Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

14:1 Mert könyörül az Úr Jakobon, es ismet elvalasztja Izraelt, es megnyugotja őket földjükön; es a jöveveny hozzajok adja magat, es a Jakob hazahoz csatlakoznak;

14:2 És felveszik őket a nepek, es elviszik őket lakhelyökre, es Izrael haza birni fogja őket az Úr földen, szolgak es szolgalok gyanant; es foglyaik lesznek foglyul vivőik, es uralkodnak nyomorgatoikon.

14:3 És majd ama napon, a melyen nyugalmat ad neked az Úr faradsagodtol es nyomorusagodtol es ama kemeny szolgalattol, a melylyel szolgalnod kellett,

14:4 E gunydalt mondod Babilon kiralya felett, es szolsz: Mikent lőn vege a nyomorgatonak, a szolgasag hazanak vege lőn!

14:5 Eltörte az Úr a gonoszok palczajat, az uralkodoknak vesszejet.

14:6 A ki nepeket vert düheben szüntelen valo veressel, leigazott nepsegeket haraggal, kergettetik feltartozhatlanul.

14:7 Nyugszik, csöndes az egesz föld. Ujjongva enekelnek.

14:8 Meg a cziprusok is örvendenek rajtad: a Libanon czedrusai [ezt mondjak:] Miota te megdőltel, nem jő favago ellenünk.

14:9 Alant a sir megindul te miattad megerkezesedkor, miattad felriasztja arnyait, a föld minden hatalmasit, felkölti szekeikről a nepek minden kiralyait;

14:10 Mind megszolalnak, es ezt mondjak neked: Erőtlenne lettel te is, mikent mi; hozzank hasonlatos level!

14:11 Kevelyseged [es] lantjaid zengese a sirba szallt; fekvő agyad fergek, es takaro lepled pondrok!

14:12 Mikent estel ala az egről fenyes csillag, hajnal fia!? Levagattal a földre, a ki nepeken tapostal!

14:13 Holott te ezt mondad szivedben: Az egbe megyek fel, az Isten csillagai föle helyezem ülőszekemet, es lakom a gyülekezet hegyen messze eszakon.

14:14 Felibök hagok a magas felhőknek, es hasonlo leszek a Magassagoshoz.

14:15 Pedig a sirba szallsz ala, sirgödör melysegebe!

14:16 A kik latnak, rad tekintenek, [es] elgondoljak: Ez-e a föld ama haborgatoja, a ki kiralysagokat renditett meg?

14:17 A ki a föld kerekseget pusztasagga tette, varosait leronta, [es ]foglyait nem bocsata haza!

14:18 A nepeknek minden kiralyai dicsősegben nyugosznak, kiki az ő sirjaban,

14:19 Te pedig [messze] vettetel sirodtol, mint valami hitvany gally, takarva megölettekkel, fegyverrel atverettekkel, sziklasirba leszallokkal, mint valami eltapodott holttest!

14:20 Nem egyesülsz velök a sirban, mert elpusztitad földedet, megölted nepedet: nem el sokaig a gonoszok magva [sem!]

14:21 Keszitsetek öldöklest az ő fiainak atyaik vetkeert, hogy fel ne keljenek, es öröksegül birjak e földet, es varosokkal töltsek be e földnek szinet!

14:22 És felkelnek ő ellenök, szola a seregeknek Ura, es kivagom Babilon nevet es maradekat, fiait es unokait, szol az Úr;

14:23 És a sündisznonak öröksegeve es allo vizek tavava teszem azt, es elsöpröm azt a pusztitas seprőjevel, szol a seregeknek Ura.

14:24 Megesküdött a seregeknek Ura, mondvan: Úgy leszen, mint elgondolam, ugy megy veghez, mint elvegezem:

14:25 Megrontom Assiriat földemen, es megtapodom hegyeimen, es eltavozik roluk igaja, es terhe vallarol eltavozik.

14:26 Ez az elvegezett tanacs az egesz föld felől, es ez ama felemelt kez minden nepek fölött.

14:27 Mert a seregek Ura vegezte, es ki teszi azt erőtelenne? Az ő keze fel van emelve; ki forditja el azt?

14:28 A mely esztendőben meghalt Akhaz kiraly, akkor lőn e jövendöles.

14:29 Ne örvendj oly nagyon Filisztea, hogy eltört a teged verőnek vesszeje, mert a kigyo magvabol baziliskus jő ki, a melytől szarnyas sarkany szarmazik.

14:30 És legelnek a szegenyeknek elsőszülöttei, es a szűkölködők batorsaggal nyugosznak; es en kivesztem gyökeredet ehseggel, es maradekodat megölik.

14:31 Jajgass kapu, kialts varos! remeg egesz Filisztea, mivel füst jő eszak felől; es nem marad el seregeiből egy sem!

14:32 És mit felelnek a nepek követei? [Azt,] hogy az Úr vete meg a Sion alapjat, es abban biznak nepe szegenyei.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase