Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 66

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

66:1 Így szol az Úr: Az egek nekem ülőszekem, es a föld labaimnak zsamolya: minő haz az, a melyet nekem epiteni akartok, es minő az en nyugalmamnak helye?

66:2 Hiszen mindezeket kezem csinalta, igy alltak elő mindezek; igy szol az Úr. Hanem erre tekintek en, a ki szegeny es megtörött lelkű, es a ki beszedemet rettegi.

66:3 A ki bikat öl, embert üt agyon; a ki juhval aldozik, az ebet öl; a ki etelaldozattal jő, disznovert hoz elem; a ki tömjent gyujt, balvanyt imad! Mikent ők igy valasztak utaikat, es lelkök utalatossagaikban gyönyörködött:

66:4 Akkepen valasztom en is az ő megcsufolasukat, es rajok hozom, a mitől felnek; mivel hivtam es senki nem felelt, szoltam es nem hallottak, es a gonoszt cselekedtek szemeim előtt, s a mit nem szerettem, azt valasztak.

66:5 Halljatok az Úrnak beszedet, a kik rettegtek az ő beszedere: igy szolnak testvereitek, a kik titeket gyűlölnek, nevemert eltaszitanak: Jelenjek meg az Úrnak dicsősege, hogy lassuk örömötöket; de ők megszegyenülnek.

66:6 Halld! zugas a varos felől, hah! a templom felől, hah! az Úr, a ki megfizet ellensegeinek.

66:7 Mielőtt vajudott volna, szült, mielőtt fajdalom jött ra, fiut hozott vilagra.

66:8 Ki hallott olyat, mint ez, ki latott hasonlo dolgokat? Hat egy orszag egy nap jön-e vilagra, es egy nep egyszerre születik-e? mert vajudott es meg is szűle Sion az ő fiait!

66:9 Hat en csak meginditsam es ne vigyem veghez a szűlest? szol az Úr, vagy en, a ki szűletek, bezarjam-e [a mehet?] igy szol Istened.

66:10 Örüljetek Jeruzsalemmel, es örvendjetek fölötte mind, a kik őt szeretitek; vigadjatok vele örvendezessel mindnyajan, a kik gyaszoltatok miatta!

66:11 Hogy szopjatok es megelegedjetek megvigasztaltatasanak emlőjen, hogy igyatok es örvendjetek dicsősegenek bősegen.

66:12 Mivel igy szol az Úr: Íme kiterjesztem ra a bekesseget, mint egy folyovizet, es mint kiaradott patakot a nepek dicsőseget, hogy szopjatok; ölben fognak hordozni, es terdeiken czirogatnak titeket.

66:13 Mint ferfit, a kit anyja vigasztal, akkent vigasztallak titeket en, es Jeruzsalemben vesztek vigasztalast!

66:14 Meglatjatok es örül szivetek, csontjaitok, mint a zöld fű, viragoznak, es megösmerik az Úr kezet az Ő szolgain, es haragjat ellensegei fölött.

66:15 Mert ime, az Úr eljő tűzben, s mint forgoszel az ő szekerei, hogy megfizesse busulasaban az Ő haragjat, es megfeddeset sebesen egő langgal.

66:16 Mert az Úr tűzzel itel es kardjaval minden testet, es sokan lesznek az Úrtol megöltek.

66:17 A kik magokat megszentelik es mossak a [balvany] kertekert, egy [pap] megett, a közepen; a kik disznohust esznek es ferget es egeret, együtt pusztulnak el mind, mondja az Úr.

66:18 És en cselekedeteiteket es gondolataitokat [megbüntetem!] Eljő [az idő], hogy minden nepeket es nyelveket egybegyűjtsek, hogy eljöven, meglassak az en dicsősegemet.

66:19 És teszek köztök jelt, es küldök közülök megszabadultakat a nepekhez, Tarsisba, Pulba es Ludba, az ijjaszokhoz, Tubalhoz es Javanhoz; a messze szigetekbe, a melyek rolam nem hallottak, es nem lattak dicsősegemet, es hirdetik dicsősegemet a nepek között.

66:20 És elhozzak minden testvereiteket minden nepek közül ajandekul az Úrnak, lovakon, szekereken, hintokban, öszvereken es teveken szentsegemnek hegyere Jeruzsalembe, igy szol az Úr, a mint hozzak Izraelnek fiai az ajandekot tiszta edenyben az Úrnak hazaba.

66:21 És ezek közül is valasztok a papok köze, a Levitak köze, igy szol az Úr.

66:22 Mert mint az uj egek es az uj föld, a melyeket en teremtek, megallnak en előttem, szol az Úr, azonkepen megall a ti magvatok es nevetek;

66:23 És lesz, hogy honaprol-honapra es szombatrol-szombatra eljő minden test engem imadni, szol az Úr.

66:24 És kimenven, latni fogjak azoknak holttesteit, a kik ellenem vetkeztek, mert az ő fergök meg nem hal es tüzök el nem aluszik, es minden test előtt borzadasul lesznek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase