Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

3:1 Oh szünjetek meg hat az emberben [bizni], a kinek [egy] lehellet van orraban, mert hat ugyan mire becsülhető ő?

3:2 Mert ime az Úr, a seregeknek Ura elveszi Jeruzsalemből es Judabol a tamaszt es a taplalot, a kenyernek minden erejet es a viznek minden erejet;

3:3 Az erőst es hadakozot, birot es profetat, jost es öreget;

3:4 Az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, a tanacsost, az ügyes mestert es a varazslashoz ertőt;

3:5 És adok nekik gyerkőczöket fejedelmekül, es gyermekek uralkodnak rajtok.

3:6 És nyomorba jut a nep; egyik a masik ellen, ki-ki az ő tarsa ellen tamad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen;

3:7 És ha valaki megragadja atyja nemzetsegeből valo rokonat, [mondvan:] Neked ruhad van, legy fejedelmünk es e romlas kezed alatt legyen:

3:8 Ez ama napon igy fog felkialtani: Nem leszek sebkötöző, hazamban is nincsen kenyer es nincs ruha; ne tegyetek engem e nep fejedelmeve!

3:9 Mert megromlott Jeruzsalem, es Juda elesett, mert nyelvök es cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az Ő dicsőseges szemeit ingereljek.

3:10 Arczuk tekintete tesz ellenök bizonysagot, bűneikkel Sodoma modjara kerkednek, nemhogy eltitkolnak; jaj lelköknek! mert magok szereztek magoknak gonoszt.

3:11 Mondjatok az igaznak, hogy jol leszen [dolga], mert cselekedeteik gyümölcsevel elnek.

3:12 Jaj a gonosznak, gonoszul lesz [dolga,] mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek neki.

3:13 Nepem nyomorgatoi gyermekek, es asszonyok uralkodnak rajta; nepem! a te vezereid hitetők, es ösvenyidnek utjat elrejtik előled.

3:14 Előalla perelni az Úr, es itt all itelni nepeket.

3:15 Az Úr törvenybe megy nepe veneivel es fejedelmivel: Hiszen ti lelegeltetek a szőlőt, szegenytől rablott marha van hazaitokban:

3:16 Mi dolog, hogy nepemet összezuzzatok, es a szegenyek orczajat összetöritek? ezt mondja az Úr, a seregeknek Ura.

3:17 És szol az Úr: Mivel Sion leanyai felfuvalkodtak, es felemelt nyakkal jarnak, szemeikkel pillognak, es aprokat lepve jarnak, es labokkal nagy zengest bongast szereznek:

3:18 Megkopaszitja az Úr Sion leanyainak fejtetőjet, es az ő szemermöket megmezteleniti.

3:19 Ama napon eltavolitja az Úr az ő labaik zengő ekesseget, a napocskakat es holdacskakat,

3:20 A fülönfüggőket, a karpereczeket es a fatyolokat,

3:21 A partakat, a lablanczokat, az öveket, a joillattartokat es az ereklyeket,

3:22 A gyűrűket es az orrpereczeket,

3:23 Az ünneplő ruhakat, a palastokat, a nagy kendőket es az erszenyeket,

3:24 A tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket es a keczeleket:

3:25 És lesz a balzsamillat helyen büdösseg, az öv helyen kötel, es a felfodrozott haj helyen kopaszsag, a szep köpenynek helyen zsakruha, es a szepseg helyen homlokra sütött belyeg.

3:26 Ferfiaid fegyver altal hullnak el, es vitezeid harczban:

3:27 És sirnak es gyaszolnak kapui, es ő elpusztittatvan, a földön ül;

3:28 És megragad het asszony egy ferfit ama napon, mondvan: A magunk kenyeret eszszük es a mi ruhankba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, es vedd le rolunk gyalazatunkat!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase