, ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura.

2:20 Bizony regota szettörtem a te igadat, es leteptem köteleidet, es azt mondtad: Nem leszek rabszolga; mindamellett minden magas halmon es minden lombos fa alatt bujkalsz vala te, mint egy parazna.

2:21 Pedig en ugy plantallak vala el teged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűseges magot: mimodon valtoztal hat nekem idegen szőlőtőnek fattyu hajtasava?

2:22 Meg ha lugban mosakodnal is, vagy szappanodat megsokasitanad is, feljegyezve marad a te alnoksagod előttem, mondja az Úr Isten.

2:23 Mimodon mondhatnad: Nem undokittattam meg, nem jartam a Baalok utan?! Lasd meg a te utadat a völgyben, ismerd meg csak: mit cselekedtel! Gyorslabu kancza-teve, a mely ide-oda futkos utain.

2:24 Pusztahoz szokott nősteny vadszamar, a mely erzekisegenek kivansagaban levegő utan kapkod. Gerjedelmet kicsoda csillapithatja le? Senki ne faraszsza magat, a ki ezt keresi, megtalalja ezt a maga honapjaban.

2:25 Tartoztasd meg labadat a mezitelensegtől, es torkodat a szomjusagtol! És te azt mondod: Hiaba, nem [lehet]! mert idegeneket szeretek, es utanok jarok.

2:26 A mikepen megszegyenül a tolvaj, ha rajtakapjak, akkepen szegyenül meg Izrael haza: ő maga, az ő kiralyai, fejedelmei, papjai es profetai,

2:27 A kik azt mondjak a fanak: Te vagy az en atyam! a kőnek pedig: Te szűltel engem! Bizony hattal fordulnak felem es nem arczczal, de nyomorusaguk idejen azt mondjak majd: Kelj föl es szabadits meg minket!

2:28 De hol vannak a te isteneid, a melyeket magadnak keszitel? Keljenek fel, ha megszabadithatnak teged a te nyomorusagod idejen; hiszen annyi istened volt, oh Juda, a hany varosod!

2:29 Miert perlekedtek velem? Mindnyajan hűtelenekke lettetek hozzam, mondja az Úr.

2:30 Hiaba ostoroztam fiaitokat, a fenyites nem fogott rajtok; fegyveretek ugy emesztette profetaitokat, mint pusztito oroszlan.

2:31 Oh te nemzetseg! Lasd meg az Úr dolgat! A puszta voltam-e en Izraelnek, avagy a setetseg földje? Miert mondotta az en nepem: Szabadok vagyunk, nem megyünk többe hozzad!

2:32 Vajjon elfelejtkezik-e a lany az ő ekszereiről; a menyasszony az ő nyaklanczairol? Az en nepem pedig szamtalan napokon elfelejtett engem!

2:33 Mit szepited a te utadat, hogy te szeretetet keresel; holott meg a gonoszokat is tanitod a te utaidra!

2:34 Meg ruhaid szelen is talalhato szegeny, artatlan emberek vere, nem [azert, hogy] betöresen kaptad őket, hanem mindamazokert!

2:35 És azt mondod: Bizonyara artatlan vagyok, hiszen elfordult tőlem az ő haragja! Íme, en törvenybe szallok veled, mivelhogy azt mondod: Nem vetkeztem!

2:36 Mit futkosol oly igen, valtoztatvan utadat? Égyiptom miatt is megszegyenülsz, a mint megszegyenültel Assur miatt.

2:37 Meg ettől is elszakadsz s kezeidet fejedre [kulcsolod,] mert utalja az Úr a te bizodalmasaidat, es nem leszel velök szerencses.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase