Main Index: Hungarian Bible

Ézsaias 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]   

2:1 Ésaiasnak, Ámos fianak beszede, a melyet latott Juda es Jeruzsalem felől.

2:2 Leszen az utolso időkben, hogy erősen fog allani az Úr hazanak hegye, hegyeknek felette, es magasabb leszen a halmoknal, es özönleni fognak hozza minden poganyok;

2:3 És eljönnek sok nepek, mondvan: Jertek menjünk fel az Úr hegyere, Jakob Istenenek hazahoz, hogy megtanitson minket az Ő utaira, es mi jarjunk az Ő ösvenyein, mert tanitas Sionbol jő, es Jeruzsalemből az Úrnak beszede;

2:4 Ki iteletet tesz a poganyok között, es biraskodik sok nep felett; es csinalnak fegyvereikből kapakat, es dardaikbol metszőkeseket, es nep nepre kardot nem emel, es hadakozast többe nem tanul.

2:5 Jakobnak haza! jertek jarjunk az Úrnak vilagossagaban!

2:6 Mert elhagytad, [Uram,] a Te nepedet, Jakob hazat; mivel telvek napkeleti erkölcsökkel, es szemfenyvesztők, mint a Filiszteusok, es idegenek fiaival kötnek szövetseget;

2:7 És betelt földje ezüsttel es aranynyal, es nincs szere-szama kincseinek; betelt földje lovakkal, es nincs szere-szama szekereinek;

2:8 És betelt földje balvanyokkal, [es ]kezeik csinalmanyanak hajolnak meg, mit ujjaik csinaltak.

2:9 Ezert [porba] hajtatik a közember, es megalaztatik a főember, es meg nem bocsatsz nekik.

2:10 Menj be a kősziklaba, es rejtőzzel el a porba az Úr felelme elől, es az Ő nagysaganak dicsősege előtt.

2:11 A kevely szemű közember megalaztatik, es a főemberek magassaga [porba] hajtatik, es csak az Úr magasztaltatik fel ama napon.

2:12 Mert a seregek Uranak napja [eljő] minden kevely es magas ellen, es minden felemelkedett ellen, es az megalaztatik.

2:13 És Libanon minden czedrusai ellen, a melyek magasak es felemelkedettek, s Basannak minden tölgyfai ellen;

2:14 Minden magas hegyek ellen, es minden felemelkedett halmok ellen;

2:15 Minden magas torony ellen, es minden erős kőfal ellen;

2:16 És Tarsisnak minden hajoi ellen, es minden gyönyörűseges dragasagok ellen.

2:17 És [porba] hajtatik a közember kevelysege, es megalaztatik a főemberek magassaga, es egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon.

2:18 És a balvanyokat teljesseggel elveszti.

2:19 És bemennek a sziklak barlangjaiba es a föld hasadekaiba, az Úr felelme elől es nagysaganak dicsősege előtt, mikor felkel, hogy megrettentse a földet.

2:20 Ama napon odadobja az ember ezüst balvanyait es arany balvanyait, miket maganak csinalt, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak es denevereknek,

2:21 Hogy elmenjen a sziklak lyukaiba es a hegyek hasadekiba, az Úr felelme elől es az Ő nagysaganak dicsősege előtt, mikor felkel, hogy megrettentse a földet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase