Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 37

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

37:1 És lőn, hogy meghalla Ezekias, a kiraly, meghasogata ruhait, gyaszba öltözött, es bement az Úr hazaba.

37:2 És elkülde Eljakimot az udvarnagyot, es Sebnat az irodeakot, es a papoknak gyaszruhaba öltözött veneit Ésaiashoz, Ámos fiahoz, a profetahoz.

37:3 Kik mondanak neki: Így szol Ezekias: nyomornak, büntetesnek es karomlasnak napja e nap, mert szülesig jutottak a fiak, es erő nincs a szüleshez!

37:4 Talan meghallja az Úr, a te Istened, a Rabsake beszedeit, a kit elküldött az ő ura, az assiriai kiraly, hogy karomolja az elő Istent, es szidalmazza azon beszedekkel, a melyeket hallott az Úr, a te Istened; es te könyörögj a maradekert, a mely megvan!

37:5 Így menenek el Ezekias kiraly szolgai Ésaiashoz.

37:6 És monda nekik Ésaias: Így szoljatok uratoknak: ezt mondja az Úr: Ne felj a beszedektől, a melyeket hallottal, a melyekkel szidalmaztak engem az assiriai kiraly szolgai.

37:7 Íme, en oly lelket adok beleje, hogy hirt hallvan, terjen vissza földere, es elejtem őt fegyver altal az ő földeben!

37:8 Rabsake pedig visszaterven, talala az assiriai kiralyt Libna ellen harczolni, mivel hallotta volt, hogy Lakistol elindult.

37:9 És meghallvan Tirhaka, Kus kiralya felől e hirt: eljött, hogy ellened harczoljon; ezt meghallvan, követeket külde Ezekiashoz, mondvan:

37:10 Így szoljatok Ezekiashoz, Juda kiralyahoz: Meg ne csaljon Istened, a kiben bizol, mondvan: nem adatik Jeruzsalem az assiriai kiraly kezebe!

37:11 Hiszen te hallottad, mit műveltek Assiria kiralyai minden orszagokkal, eltörölven azokat, es te megszabadulnal?

37:12 Hat megszabaditak-e azokat a nepek istenei, a melyeket eleim elpusztitanak? Gozant, Harant, Resefet es Telassarban Eden fiait?

37:13 Hol van Hamath kiralya es Arphadnak kiralya, Sefarvaim varosanak kiralya, Hena es Ivva?

37:14 És elveve Ezekias a levelet a követek kezeből, es olvasa azt, es felmenven az Úr hazaba, kiterjeszte Ezekias azt az Úr előtt.

37:15 És könyörge Ezekias az Úrhoz, mondvan:

37:16 Seregeknek Ura, Izrael Istene, ki a Kerubokon ülsz! Te, csak Te vagy a föld minden orszagainak Istene, Te teremted a mennyet es a földet.

37:17 Hajtsd ide Uram füledet es halljad, nyisd meg Uram szemeidet es lassad! Halld meg Szanheribnek minden beszedit, a melyeket izent az elő Isten karomlasara!

37:18 Bizony, Uram, Assiria kiralyai elpusztitottak minden orszagokat es azoknak földjet,

37:19 És isteneiket tűzbe vetek, mert nem istenek voltak, hanem emberi keznek csinalmanya, fa es kő; igy veszthettek el azokat.

37:20 És most Uram, mi Istenünk! szabadits meg minket az ő kezeből, hogy megtudjak a föld minden orszagai, hogy Te vagy, Uram, Isten egyedül.

37:21 És külde Ésaias, Ámos fia Ezekiashoz, mondvan: Így szol az Úr, Izrael Istene: mivel hozzam könyörögtel Szanherib miatt, Assiria kiralya miatt:

37:22 Ez a beszed, a melyet az Úr felőle szol: Megutal teged, gunyt űz belőled Sionnak szűz leanya, fejet razza utanad Jeruzsalem leanya;

37:23 Kit karomoltal es szidalmazal, es ki ellen emeltel szot, hogy oly magasra latsz? Izrael Szentje ellen!

37:24 Szolgaid altal megkaromlad az Urat, es ezt mondad: Temerdek szekeremmel fölmentem e hegyek magaslatara, a Libanon csucsara, es kivagom magas czedrusait, valogatott cziprusait, es behatolok vegső magaslataba [es] kertjenek erdejebe!

37:25 Én astam es vizet ittam, es kiszaraztom labam talpaval Égyiptom minden folyoit.

37:26 Hat nem hallottad-e, hogy regtől fogva en tevem ezt, az őskor napjaiban elvegzem ezt, es most előhozam, hogy puszta kőrakassa tegy erős varosokat?!

37:27 És lakoik elajultak es megrendültek es megszegyenültek, [es ]lőnek [mint] a mező füve es gyönge zöldseg, es mint a virag a haztetőn, mint szarba nem indult vetes!

37:28 Ülesedet, kimentedet, bejöttödet tudom, es ellenem valo haragodat.

37:29 Ellenem valo haragodert, es mert kevelyseged fülembe jutott, vetem orrodba horgomat es szadba zabolamat, es visszaviszlek az uton, a melyen jövel!

37:30 S ez legyen jelül neked: ez evben ugartermest esztek es a masik evben sarjut, es a harmadik evben vessetek, arassatok es szőlőt ültessetek, es egyetek gyümölcset.

37:31 Juda hazanak maradvanya pedig, a mely megszabadult, ismet gyökeret ver alul, es gyümölcsöt terem felül.

37:32 Mert Jeruzsalemből megy ki a maradek es a maradvany Sion hegyeről; a seregek Uranak buzgo szerelme művelendi ezt!

37:33 Azert igy szol az Úr Assiria kiralyarol: Nem jő be e varosba, nyilat sem lő rea, es nem szallja meg paizszsal azt, es töltest sem keszit ellene.

37:34 Az uton, a melyen jött, visszater, de e varosba be nem jő, azt mondja az Úr.

37:35 És megoltalmazom e varost, hogy megtartsam azt en magamert es szolgamert, Davidert!

37:36 Akkor kijött az Úrnak angyala, es levagott az assir taborban szaznyolczvanötezeret, es midőn reggel [az emberek] felköltek, ime [azok] mindnyajan holt hullak valanak!

37:37 Elindula azert es ment es visszatert Szanherib, az assiriai kiraly, es lakozek Niniveben.

37:38 És lőn, hogy mikor imadkozek, Nisroknak, az ő istenenek templomaban, fiai: Adramelek es Sareser levagak őt karddal; es ezek Ararat földere menekülven, fia, Esarhaddon uralkodek helyette.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase