Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 42

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

42:1 Íme az en szolgam, a kit gyamolitok, az en valasztottam, a kit szivem kedvel, lelkemet adtam ő bele, törvenyt beszel a nepeknek.

42:2 Nem kialt es nem larmaz, es nem hallatja szavat az utczan.

42:3 Megrepedt nadat nem tör el, a pislogo gyertya belet nem oltja ki, a törvenyt igazan jelenti meg.

42:4 Nem pislog es meg nem reped, mig a földön törvenyt tanit, es a szigetek varnak tanitasara.

42:5 Így szol az Úr Isten, a ki az egeket teremte es kifeszite, es kiterjeszte termesivel a földet, a ki lelket ad a rajta lako nepnek, es leheletet a rajta jaroknak:

42:6 Én, az Úr, hivtalak el igazsagban, es fogom kezedet, es megőrizlek es nepnek szövetsegeve teszlek, poganyoknak vilagossagava.

42:7 Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, es a foghazbol a sötetben ülőket.

42:8 Én vagyok az Úr, ez a nevem, es dicsősegemet masnak nem adom, sem dicseretemet a balvanyoknak.

42:9 A regiek ime beteltek, es most ujakat hirdetek, mielőtt meglennenek, tudatom veletek.

42:10 Énekeljetek az Úrnak uj eneket, es dicseretet a földnek hatarairol, ti, a tenger hajosai es teljessege, a szigetek es azoknak lakoi.

42:11 Emeljek fel [szavokat] a puszta es annak varosai, a faluk, a melyekben Kedar lakik, ujjongjanak a kősziklak lakoi, a hegyeknek tetejeről kialtsanak.

42:12 Adjak az Úrnak a dicsőseget, es dicseretet hirdessek a szigetekben.

42:13 Az Úr, mint egy hős kijő, [es] mint hadakozo felkölti haragjat, kialt, sőt rivalg es ellensegein erőt vesz.

42:14 Regtől fogva hallgattam, nema voltam, magamat megtartoztatam: [most] mint a szülő nő nyögök, lihegek es fuvok!

42:15 Elpusztitok hegyeket es halmokat, es megszaraztom minden fűvöket, szigetekke teszek folyamokat, es tavakat kiszaraztok.

42:16 A vakokat oly uton vezetem, a melyet nem ismernek, jaratom őket oly ösvenyeken, a melyeket nem tudnak; előttök a sötetseget vilagossagga teszem, es az egyenetlen földet egyenesse; ezeket cselekszem velök, es őket el nem hagyom.

42:17 Meghatralnak [es] melyen megszegyenülnek, a kik a balvanyban biznak, a kik ezt mondjak az öntött kepnek: Ti vagytok a mi isteneink!

42:18 Oh, ti süketek, halljatok, es ti vakok, lassatok!

42:19 Kicsoda vak, ha nem az en szolgam? es olyan süket, mint az en követem, a kit elbocsatok? Ki olyan vak, mint a bekesseggel megajandekozott, es olyan vak, mint az Úr szolgaja?

42:20 Sokat lattal, de nem vetted eszedbe; fülei nyitvak, de nem hall.

42:21 Az Úr igazsagaert azt akarta, hogy a törvenyt nagygya teszi es dicsősegesse.

42:22 De e nep kiraboltatott es eltapodtatott, bilincsbe verve tömlöczben mindnyajan, es foghazakban rejtettek el, predava lettek es nincs szabadito; ragadomanynya lettek es nincsen, a ki mondana: add vissza!

42:23 Ki veszi ezt közületek fülebe? a ki figyelne es hallgatna ezutan!

42:24 Ki adta ragadomanyul Jakobot es Izraelt a predaloknak? Avagy nem az Úr- e, a ki ellen vetkezenk, es nem akartak jarni utain es nem hallgattak az Ő törvenyere?

42:25 Ezert onta ki rea busulasanak haragjat es a had erejet; körülte langolt az, de ő nem ertett; es egett benne, de nem tert eszere!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase