Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

17:1 Jövendöles Damaskus ellen. Íme Damaskus varosa elpusztittatik, es romok halmava lesz;

17:2 Aroer varosai elhagyatnak, [es] barmokei lesznek, a melyek ott fognak nyugodni haboritatlanul.

17:3 És vege lesz Efraim erőssegenek, es Damaskus kiralysaganak; Siria maradeka ugy jar, mint az Izraelitak dicsősege, ezt mondja a seregeknek Ura.

17:4 És lesz ama napon: megvekonyul a Jakob dicsősege, es husa köversege megösztöveredik.

17:5 És leszen, mint mikor az arato összefogja a gabonat es a kalaszokat kezevel learatja, es leszen, mint mikor valaki kalaszokat szed össze a Refaim völgyeben;

17:6 És csak mezgerles marad belőlök, mint az olajfa megrazasakor ket-harom bogyo az agak hegyen, negy-öt a gyümölcsfanak lombjai közt, igy szol az Úr, Izrael Istene.

17:7 Ama napon Teremtőjere tekint az ember, es szemei Izrael Szentjere neznek;

17:8 És nem tekint az oltarokra, kezeinek alkotmanyara, es a miket ujjai csinaltak, nem nezi azokat, a berkeket es a nap-oszlopokat.

17:9 Erős varosai olyanok lesznek ama napon, mint elhagyott erdő es hegytető, a melyeket elhagytak volt Izrael fiai előtt, es pusztasagga lesznek.

17:10 Mert elfelejtkeztel megszabadito Istenedről, es nem emlekeztel meg erős kőszaladrol, ez okert ültetel gyönyörűseges ülteteseket, es idegen vesszőt plantaltal belejök;

17:11 A mely napon elültetted, körül sövenyezed es reggelre magodat felviragoztatad: [de] nem leszen aratas sebeidnek es nagy fajdalmadnak napjan!

17:12 Jaj a sok nep zugasanak, a kik ugy zugnak, mint a tenger zugasa, es a nepsegek haborgasanak, a kik haborognak, mint erős vizek!

17:13 A nepsegek, mint sok vizek haborgasa, ugy haborognak, de megdorgalja azt es elfut messzire, es elragadtatik, mint a hegyek polyvaja szel előtt es mint pozdorja a forgoszel előtt;

17:14 Estvenek idejen remüles szall reajok [es] minekelőtte megvirrad, nem lesznek: ez jutalmok pusztitoinknak es sorsok rabloinknak!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase