Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

23:1 Jövendöles Tirus ellen. &Jajgassatok Tarsis hajoi, mert elpusztittatott, ugy hogy nincs benne haz es [abba] bemenet! A Kitteusok földeről jelentetett meg nekik.

23:2 Nemuljatok meg lakosi e partvideknek, a melyet Sidon kalmarai, a kik tengeren jarnak, töltöttek be [egykor.]

23:3 Melynek sok vizeken at a Sihor vetemenye es a Nilus aratasa vala jövedelme, ugy hogy nepek vasara volt!

23:4 Pirulj Sidon, mert szol a tenger [es] a tenger erőssege, mondvan: Nem vajudtam, nem is szültem, es nem taplaltam ifjakat, [es ]nem neveltem szűzeket.

23:5 Mihelyt e hir Égyiptomba [eljut,] Tirus e hire miatt szenvednek [ott is].

23:6 Menjetek at Tarsisba, es jajgassatok ti partvidek lakoi!

23:7 Ez-e a ti örvendező [varos]tok? melynek eredete ősidőkből valo; es most labai viszik őt, bujdosni messzire!

23:8 Ki vegeze ezt a koronas Tirus felől? melynek kereskedői fejedelmek, es kalmarai a földnek tiszteletesei.

23:9 A seregeknek Ura vegeze ezt, hogy meggyalazza minden dicsősegnek kevelyseget, es hogy megalazza a föld minden tiszteleteseit.

23:10 Terülj el földeden, mint a folyoviz, Tarsis leanya, nincs többe megszorito öv!

23:11 Kezet kinyujta a tenger föle, orszagokat rettentett meg, az Úr parancsolt Kanaan felől, hogy elpusztitsak erőssegeit;

23:12 És szolt: Nem fogsz többe örvendezni, te megszeplősitett szűz, Sidon leanya; kelj es menj at Kittimbe, de ott sem leszen nyugodalmad!

23:13 Íme, a Kaldeusok földe; a nep, mely eddig nem vala; Assiria ada azt a puszta lakosainak; felallita őrtornyait, lerombola [Tirus] palotait, romma teve azt.

23:14 Jajgassatok Tarsis hajoi, mert erőssegtek elpusztittatott!

23:15 És lesz ama napon, hogy Tirus elfelejtetik hetven esztendeig egy kiraly napjai szerint; hetven esztendő multan Tirus [sorsa] a parazna nő eneke szerint leszen:

23:16 Vegy cziterat, jard be a varost, elfeledett parazna nő; pengesd szepen, dalolj sokat, hogy igy emlekezetbe jőjj!

23:17 És lesz hetven esztendő multan, meglatogatja az Úr Tirust, es az ismet megkapja a maga keresetet, es paraznalkodik a föld minden orszagaival a földnek szinen!

23:18 S leszen az ő nyeresege es keresete szent az Úrnak, mely nem halmoztatik fel, sem el nem rejtetik, mert az Úr előtt lakozoke leszen az ő nyeresege, hogy egyenek eleget, es szep ruhazatuk legyen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase