Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

7:1 És lőn a Juda kiralyanak, Akhaznak, az Uzzias fianak, Jotham fianak napjaiban, eljöve Reczin, Szirianak kiralya, es Remaljanak fia, Pekah, Izraelnek kiralya Jeruzsalem ellen, hogy azt megostromolja; de nem vehete meg azt.

7:2 És hirül vivek a David hazanak, mondvan: Sziria Efraimmal egyesült! es megindula szive s nepenek szive, a mint megindulnak az erdő fai a szel miatt.

7:3 És monda az Úr Ésaiasnak: Menj ki, kerlek, Akhaz eleibe te es Sear-Jasub fiad, a felső to csatornajanak vegehez, a ruhafestők mezejenek utjan;

7:4 És mondd neki: Vigyazz es legy nyugodt; ne felj! es meg ne lagyuljon szived e ket füstölgő üszögdarab miatt, Reczinnek es Szirianak, es Remalja fianak felgerjedett haragja miatt!

7:5 Mivelhogy gonosz tanacsot tartott ellened Sziria, Efraim es Remalja fia, mondvan:

7:6 Menjünk el Juda ellen, s reszkettessük meg, es kapcsoljuk magunkhoz, es tegyük kiralylya benne Tabeal fiat,

7:7 Így szol az Úr Isten: Nem all meg es nem leszen ez!

7:8 Mert Sziria feje Damaskus, es Damaskusnak feje Reczin, es meg hatvanöt esztendő, s megromol Efraim es nep nem leszen.

7:9 Efraim feje pedig Samaria, es Samaria feje a Remalja fia: ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!

7:10 És szola ismet az Úr Akhazhoz, mondvan:

7:11 Kerj jelt magadnak az Úrtol, a te Istenedtől, kerj a melysegben vagy fent a magasban!

7:12 És mikor szola Akhaz: Nem kerek s nem kisertem az Urat!

7:13 Akkor monda [a profeta:] Halld meg hat, David haza! hat nem eleg embereket bosszantanotok, hogy meg az en Istenemet is bosszantjatok?

7:14 Ezert ad jelt nektek az Úr maga: Íme, a szűz fogan meheben, es szül fiat, s nevezi azt Immanuelnek,

7:15 Ki vajat es mezet eszik, mig megtanulja a gonoszt megvetni, es a jot valasztani;

7:16 Mert mielőtt e gyermek megtanulna megvetni a gonoszt, es a jot valasztani, elpusztul a föld, melynek ket kiralyatol te reszketsz.

7:17 És hozni fog az Úr read es nepedre es atyad hazara oly napokat, milyenek meg nem jöttenek, miota Efraim elszakadott Judatol: Assiria kiralyat.

7:18 És lesz ama napon: süvölt az Úr az Égyiptom folyovize mellett valo legyeknek, s Assiria földje meheinek,

7:19 S mind eljönnek, es letelepszenek a meredek völgyekben es sziklak hasadekaiban, minden töviseken es minden legelőkön.

7:20 Ama napon leberetvalja az Úr a folyon tul berlett beretvaval, Assiria kiralya altal a főt s a labak szőret, a mely a szakalt is leveszi;

7:21 És lesz ama napon, hogy kiki egy fejőstehenet tart es ket juhot,

7:22 És leszen, hogy a tej bősege miatt vajat eszik; mert vajat es mezet eszik, valaki csak megmaradott e földön.

7:23 S leszen ama napon, hogy minden helyet, a hol ezer szőlőtő ezer siklust erő vala, tövis es gaz ver fel.

7:24 Nyilakkal es kezivvel mehet oda [az ember,] mivel tövis es gaz verte fel mind az egesz földet;

7:25 Sőt a hegyekre, a melyeket kapaval kapaltanak, sem fogsz felmenni, felven a tövistől es gaztol; hanem barmok legelőjeve lesznek es juhok jarasava.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase