Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 38

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

38:1 Azon napokban halalos betegsegbe esek Ezekias, es eljött hozza Ésaias Ámos fia, a profeta, es monda neki: Ezt mondja az Úr: rendeld el hazadat, mert meghalsz es meg nem gyogyulsz!

38:2 És Ezekias arczczal a falnak fordulvan, könyörge az Úrnak,

38:3 És monda: Oh Uram, emlekezzel meg arrol, hogy en előtted jartam, igazsagban es egesz szivvel, es hogy a mi jo előtted, azt műveltem! es sirt Ezekias keservesen.

38:4 És lőn az Úr beszede Ésaiashoz, mondvan:

38:5 Menj el, es mondd Ezekiasnak: igy szol az Úr, Davidnak, atyadnak Istene: Hallottam imadsagodat, lattam könyeidet, ime, meg napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.

38:6 És az assiriai kiraly kezeből megszabaditlak teged es e varost; megoltalmazom e varost!

38:7 Ez legyen jel neked az Úrtol, hogy teljesiti azt az Úr, a mit mondott:

38:8 Íme, visszateritem az arnyekot, azokon a fokokon, a melyeken az Akhaz naporajan a nap mar atvonult, tiz fokkal; es visszatert az arnyek tiz fokkal azokon a fokokon, a melyeken mar atvonult.

38:9 Ezekiasnak, Juda kiralyanak följegyzese, mikor megbetegedett, es betegsegeből fölgyogyult.

38:10 Én azt mondam: hat napjaimnak nyugalmaban kell alaszallanom a sir kapuihoz, megfosztva többi eveimtől!

38:11 Mondam: nem latom az Urat, az Urat az elők földeben, nem szemlelek embert többe a nyugalom lakoi közt.

38:12 [Por]satorom lerontatik, es elmegy tőlem, mint a pasztor hajleka! Összehajtam, mint a takacs, eletemet; hiszen levagott a fonalrol engem; reggeltől estig vegzesz velem!

38:13 Reggelig nyugton vartam; mint oroszlan, ugy törte össze minden csontjaimat; reggeltől estig vegzesz velem!

38:14 Mint a fecske es a daru, sipogtam, nyögtem mint a galamb, szemeim a magassagba meredtek: Uram! erőszak rajtam, szabadits meg!

38:15 Mit mondjak? hogy szolott nekem es Ő azt meg is cselekede! Nyugton elem le eveimet lelkem keserűsege utan!

38:16 Oh Uram! ezek altal el [minden!] es ezekben van teljesseggel lelkem elete. Te meggyogyitasz es eltetsz engemet!

38:17 Íme, aldasul volt nekem a nagy keserűseg, es Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulasnak vermeből, mert hatad möge vetetted minden bűneimet!

38:18 Mert nem a sir dicsőit Teged, es nem a halal magasztal Teged, hűsegedre nem a sirverembe szallok varnak!

38:19 Ki el, ki el, csak az dicsőit Teged, mint ma en! Az atya a fiaknak hirdeti hűsegedet!

38:20 Az Úr szabaditott meg engemet; azert enekeljük enekimet eltünk minden napjaiban az Úrnak hazaban!

38:21 Akkor monda Ésaias, hogy vegyenek egy fügekalacsot, es dörzsöljek ra a fekelyre, hogy meggyogyuljon.

38:22 És monda Ezekias: Mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr hazaba?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase