Main Index: Hungarian Bible

Zsoltarok 119

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

119:1 Boldogok, a kiknek utjok feddhetetlen, a kik az Úr törvenyeben jarnak.

119:2 Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonysagait, [es] teljes szivből keresik őt.

119:3 És nem cselekesznek hamissagot; az ő utaiban jarnak.

119:4 Te parancsoltad [Uram,] hogy hatarozataidat jol megőrizzük.

119:5 Vajha igazgattatnanak az en utaim a te rendeleseid megőrzesere!

119:6 Akkor nem szegyenülnek meg, ha figyelnek minden parancsolatodra!

119:7 Halat adok neked tiszta szivből, hogy megtanitottal engem a te igazsagod iteleteire.

119:8 A te rendeleseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!

119:9 Mi modon őrizheti meg tisztan az ifju az ő utat, ha nem a te beszedednek megtartasa altal?

119:10 Teljes szivből kerestelek teged: ne engedj eltevedeznem a te parancsolataidtol!

119:11 Szivembe rejtettem a te beszededet, hogy ne vetkezzem ellened.

119:12 Áldott vagy te, Uram! Tanits meg engem a te rendeleseidre.

119:13 Ajkaimmal hirdetem a te szadnak minden iteletet.

119:14 Inkabb gyönyörködöm a te bizonysagaidnak utjaban, mint minden gazdagsagban.

119:15 A te hatarozataidrol gondolkodom, es a te ösvenyeidre nezek.

119:16 Gyönyörködöm a te rendeleseidben; a te beszededről nem feledkezem el.

119:17 Tegy jol a te szolgaddal, hogy eljek es megtartsam a te beszededet.

119:18 Nyisd meg az en szemeimet, hogy szemleljem a te törvenyednek csodalatos voltat.

119:19 Jöveveny vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.

119:20 Elfogyatkozik az en lelkem, a te iteleteid utan valo szüntelen vagyodas miatt.

119:21 Megdorgalod a kevelyeket; atkozottak, a kik elhajolnak parancsolataidtol.

119:22 Forditsd el rolam a szidalmat es gyalazatot, mert megőriztem a te bizonysagaidat!

119:23 Meg ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszelnek is; a te szolgad a te rendeleseidről gondolkodik.

119:24 A te bizonysagaid en gyönyörűsegem, [es] en tanacsadoim.

119:25 Lelkem a porhoz tapad; elevenits meg engem a te igereted szerint.

119:26 Útaimat elbeszeltem előtted es te meghallgattal engem; tanits meg a te rendeleseidre!

119:27 Add ertenem a te hatarozataidnak utat, hogy gondolkodjam a te csodalatos dolgaidrol!

119:28 Sir a lelkem a keserűseg miatt; vigasztalj meg a te iged szerint!

119:29 A hamissagnak utjat tavoztasd el tőlem, es a te törvenyeddel ajandekozz meg engem!

119:30 Az igazsag utjat valasztottam; a te iteleteid forognak előttem.

119:31 Ragaszkodom a te bizonysagaidhoz; Uram, ne hagyj megszegyenülni!

119:32 A te parancsolataidnak utjan jarok, ha megvigasztalod az en szivemet!

119:33 Tanits meg Uram a te rendeleseidnek utjara, hogy megőrizzem azt mindvegig.

119:34 Oktass, hogy megőrizzem a te törvenyedet, es megtartsam azt teljes szivemből.

119:35 Vezerelj a te parancsolataidnak utjan, mert gyönyörködöm abban.

119:36 Hajtsd szivemet a te bizonysagaidhoz, es ne a telhetetlensegre.

119:37 Forditsd el az en szemeimet, hogy ne lassanak hiabavalosagot; a te utadon eltess engemet.

119:38 Teljesitsd igeretedet a te szolgadnak, a ki fel teged.

119:39 Forditsd el tőlem a gyalazatot, a mitől felek; hiszen jok a te iteleteid.

119:40 Íme, kivankozom a te hatarozataid utan; eltess engem a te igazsagod altal.

119:41 És szalljon ream, Uram, a te kegyelmed, a te szabaditasod, a mint megigerted,

119:42 Hogy megfelelhessek az engem gyalazonak, hiszen bizodalmam van a te igedben!

119:43 És az igazsagnak beszedet se vedd el soha az en szamtol, mert varom a te iteleteidet!

119:44 És megtartom a te törvenyedet mindenkor es mindörökke.

119:45 És tagas teren jarok, mert a te hatarozataidat keresem.

119:46 És a kiralyok előtt szolok a te bizonysagaidrol, es nem szegyenülök meg.

119:47 És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.

119:48 És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, es gondolkodom a te rendeleseidről.

119:49 Emlekezzel meg a te szolgadnak [adott] igedről, a melyhez nekem remenyseget adtal!

119:50 Ez vigasztalasom nyomorusagomban, mert a te beszeded megelevenit engem.

119:51 A kevelyek szerfelett gunyoltak engem; nem hajlottam el a te törvenyedtől.

119:52 Megemlekezem a te öröktől fogva valo iteleteidről Uram, es vigasztalodom.

119:53 Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagytak a te törvenyedet.

119:54 Ének volt ram nezve minden parancsolatod bujdosasomnak hajlekaban.

119:55 Uram! a te nevedről emlekezem ejjel, es megtartom a te törvenyedet.

119:56 Ez jutott nekem, hogy a te hatarozataidat megőriztem.

119:57 Azt mondam Uram, hogy az en reszem a te beszedeidnek megtartasa.

119:58 Teljes szivből könyörgök a te szined előtt: könyörülj rajtam a te igereted szerint!

119:59 Meggondoltam az en utaimat, es labaimat a te bizonysagaidhoz forditom.

119:60 Sietek es nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.

119:61 Az istentelenek kötelei körülkeritettek engem; [de] a te törvenyedről el nem feledkezem.

119:62 Éjfelkor felkelek, hogy halat adjak neked, igazsagod iteleteiert.

119:63 Tarsok vagyok mindazoknak, a kik felnek teged, es a kik hatarozataidat megtartjak.

119:64 A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: tanits meg engem rendeleseidre!

119:65 Jot cselekedtel a te szolgaddal, Uram, a te iged szerint.

119:66 Az okossagnak es tudomanynak draga voltara tanits meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak.

119:67 Minekelőtte megalaztattam, tevelyegtem vala; most pedig vigyazok a te szodra.

119:68 Jo vagy te es joltevő, tanits meg engem a te rendeleseidre.

119:69 A kevelyek hazugsagot költöttek ream, [de] en teljes szivből megtartom a te parancsolataidat.

119:70 Köver az ő szivök, mint a haj; de en a te törvenyedben gyönyörködöm.

119:71 Jo nekem, hogy megalaztal, azert, hogy megtanuljam a te rendeleseidet.

119:72 A te szadnak törvenye jobb nekem, mint sok ezer arany es ezüst.

119:73 A te kezeid teremtettek es erősitettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat.

119:74 A kik teged felnek, latnak engem es örvendeznek, mivel a te igedben van az en remenysegem.

119:75 Tudom Uram, hogy a te iteleteid igazak, es igazsagosan alaztal meg engem.

119:76 Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvigasztalodjam a te szolgadnak tett igereted szerint.

119:77 Szalljon ream a te irgalmassagod, hogy eljek, mert a te törvenyedben gyönyörködöm.

119:78 Szegyenüljenek meg a kevelyek, a kik csalardul elnyomtak engem, [holott] en a te hatarozataidrol gondolkodom.

119:79 Forduljanak hozzam, a kik teged felnek, es ismerik a te bizonysagaidat!

119:80 Legyen az en szivem feddhetetlen a te rendeleseidben, hogy meg ne szegyenüljek.

119:81 Elfogyatkozik az en lelkem a te szabaditasod [kivanasa] miatt; a te igedben van az en remenysegem.

119:82 A te beszeded [kivanasa] miatt elfogyatkoznak az en szemeim, mondvan: mikor vigasztalsz meg engem?

119:83 Noha olyanna lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeleseidről el nem feledkezem.

119:84 Mennyi a te szolgadnak napja, [es] mikor tartasz iteletet az en üldözőim felett?

119:85 Vermet astak nekem a kevelyek, a kik nem a te törvenyed szerint [elnek.]

119:86 Minden parancsolatod igaz; csalardul üldöznek engem; segits meg engem!

119:87 Csaknem semmive tettek engem e földön, de en nem hagytam el a te hatarozataidat.

119:88 A te kegyelmed szerint elevenits meg engem, hogy megőrizhessem a te szadnak bizonysagait.

119:89 Uram! örökke megmarad a te iged a mennyben.

119:90 Nemzedekről nemzedekre van a te igazsagod, te erősitetted meg a földet es all az.

119:91 A te iteleteid szerint all minden ma is; mert minden, a mi van, te neked szolgal.

119:92 Ha nem a te törvenyed lett volna az en gyönyörűsegem, akkor elvesztem volna az en nyomorusagomban.

119:93 Soha sem feledkezem el a te hatarozataidrol, mert azok altal elevenitettel meg engem.

119:94 Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te hatarozataidat keresem.

119:95 Vartak ram a gonoszok, hogy elveszessenek, [de] en a te bizonysagaidra figyelek.

119:96 Latom, minden tökeletes dolognak vege van, de a te parancsolatodnak nincs hatara.

119:97 Mely igen szeretem a te törvenyedet, egesz napestig arrol gondolkodom!

119:98 Az en ellensegeimnel bölcsebbe teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.

119:99 Minden tanitomnal ertelmesebb lettem, mert a te bizonysagaid az en gondolataim.

119:100 Előrelatobb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyazok a te hatarozataidra.

119:101 Minden gonosz ösvenytől visszatartoztattam labaimat, hogy megtartsam a te beszededet.

119:102 Nem tavoztam el a te iteleteidtől, mert te oktattal engem.

119:103 Mily edes az en inyemnek a te beszeded; meznel [edesbb] az az en szamnak!

119:104 A te hatarozataidbol leszek ertelmes, gyűlölöm azert a hamissagnak minden ösvenyet.

119:105 Az en labamnak szövetneke a te iged, es ösvenyemnek vilagossaga.

119:106 Megesküdtem es megallom, hogy megtartom a te igazsagodnak iteleteit.

119:107 Felette nagy nyomorusagban vagyok; Uram, elevenits meg a te iged szerint.

119:108 Szajamnak önkentes aldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! es tanits meg a te iteleteidre.

119:109 Lelkem mindig veszedelemben van, mindazaltal a te törvenyedről el nem feledkezem.

119:110 Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te hatarozataidtol el nem tevelyedtem.

119:111 A te bizonysagaid az en öröksegem mindenha, mert szivemnek örömei azok.

119:112 Az en szivem hajlik a te rendeleseid teljesitesere mindenha [es] mindvegig.

119:113 Az allhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvenyedet szeretem.

119:114 Menedekem es paizsom vagy te; igedben van az en remenysegem.

119:115 Tavozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az en Istenemnek parancsolatait.

119:116 Tamogass engem a te beszeded szerint, hogy eljek, es ne engedd, hogy megszegyenüljek remenysegemben.

119:117 Segelj, hogy megmaradjak, es gyönyörködjem a te rendeleseidben szüntelen.

119:118 Megtapodod mindazokat, a kik rendeleseidtől elhajolnak, mert az ő alnoksaguk hazugsag.

119:119 Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azert szeretem a te bizonysagaidat.

119:120 Borzad testem a tőled valo felelem miatt, es felek a te iteleteidtől.

119:121 Meltanyossagot es igazsagot cselekedtem; ne adj at nyomorgatoimnak!

119:122 Legy kezes a te szolgadert az ő javara, hogy a kevelyek el ne nyomjanak engem.

119:123 Szemeim epekednek a te szabaditasod es a te igazsagod beszede utan.

119:124 Cselekedjel a te szolgaddal a te kegyelmesseged szerint, es a te rendeleseidre tanits meg engem!

119:125 Szolgad vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonysagaidat!

119:126 Ideje, hogy az Úr cselekedjek; megrontottak a te törvenyedet.

119:127 Inkabb szeretem azert a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztabb aranyat.

119:128 Igaznak tartom azert minden hatarozatodat, es a hamissagnak minden ösvenyet gyűlölöm.

119:129 Csodalatosak a te bizonysagaid, azert az en lelkem megőrzi azokat.

119:130 A te beszeded megnyilatkozasa vilagossagot ad, [es] oktatja az együgyűeket.

119:131 Szajamat feltatom es lihegek, mert kivanom a te parancsolataidat.

119:132 Tekints ream es könyörülj rajtam, a mikepen szoktal a te nevednek kedvelőin.

119:133 Vezereld utamat a te iged szerint, es ne engedd, hogy valami hamissag uralkodjek rajtam!

119:134 Oltalmazz meg az emberek erőszakossagatol, hogy megőrizzem a te hatarozataidat!

119:135 A te orczadat vilagositsd meg a te szolgadon, es tanits meg a te rendeleseidre!

119:136 Viznek folyasai erednek az en szemeimből azok miatt, a kik nem tartjak meg a te törvenyedet.

119:137 Igaz vagy Uram, es a te iteleted igazsagos.

119:138 A te bizonysagaidat igazsagban es hűsegben jelentetted meg, es mindenek felett valo egyenessegben.

119:139 Buzgosagom megemeszt engem, mert elfeledkeztek a te beszededről az en ellensegeim.

119:140 Felettebb tiszta a te beszeded, es a te szolgad szereti azt.

119:141 Kicsiny vagyok en es megvetett, [de] a te hatarozataidrol el nem feledkezem.

119:142 A te igazsagod igazsag örökke, es a te törvenyed igaz.

119:143 Nyomorusag es keserűseg ert engem, [de] a te parancsolataid gyönyörűsegeim nekem.

119:144 A te bizonysagaidnak igazsaga örökkevalo; oktass, hogy eljek!

119:145 Teljes szivből kialtok hozzad, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeleseidet.

119:146 Segitsegül hivlak: tarts meg engem, es megőrzöm a te bizonysagaidat.

119:147 Hajnal előtt felkelek, kialtok hozzad; a te beszededben van remenysegem.

119:148 Szemeim megelőzik az ejjeli őrseget, hogy a te beszededről gondolkodjam.

119:149 Hallgasd meg az en szomat a te kegyelmesseged szerint, Uram! Elevenits meg a te jovoltod szerint!

119:150 Közelgetnek [hozzam] az en gonosz haborgatoim, a kik a te törvenyedtől messze tavoztak.

119:151 Közel vagy te, Uram! es minden te parancsolatod igazsag.

119:152 Regtől fogva tudom a te bizonysagaid felől, hogy azokat örökke allandokka tetted.

119:153 Lasd meg az en nyomorusagomat es szabadits meg engem; mert a te törvenyedről nem felejtkezem el!

119:154 Te perelj peremben es ments meg; a te beszeded szerint elevenits meg engem!

119:155 Tavol van a gonoszoktol a szabaditas, mert nem törődnek a te rendeleseiddel.

119:156 Nagy a te irgalmassagod, Uram! A te iteletid szerint elevenits meg engem.

119:157 Sokan vannak az en haborgatoim es üldözőim, [de] nem terek el a te bizonysagaidtol.

119:158 Lattam a hűteleneket es megundorodtam, hogy a te mondasodat meg nem tartjak.

119:159 Lasd meg Uram, hogy a te hatarozataidat szeretem; a te kegyelmesseged szerint elevenits meg engem!

119:160 A te igednek summaja igazsag, es a te igazsagod itelete mind örökkevalo.

119:161 A fejedelmek ok nelkül üldöztek engem; [de] a te igedtől felt az en szivem.

119:162 Gyönyörködöm a te beszededben, mint a ki nagy nyereseget talalt.

119:163 A hamissagot gyűlölöm es utalom; a te törvenyedet szeretem.

119:164 Naponkent hetszer dicserlek teged, a te igazsagodnak iteleteiert.

119:165 A te törvenyed kedvelőinek nagy bekessegök van, es nincs bantodasuk.

119:166 Varom a te szabaditasodat, oh Uram! es a te parancsolataidat cselekszem.

119:167 Az en lelkem megtartja a te bizonysagaidat, es azokat igen szeretem.

119:168 Megtartom a te hatarozataidat es bizonysagaidat, mert minden utam nyilvan van előtted.

119:169 Oh Uram! hadd szalljon az en könyörgesem a te szined ele; tegy bölcscse engem a te iged szerint.

119:170 Jusson elődbe az en imadsagom; a te beszeded szerint szabadits meg engem!

119:171 Ajkaim dicseretet zengjenek, mert megtanitasz a te rendeleseidre.

119:172 Nyelvem a te beszededről enekel, mert minden parancsolatod igaz.

119:173 Legyen segitsegemre a te kezed, mert a te hatarozataidat valasztottam!

119:174 Uram! vagyodom a te szabaditasod utan, es a te törvenyed nekem gyönyörűsegem.

119:175 Éljen az en lelkem, hogy dicserjen teged, es a te iteleteid segitsenek rajtam!

119:176 Tevelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgadat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase