Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 28

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

28:1 Jaj Efraim reszegei kevely koronajanak es dicsőseges ekessege hervado viraganak, mely a bortol megverettek köver völgye fejen van.

28:2 Íme, egy erős es hatalmas [jő] az Úrtol, mint jegfergeteg, veszedelmes szelvesz, mint özönlő erős vizeknek aradasa: földhöz veri kezevel azt!

28:3 Labbal tapodtatik meg Efraim reszegeinek kevely koronaja,

28:4 És ugy jar dicsőseges ekessegenek hervado viraga, a mely a köver völgynek fejen van, mint a korai füge a gyümölcsszedes előtt, a melyet mihelyt valaki meglat, alig veszi kezebe, lenyeli.

28:5 Ama napon a seregek Ura lesz ekes koronaja es dicsőseges koszoruja nepe maradekanak;

28:6 És iteletnek lelke annak, a ki az itelőszekben ül, es erősseg azoknak, a kik visszanyomjak a kapuig az ellenseget.

28:7 De ezek is tantorognak a bor miatt, es szedülnek a reszegitő italtol: pap es profeta tantorog reszegitő ital miatt, a bor elnyelte őket, szedülnek a reszegitő ital miatt, tantorognak a jövendőlatasban, es inognak az iteletmondasban;

28:8 Mert minden asztal telve undok okadassal, ugy hogy hely sincs a nelkül.

28:9 Kit tanit tudomanyra? A tanitast kivel erteti meg? A tejtől elszakasztottakkal-e es a csecstől elvalasztottakkal-e?

28:10 Mivel parancsra uj parancs, parancsra uj parancs, szabalyra uj szabaly, szabalyra uj szabaly; itt egy kicsi, ott egy kicsi.

28:11 Ezert dadogo ajakkal es idegen nyelven fog szolni e nephez,

28:12 Ő, a ki ezt monda nekik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassatok meg a megfaradottat, es ez a pihenes! És nem akartak hallani!

28:13 És lőn nekik az Úr beszede parancsra uj parancs, parancsra uj parancs, szabalyra uj szabaly, szabalyra uj szabaly; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy jarjanak es hatra essenek es összetöressenek es tőrbe jussanak es megfogassanak!

28:14 Ezert halljatok az Úrnak beszedet, csufolo ferfiak, a kik uralkodtok e nepen, a mely Jeruzsalemben lakik.

28:15 Mert igy szoltok: Frigyet kötöttünk a halallal, a sirral meg szövetseget csinaltunk; az ostorozo aradat ha jő, nem er el minket; mert a hazugsagot valasztok oltalmunkul, es csalasba rejtezenk el!

28:16 Ezert igy szol az Úr Isten: Íme, Sionban egy követ tettem le, egy probakövet, draga szegletkövet, erős alappal, a ki [benne] hisz, az nem fut!

28:17 És a jogossagot merőkötelle tevem, es az igazsagot szinlelőve, es jeg söpri el a hazugsag oltalmat, es vizek ragadjak el a rejteket.

28:18 És eltöröltetik a halallal valo frigyetek, es a sirral valo szövetsegtek meg nem all; az ostorozo aradat ha eljő, eltapod titeket,

28:19 S a hanyszor eljő, elragad titeket; mert minden reggel eljő, nappal es ejszaka; borzalom megertetni e tanitast;

28:20 Mert rövid lesz az agy, hogy benne kinyujtozhassek, es a takaro szűk lesz az elrejtőzeskor.

28:21 Mert mint a Perazim hegyen, felkel az Úr, es mint Gibeon völgyeben, megharagszik, hogy megtegye munkajat, a mely szokatlan lesz, es hogy cselekedje dolgat a mely hallatlan lesz.

28:22 És most ne csufolodjatok, hogy köteleitek szorosabbak ne legyenek; mert elvegzett pusztitast hallottam az Úrtol, a seregek Uratol, az egesz föld felett.

28:23 Vegyetek füleitekbe es halljatok szavam`, figyeljetek es hallgassatok beszedem`!

28:24 Hat mindig szant-e a szanto, hogy vessen, es barazdalja es boronalja-e földet?

28:25 Nemde, mikor elegyengette szinet, hint fekete kömenyt, es szor illatos kömenyt, s vet sorban buzat es arpat a kijelölt földbe, es tönkölyt a szelere?

28:26 Így szoktata őt rendre es tanita Istene.

28:27 Mert nem cseplő szankaval csepelik a fekete kömenyt, es nem szeker kerekevel tapodjak az illatos kömenyt; a fekete kömenyt bottal verik ki, es az illatost palczaval;

28:28 A buzat csepelik; de nem örökre csepli azt, es bar hajtja rajta szekere kereket es lovait, de szet nem töreti.

28:29 Ez is a seregek Uratol szarmazott: Ő ad csodas tanacsot es nagysagos bölcseseget!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase