Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

21:1 Jövendöles a tenger pusztasaga ellen. &Mint szelveszek, delen tombolok, ugy jő a pusztabol, rettenetes földről.

21:2 Kemeny latas jelentetett meg nekem: a csalard csal, a pusztito pusztit. Jőjj fel Élam, szalld meg Madai, minden ő fohaszkodasanak veget vetek.

21:3 Ezert agyekim telvek fajdalommal, es kinok fogtak el, mint a szűlő asszony kinjai; gyötrődöm hallasa miatt, es megremültem latasa miatt.

21:4 Reszket szivem, iszonyusag rettent, a kedves ejszakat remegesse teve nekem.

21:5 Terits asztalt, vigyazzon a vigyazo, egyetek, igyatok; föl fejedelmek, kenjetek a paizst!

21:6 Mert igy szolott hozzam az Úr: Menj es allass őrallot, a mit lat, mondja meg.

21:7 És latott lovas csapatot, paros lovagokat, szamaras csapatot, teves csapatot, es nagy figyelmesen hallgatott.

21:8 És kialta, mint oroszlan: Uram, az őrtoronyban allok szüntelen napestig, es őrhelyemen allok egesz ejszakakon.

21:9 És ime, lovas csapat jött, paros lovagok, es szolott es monda: Elesett, elesett Babilon, s isteneinek minden faragott kepeit a földre zuztak le.

21:10 Oh en cseplesem es szerűmnek fia, a mit hallottam a seregek Uratol, Izrael Istenetől, azt jelentem meg nektek!

21:11 Jövendöles Duma ellen: Seirből igy kialtnak hozzam: Vigyazo! meddig meg az ejszaka, meddig meg ez ej?

21:12 Szolt a vigyazo: Eljött a reggel, az ejszaka is; ha kerdeni akartok, kerdjetek, forduljatok vissza es jertek el!

21:13 Jövendöles Arabia ellen: Az erdőben haltok Arabiaban, Dedan utazo seregei.

21:14 A szomjazo ele hozzatok vizet! Tema földenek lakosi kenyerökkel jönnek a bujdoso elebe.

21:15 Mert az [ellenseg] fegyvere előtt bujdosnak, a kivont fegyver előtt es a felvont kezivek előtt es a nehez harcz előtt.

21:16 Mert igy szolott hozzam az Úr: Meg egy esztendő, mely mint a beresnek esztendeje, es elvesz Kedarnak minden dicsősege;

21:17 És Kedar vitez fiainak kezive szamanak maradeka megkevesedik; mert az Úr, Izrael Istene monda.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase