Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 48

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

48:1 Halljatok ezt Jakob haza, a kik Izrael neveről neveztettek, es Juda forrasabol szarmazanak, a kik az Úr nevere esküsznek, es Izrael Istenet emlegetik; [de ]nem hiven es nem igazan.

48:2 Mert a szent varostol nevezik magokat, es Izrael Istenehez tamaszkodnak, a kinek neve seregeknek Ura!

48:3 Mik eddig törtentek, előre megjelentem, szam hirdete es tudata azokat, gyorsan veghez vivem, es bekövetkezenek,

48:4 Mert tudtam, hogy te kemeny vagy, es vasinakbol van nyakad es homlokod ercz:

48:5 Tehat előre megjelentem neked, mielőtt bekövetkezett, tudtodra adtam, hogy ezt ne mondd: Faragott kepem mivele ezeket, balvanyom es öntött kepem parancsola ezeket.

48:6 Hallottad volt, [es most] lasd mindezt; avagy ti nem tesztek-e erről bizonysagot? Mostantol fogva ujakat tudatok veled: titkoltakat, a melyeket nem tudtal;

48:7 Mostan rendeltettek el es nem regen, es ezelőtt nem hallottal felőlök, hogy ezt ne mondd: Íme, tudtam en azokat.

48:8 Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem vala nyitva regen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtelen vagy, es partütőnek hivatal anyad mehetől fogva.

48:9 Nevemert elhalasztom haragomat, es dicseretemert fekezem magamat veled szemben, hogy ki ne vagjalak.

48:10 Íme, megtisztitottalak, de nem ugy, mint ezüstöt, megprobaltalak a nyomor kemenczejeben.

48:11 Enmagamert, enmagamert cselekszem; mert hogyan szentsegtelenittetnek meg [nevem?!] És dicsősegemet masnak nem adom.

48:12 Hallgass ram Jakob es Izrael, en elhivottam, en vagyok az első es en az utolso.

48:13 Hiszen kezem vete e föld alapjat, es jobbom terjeszte ki az egeket, ha en szolitom őket, mind itt allnak.

48:14 Gyűljetek egybe mind, es halljatok meg: ki jelente meg közülök ezeket? az, kit az Úr szeret, elvegzi akaratjat Babelen, es karja leszen a Kaldeusokon.

48:15 Én, en szoltam, es őt el is hivtam, elhoztam őt, es szerencses lesz utja.

48:16 Közelgjetek hozzam, halljatok ezt, nem szoltam eleitől fogva titkon! miota ez törtenik, ott vagyok! És most az Úr Isten engem küldött, es az ő lelket.

48:17 Így szol az Úr, Megvaltod, Izraelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanitlak hasznosra, es vezetlek oly uton, a melyen jarnod kell.

48:18 Vajha figyelmeztel volna parancsolataimra! olyan volna bekesseged, mint a folyoviz, es igazsagod, mint a tenger habjai;

48:19 És olyan volna magod, mint a tengernek fövenye, es mehednek gyümölcsei, mint annak kövecskei; nem vagatnek ki es nem pusztulna el neve orczam elől.

48:20 Menjetek ki Babelből, fussatok el Kaldeabol ujjongasnak szavaval! jelentsetek meg, tudassatok ezt, terjesszetek a föld vegső hataraig; mondjatok: Megvaltotta az Úr szolgajat, Jakobot.

48:21 Nem szomjaznak, barha pusztasagon vezeti is őket: kősziklabol vizet fakaszt nekik, es meghasitja a sziklat es viz ömöl belőle.

48:22 Nincs bekesseg, igy szol az Úr, az istenteleneknek!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase