Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 30

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

30:1 Jaj a partos fiaknak, igy szol az Úr, a kik tervet visznek veghez nelkülem, es szövetseget kötnek, de nem lelkem altal, hogy bűnre bűnt halmozzanak!

30:2 A kik Égyiptomba szallanak ala, es szamat nem kerdezik meg, hogy meneküljenek a Faraonak oltalmaba, es Égyiptom arnyekaba rejtőzködjenek.

30:3 És lesz nektek a Farao oltalma szegyentekre, es az elrejtőzködes Égyiptom arnyekaban gyalazatotokra.

30:4 Mert mar Zoanban voltak fejedelmei, es követei Hanesig erkezenek.

30:5 Megszegyenülnek mind a nep miatt, a mely nem hasznal nekik, a mely nem segit es nem hasznal, sőt szegyenökre es gyalazatukra lesz!

30:6 Jövendöles del barma ellen: A nyomor es szorongatas földen keresztül, a honnan nősteny es him oroszlan es viperak es szarnyas sarkanyok [jőnek ki;] viszik szamarcsikok hatan gazdagsagukat, es a teveknek pupjan kincsöket a nepnek, a mely pedig nem hasznal.

30:7 Hitvany es üres Égyiptom segitsege, ezert nevezem őt nagyszajunak, a ki veszteg ül,

30:8 Most menj, ird ezt tablara nalok, es jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolso napra bizonysagul örökre.

30:9 Mert partütő nep ez, [apat] megtagado fiak, fiak, kik nem akarjak hallani az Úr törvenyet;

30:10 Kik ezt mondjak a latoknak: Ne lassatok; es a profetaknak: Ne profetaljatok nekünk igazat, beszeljetek kedvünk szerint valokat, profetaljatok csalardsagokat!

30:11 Hagyjatok el az utat, terjetek le [mar] ez ösvenyről, vigyetek el előlünk Izraelnek Szentjet!

30:12 Azert igy szol Izrael Szentje: Mivel megutaltatok e beszedet, es biztok a nyomorgatasban es a hamissagban, es ezekre tamaszkodtok:

30:13 Azert e bűn olyan lesz tinektek, mint a leesendő falhasadek, a mely mar kiall a magas kőfalon, a melynek aztan nagy hirtelen jő el romlasa;

30:14 És romlasa olyan lesz, mint a fazekasok edenyenek romlasa, a mely kimeles nelkül eltöretik, es nem talalni töredeki közt oly cserepet, a melyen tűzhelyről tüzet lehetne vinni, avagy vizet meriteni a tocsabol.

30:15 Mert igy szol az Úr Isten, Izraelnek Szentje: Megterve es megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndessegben es remenysegben erőssegtek lett volna; de ti nem akaratok;

30:16 Hanem ezt mondatok: Nem, sőt lora ülven, futunk; ezert futnotok kell; es gyors paripan elvagtatunk; ezert gyorsak lesznek üldözőitek.

30:17 Ezer [fut] egynek riasztasara, ötnek riasztasara [mind] elfuttok, mignem ugy maradtok, mint egy szal fenyő a hegytetőn, mint egy zaszlo a halmon.

30:18 S azert var az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, es azert felseges ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert az itelet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik Őt szolgaljak.

30:19 Mert te nep, mely Sionon Jeruzsalemben lakol, nem fogsz te sirni többe, bizton könyörül rajtad Ő kialtasod szavara, mihelyt meghallja, megfelel neked;

30:20 És ad nektek az Úr kenyeret a keserűsegben, es a nyomorban vizet, es nem kell többe elrejtőzködniök tanitoidnak, hanem szemeid tanitoidra neznek!

30:21 És füleid meghalljak a kialto szot mögötted: ez az ut, ezen jarjatok; ha jobbra es ha balra elhajoltok.

30:22 És megutaljatok megezüstözött balvanyaitokat es megaranyozott kepeiteket; kiszorod őket, mint az undoksagot: ki innen! szolsz nekik.

30:23 És ad esőt a magra, a melylyel a földet beveted, es a kenyer, a föld termese, bő es taplalo lesz, es szeles mezőn legelnek nyajaid ama napon.

30:24 A barmok es a szamarak, a melyek a földet szantjak, sozott abrakkal elnek, a melyet megszortak lapattal es villaval.

30:25 És lesznek minden magas hegyen es emelkedettebb halmon patakok, folyamok a nagy öldökles napjan, mikor a tornyok leomlanak.

30:26 És a holdnak fenye olyan lesz, mint a napnak fenye, es a napnak fenye hetszer nagyobb lesz, olyan, mint het napnak napfenye; ama napon, a melyen az Úr beköti nepe romlasat, es veresegenek sebet meggyogyitja!

30:27 Íme, az Úr neve jő messziről, haragja eg es sötet gomolygo füstje; ajkai rakvak haraggal, es nyelve, mint emesztő tűz!

30:28 Lehellete, mint megaradott patak, a mely torkig er, hogy megrostalja a nepeket pusztulas rostajaban, es tevelyges zablajat [vesse] a nepsegek szajaba.

30:29 És fölzendül eneketek, mint a szent ünnepnek ejszakajan, es örvendez szivetek, mint aze, a ki sipolva megy az Úr hegyere, Izrael kőszalahoz.

30:30 És megzenditi az Úr dicsőseges szavat, karjanak lesujtasat megmutatja megbusult haragjaban es emesztő tűz langjaban, vizaradassal, zivatarral es jegeső kövevel.

30:31 Mert az Úrnak szavatol megretten Assiria, veri azt akkor vesszővel;

30:32 És a büntető vessző minden sujtasat, a melyet az Úr merend rea, dobokkal es cziterakkal [fogjatok kiserni, es] Ő [kezet fel-]felemelven, harczol ellene.

30:33 Mert keszen van a szörnyű tűzhely regen, keszen all az mar a kiralynak is, melyen es szelesen csinalta azt, maglyajaban tűz es fa bőven; az Úr fuvallata gyujtja meg azt, mint kenköves patak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase