Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

10:1 Jaj a hamis hatarozatok hatarozoinak, es a jegyzőknek, a kik gonoszt jegyeznek,

10:2 Hogy elriaszszak a gyöngeket a törvenykezestől, s elraboljak nepem szegenyeinek igazsagat, hogy legyenek az özvegyek az ő predajok, es az arvakban zsakmanyt vessenek.

10:3 S vajjon mit miveltek a meglatogatasnak es a messzünnen ratok jövő pusztulasnak napjan? Kihez futtok segitsegert, es hol hagyjatok dicsősegeteket?

10:4 Bizony csak: a foglyok ala hanyatlanak es a megölettek ala hullanak; mind ezekkel haragja el nem mult, es keze meg felemelve van.

10:5 Jaj Assirianak, haragom botjanak, mert palcza az ő kezeben az en busulasom!

10:6 Istentelen nemzetseg ellen küldtem őt, es haragom nepe ellen rendelem, hogy predaljon es zsakmanyt vessen, es eltapodja azt, mint az utczak sarat.

10:7 De ő nem igy velekedik, es szive nem igy gondolkozik, mert ő pusztitani akar, es kigyomlalni sok nepeket.

10:8 Mert igy szol: Vajjon vezereim nem mind kiralyok-e?

10:9 Nem ugy [megvettem-e] Kalnot, mint Karkemist? És Hamathot, mint Arphadot? És Samariat, mint Damaskust?

10:10 Mikepen megtalalta volt kezem a balvanyok orszagait, holott pedig több faragott kepük volt, mint Jeruzsalemnek es Samarianak,

10:11 Avagy a mint cselekedtem Samariaval es az ő balvanyaival; nem ugy cselekedhetem-e Jeruzsalemmel es balvanykepeivel?

10:12 Ezert ha majd elvegezi az Úr minden dolgat Sion hegyen es Jeruzsalemben, meglatogatom az Assiriabeli kiraly nagyakaro szive gyümölcset es nagyralato szeme kevelyseget.

10:13 Mert ezt monda: Kezem erejevel miveltem [ezt] es bölcsesegemmel, mivel okos vagyok; elvetettem [sok] nepeknek hatarit, es kincseikben zsakmanyt vetettem, es leszallitam, mint erős, a [magasan] ülőket;

10:14 És kezem ugy talalta mintegy feszket a nepek gazdagsagat; es a mily [könnyen] elszedik az elhagyott tojasokat, azonkepen foglaltam en el az egesz földet; es nem volt senki, a ki szarnyat mozditotta, vagy szajat megnyitotta, vagy csak sipogott volna is!

10:15 Avagy dicsekszik-e a fejsze azzal szemben, a ki vele vag? vagy a fűresz felemeli-e magat az ellen, a ki vonsza azt? Mintha a bot forgatna azt, a ki őt felemele, es a palcza felemelne [azt, a mi] nem fa!

10:16 Azert az Úr, a seregek Ura kövereire ösztöverseget bocsat, es az ő dicsősege alatt eges eg, mikent a tűz egese;

10:17 És leszen Izrael vilagossaga tűz gyanant, es annak Szentje lang gyanant, es eg es megemeszti gazzat es töviset egy napon;

10:18 Az ő erdejenek es kertjenek ekesseget pedig lelketől mind testeig megemeszti, es lesorvad, mint a sorvadozo;

10:19 Erdője fainak maradeka kicsiny leszen, es azokat egy gyermek is felirhatja!

10:20 És leszen ama napon, hogy többe nem tamaszkodik Izrael maradeka es a ki megmaradt Jakob hazabol, az őt nyomorgatohoz, hanem tamaszkodik az Úrhoz, Izrael Szentjehez hűsegesen;

10:21 A maradek megter, a Jakob maradeka az erős Istenhez.

10:22 Mert ha neped Izrael szamszerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, [csak] maradeka ter meg; az elvegezett pusztulas elarad igazsaggal!

10:23 Mert elvegezett pusztitast cselekszik az Úr, a seregek Ura, mind az egesz földön.

10:24 Azert igy szol az Úr, a seregeknek Ura: Ne felj nepem, Sionnak lakosa, az Assiriabeli kiralytol! [bar] botjaval megver tegedet es palczajat felemeli rad, mikent Égyiptom egykoron;

10:25 Mert meg csak egy keves idő van: es elfogy busulasom, es haragom az ő megemesztesökre leszen!

10:26 És a seregeknek Ura ostort emel ő ellenök, mikent a Midian levagatasa idejen az Oreb kősziklajan, es palczajat a tenger föle emeli, mint Égyiptomban egykoron.

10:27 És lesz ama napon: eltavozik az ő terhe valladrol es igaja nyakadrol, es megromol az iga a köversegnek miatta.

10:28 Ajjathba jő, Migronba atsiet, Mikhmasnal rakja le hadakozo szerszamait;

10:29 Átmennek a szoroson, Gebaban lesz halohelyünk; megremül Rama, Gibea, Saulnak [varosa] elfut.

10:30 Kialts Gallim leanya, es vedd füleidbe Laisa, [es] szegeny Anathoth!

10:31 Madmena megindul, Gebim lakosai mentik [öveiket;]

10:32 Meg Nobba [megyen] ma, hogy ott megalljon, es emeli mar kezet Sion leanyanak hegye es Jeruzsalemnek halma ellen!

10:33 De ime az Úr, a seregeknek Ura: levagdalja az agakat remitő [hatalom]mal, es a magas termetűek kivagattatnak, es a magassagosak megalaztatnak;

10:34 Az erdő sűrű agait levagja vassal, es megdől a Libanon egy hatalmas altal.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase