Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 36

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

36:1 És lőn Ezekias kiraly tizennegyedik esztendejeben, feljöve Szanherib assir kiraly Judanak minden erős varosai ellen, es azokat megveve.

36:2 És elkülde Assiria kiralya Rabsaket Lakisbol Jeruzsalembe, Ezekias kiralyhoz nagy sereggel, ki is megallt a felső to folyasanal, a ruhamosok mezejenek utjan.

36:3 És kijöve hozza Eljakim a Hilkias fia az udvarnagy, es Sebna az irodeak, es Joak Asafnak fia az emlekiro.

36:4 És monda nekik Rabsake: Mondjatok meg kerlek Ezekiasnak, igy szol a nagy kiraly, Assiria kiralya: Micsoda bizodalom ez, melyre tamaszkodol?

36:5 Azt mondom, hogy csak szobeszed az, hogy esz es erő van [nalatok] a haboruhoz; no hat kiben bizol, hogy ellenem feltamadal?

36:6 Íme te e megtört nadszalban bizol, Égyiptomban, melyre a ki tamaszkodik, tenyerebe megy es atfurja azt; ilyen a Farao, Égyiptomnak kiralya, minden benne bizoknak.

36:7 És ha azt mondod nekem: az Úrban, a mi Istenünkben bizunk: vajjon nem Ő- e az, a kinek magaslatait es oltarait elrontotta Ezekias, es ezt monda Judanak es Jeruzsalemnek: Ez előtt az oltar előtt hajoljatok meg.

36:8 Most azert harczolj meg, kerlek, az en urammal, az assir kiralylyal, es adok neked ket ezer lovat, ha ugyan tudsz lovagokat ültetni reajok.

36:9 Mikepen allasz ellene egyetlen helytartonak is, a ki legkisebb az uram szolgai közt? De hisz Égyiptomban van bizalmad, a szekerekert es lovagokert.

36:10 És most [talan] az Úr nelkül jöttem en e földre, hogy elpusztitsam azt? Az Úr monda nekem: Menj a földre, es pusztitsd el azt!

36:11 És monda Eljakim es Sebna es Joak Rabsakenak: Szolj, kerünk, szolgaidhoz aram nyelven, mert ertjük azt, es ne zsidoul szolj hozzank, e kőfalon levő nep füle hallatara.

36:12 És monda Rabsake: Avagy a te uradhoz, vagy te hozzad küldött engem az en uram, hogy ezeket elmondjam? es nem az emberekhez-e, a kik ülnek a kőfalon, hogy egyek ganejokat es igyak vizeletöket veletek együtt?!

36:13 És odaalla Rabsake, es kialta felszoval zsidoul, es monda: Halljatok a nagy kiralynak, Assiria kiralyanak beszedit!

36:14 Ezt mondja a kiraly: Meg ne csaljon benneteket Ezekias, mert nem szabadithat meg titeket.

36:15 És ne biztasson titeket Ezekias az Úrral, mondvan: Ketsegtelen megszabadit az Úr minket, nem adatik e varos az assiriai kiraly kezebe!

36:16 Ezekiasra ne hallgassatok, mert azt mondja Assiria kiralya: Tegyetek velem szövetseget es jőjjetek ki hozzam, es akkor kiki ehetik szőlőjeből es az ő olajfajarol, es ihatja kutjanak vizet.

36:17 Mig eljövök es elviszlek titeket oly földre, minő a ti földetek, gabona es must földere, kenyer es szőlő földere.

36:18 Ra ne szedjen titeket Ezekias, mondvan: Az Úr megszabadit minket! Avagy megszabaditottak-e a nepek istenei, kiki az ő földet Assiria kiralyanak kezeből?

36:19 Hol vannak Hamath es Arphadnak istenei? hol Sefarvaimnak istenei? talan bizony megmentettek Samariat kezemből?

36:20 Kicsoda e földek minden istenei között, a ki megszabaditotta volna földet kezemből, hogy az Úr megszabaditsa Jeruzsalemet az en kezemből?

36:21 Ők pedig hallgatanak, es egy szot sem feleltek, mert a kiraly parancsola igy, mondvan: Ne feleljetek neki!

36:22 Akkor elmenenek Eljakim a Hilkias fia az udvarnagy, es Sebna az irodeak, es Joak Asaf fia az emlekiro, Ezekiashoz meghasogatott ruhakban, es hirül adak neki a Rabsake beszedeit.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase