Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

5:1 Hadd enekelek kedvesemről, szerelmesemnek eneket az Ő szőlőjeről! Kedvesemnek szőlője van nagyon köver hegyen;

5:2 Felasta es megtisztita kövektől, nemes vesszőt plantalt bele, es közepere tornyot epittetett, sőt benne mar sajtot is vagatott; es varta, hogy majd jo szőlőt terem, es az vadszőlőt termett!

5:3 Mostan azert, Jeruzsalem lakosi es Juda ferfiai: iteljetek köztem es szőlőm között!

5:4 Mit kellett volna meg tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miert vartam, hogy jo szőlőt terem, holott vadat termett?!

5:5 Azert most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; elvonszom keriteset, hogy lelegeltessek, elrontom kőfalat, hogy eltapodtassek;

5:6 És parlagga teszem; nem metszetik es nem kapaltatik meg, tövis es gaz veri föl, es parancsolok a fellegeknek, hogy ra esőt ne adjanak!

5:7 A seregek Uranak szőlője pedig Izrael haza, es Juda ferfiai az Ő gyönyörűseges ültetese; es vart jogőrzesre, s im lőn jogorzas; es irgalomra, s im lőn siralom!

5:8 Jaj azoknak, a kik a hazhoz hazat ragasztanak, es mezőt foglalnak a mezőkhöz, mig egy helyecske sem marad, es csak ti magatok laktok itt e földön!

5:9 Hallasomra [megesküdt] a seregeknek Ura, hogy sok hazak pusztasagga lesznek, a nagyok es szepek lakos nelkül,

5:10 Mert tiz hold szőlő egy bath [bort] ereszt, es egy homer mag egy efat terem.

5:11 Jaj azoknak, a kik jo reggelen reszegitő ital utan futkosnak, [es] mulatnak estig, [es] bor heviti őket:

5:12 És czitera, lant, dob, sip es bor van lakodalmokban, de az Úrnak dolgat nem tekintik meg, es nem latjak kezeinek cselekedetet.

5:13 Ezert fogsagba megy nepem, mivelhogy tudomany nelkül valo, es főemberei ehen halnak, es sokasaga szomju miatt eped meg;

5:14 Azert a sir kiszelesiti torkat es feltatja szajat szertelen, es leszallnak abba [nepem] főemberei, es zajongo sokasaga, es minden örvendezői;

5:15 És [porba] hajtatik a közember, es megalaztatik a főember, es a nagyok szemei megalaztatnak.

5:16 És felmagasztaltatik a seregeknek Ura az iteletben, s a szent Isten megszenteli magat igazsagban.

5:17 És baranyok legelnek ott, mint legelőjükön, s a gazdagoknak romjain idegenek elnek!

5:18 Jaj azoknak, a kik a vetket hazugsagnak kötelein vonszak, es a bűnt mint szekeret köteleken;

5:19 A kik ezt mondjak: siessen es tegye hamar munkajat, hogy lassuk, s közelitsen es jőjjön el Izrael Szentjenek tanacsa, hogy tudjuk meg.

5:20 Jaj azoknak, a kik a gonoszt jonak mondjak es a jot gonosznak; a kik a sötetseget vilagossagga s a vilagossagot sötetsegge teszik, es teszik a keserűt edesse, s az edest keserűve!

5:21 Jaj azoknak, a kik magoknak bölcseknek latszanak, es eszesek önnön magok előtt!

5:22 Jaj azoknak, a kik hősök borivasban es hiresek reszegitő ital vegyiteseben;

5:23 A kik a gonoszt ajandekert igaznak mondjak, es az igazak igazsagat elforditjak tőlük:

5:24 Ezert, mint a polyvat megemeszti a tűznek nyelve, es az egő szena összeomlik: gyökerök megrothad, viragjok mint a por elszall, mert a seregek Uranak törvenyet megvetettek, es Izrael szentjenek beszedet megutaltak.

5:25 Ezert gerjedt fel az Úrnak haragja nepe ellen, es felemele ra kezet, es megveri, hogy a hegyek megrendülnek, es holttestök szemetkent fekszik az utczan. Mindezekkel haragja el nem mult, es keze meg felemelve van.

5:26 És zaszlot emel a tavoli nepeknek, es süvölt a föld hataran [lako]zoknak, es ime hamarsaggal könnyen eljőnek.

5:27 Nem lesz köztük egy is elfaradott, sem tantorgo; nem szunnyad, es nem aluszik; derekanak öve sem oldodik meg, es nem szakad el saruja szija sem;

5:28 Nyilai elesek, es minden ő kezivei felvonvak, lovai körme, mikent a kova, es kerekei mint a forgoszel;

5:29 Orditasa, mint az oroszlane, es ordit, mint az oroszlan-kölykök, es morog s predat ragad s elviszi, es nincs, a ki elvegye tőle;

5:30 És ramordul ama napon, mint tenger mormolasa; es ő a földre nez, de ime ott sűrű sötetseg; es a nap meghomalyosodik a raborult homalyban!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase