Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

13:1 Jövendöles Babilonia ellen, a melyet latott Ésaias, Ámos fia.

13:2 Emeljetek zaszlot kopasz hegyen, kialtsatok nekik, kezzel intsetek, hogy bevonuljanak a fejedelmek kapuin!

13:3 Én parancsoltam felszentelt [vitez]eimnek, es elhivtam erősimet haragomnak [veghezvitelere,] a kik en bennem büszken örvendenek.

13:4 Hah! zsibongas a hegyeken, mint nagy neptömege; hah! összegyűlt nepek orszagainak zugasa; a seregek Ura harczi sereget szamlal.

13:5 Jőnek messze földről, az egnek vegeről, az Úr, es haragjanak eszközei, elpusztitani mind az egesz földet.

13:6 Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztito hatalom jő a Mindenhatotol.

13:7 Ezert megerőtlenülnek minden kezek, es elolvad minden embernek szive;

13:8 És megremülnek, kinok es fajdalmak fogjak el őket, es szenvednek, mint a szülőasszony; egyik a masikon csodalkozik, es arczuk langba borul.

13:9 Íme az Úrnak napja jő kegyetlen busulassal es felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasagga tegye, es annak bűnöseit elveszesse arrol.

13:10 Mert az eg csillagai es csillagzatai nem ragyogtatjak fenyöket, sötet lesz a nap tamadasakor, es a hold fenyet nem tündökölteti.

13:11 És meglatogatom a földön a bűnt, es a gonoszokon vetküket, es megszüntetem az istentelenek kevelyseget, es az erőszakoskodoknak gőgjet megalazom.

13:12 Dragabba teszem az embert a szinaranynal, es a ferfit Ofir kincsaranyanal.

13:13 Ezert az egeket megrenditem, es megindul helyeről a föld is, a seregek Uranak busulasa miatt, es felgerjedett haragjanak napjan,

13:14 És mint az űzött zerge, es mint a pasztor nelkül valo nyaj, kiki nepehez ter meg, es kiki az ő földere fut;

13:15 Valaki [ott] talaltatik, atveretik, es valaki megfogatik, fegyver miatt hull el,

13:16 Kisdedeiket szemök előtt zuzzak szet, hazaikat elzsakmanyoljak, es felesegeiket megszeplősitik.

13:17 Íme, en feltamasztom ellenök a Mediabelieket, a kik ezüsttel nem gondolnak, es aranyban nem gyönyörködnek;

13:18 Keziveik szetzuznak ifjakat, es nem könyörülnek a meh gyümölcsen, a fiaknak nem irgalmaz szemök:

13:19 És [olyan] lesz Babilon, a kiralysagok ekessege, a Khaldeusok dicsekvesenek disze, mint a hogyan elpusztita Isten Sodomat es Gomorat;

13:20 Nem ülik meg soha, es nem lakjak nemzetsegről nemzetsegre, nem von satort ott az arabiai, es pasztorok sem tanyaznak ott;

13:21 Hanem vadak tanyaznak ott, es baglyok töltik be hazaikat, es struczok laknak ott, es bakok szökdelnek ott;

13:22 És vad ebek üvöltenek palotaikban, es mulato hazaikban sakalok; es ideje nem sokara eljő, es napjai nem kesnek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase