Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

1:1 Jeremiasnak, Hilkias fianak beszedei, a ki az Anatotban, Benjamin földen [lako] papok közül vala;

1:2 A kihez szola az Úr Josiasnak, az Ammon fianak, Juda kiralyanak napjaiban, az ő uralkodasanak tizenharmadik esztendejeben;

1:3 Tovabba Jojakimnak, a Josias fianak, Juda kiralyanak napjaiban, Sedekiasnak, a Josias fianak, Juda kiralyanak egeszen tizenegyedik esztendejeig, Jeruzsalem fogsagba viteleig, [a mi] az ötödik honapban [vala;]

1:4 Szola pedig az Úr nekem, mondvan:

1:5 Mielőtt az anyamehben megalkottalak, [mar] ismertelek, es mielőtt az anyamehből kijövel, megszenteltelek; profetanak rendeltelek a nepek köze.

1:6 És mondek: Ah, ah Uram Isten! Íme, en nem tudok beszelni; hiszen ifju vagyok en!

1:7 Az Úr pedig monda nekem: Ne mondd [ezt:] Ifju vagyok en; hanem menj mind azokhoz, a kikhez küldelek teged, es beszeld mindazt, a mit parancsolok neked.

1:8 Ne felj tőlök, mert en veled vagyok, hogy megszabaditsalak teged! mond az Úr.

1:9 És kinyujta az Úr az ő kezet, es megillete szamat, es monda nekem az Úr: Íme, az en igeimet adom a te szadba!

1:10 Lasd, en e mai napon nepek föle es orszagok föle rendellek teged, hogy gyomlalj, irts, pusztits, rombolj, epits es plantalj!

1:11 Szola tovabba nekem az Úr, mondvan: Mit latsz te, Jeremias? És mondek: Mandulavesszőt latok en.

1:12 És monda nekem az Úr: Jol lattal, mert gondom van az en igemre, hogy beteljesitsem azt.

1:13 És masodszor is szola hozzam az Úr, mondvan: Mit latsz te? És felelek: Forro fazekat latok en, es pedig a szaja eszak felől van.

1:14 És monda nekem az Úr: Észak felől tamad a veszedelem e földnek minden lakosara.

1:15 Mert ime, előhivom en az eszaki orszagok minden nemzetseget, mondja az Úr, es eljőnek, es kiki felallitja az ő kiralyi szeket Jeruzsalem kapui előtt, es köröskörül minden keritese ellen, es Judanak minden varosa ellen.

1:16 És kimondom iteleteimet felettök az ő mindenfele gonoszsagukert, minthogy elszakadtak tőlem, es idegen isteneknek aldoztak, es tulajdon kezeik munkait imadtak.

1:17 Te azert övezd fel derekadat, es kelj fel, es mondd meg nekik mindazt, a mit en parancsolok neked; meg ne riadj tőlök, különben en riasztalak el teged előlök!

1:18 Mert ime en erősitett varossa, vasoszloppa es erczbastyava teszlek ma teged mind ez egesz földön, Juda kiralyai, fejedelmei es papjai ellen es a föld nepe ellen.

1:19 Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg teged, mert en veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabaditsalak teged.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase