Main Index: Hungarian Bible

Zsoltarok 109

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

109:1 Az eneklőmesternek, Davide; zsoltar. &Én dicseretemnek Istene, ne hallgass!

109:2 Mert a gonosznak szaja es az alnoksagnak szaja felnyilt ellenem, hazug nyelvvel beszelnek en velem.

109:3 És körülvesznek engem gyűlölseges beszedekkel, es ostromolnak engem ok nelkül.

109:4 Szeretetemert ellenkeznek velem, en pedig imadkozom.

109:5 Roszszal fizetnek nekem a joert, es gyűlölseggel az en szeretetemert.

109:6 Állits fölibe gonoszt, es vadlo alljon az ő jobb keze felől.

109:7 Mikor törvenykezik, mint gonosz jőjjön ki; meg az imadsaga is bűnne legyen.

109:8 Életenek napjai kevesek legyenek, es a hivatalat mas foglalja el.

109:9 Fiai legyenek arvakka, a felesege pedig özvegygye.

109:10 És bujdossanak az ő fiai es kolduljanak, es elpusztult helyeiktől tavol keressenek [eledelt.]

109:11 Foglalja le minden joszagat az uzsoras, es idegenek ragadozzak el szerzemenyet.

109:12 Ne legyen neki, a ki kegyelmet mutasson [iranta,] es ne legyen, a ki könyörüljön az ő arvain!

109:13 Veszszen ki az ő maradeka; a masodik nemzedekben töröltessek el a nevök!

109:14 Atyainak alnoksaga emlekezetben legyen az Úr előtt, es anyjanak bűne el ne töröltessek!

109:15 Mindenkor az Úr előtt legyenek, es emlekezetök is veszszen ki e földről,

109:16 A miatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon es üldözte a szegeny es nyomorult embert, es a megkeseredett szivűt, hogy megölje.

109:17 Mivelhogy szerette az atkot, azert erte el őt; es mivel nem volt kedve az aldashoz, azert tavozek az el ő tőle.

109:18 Úgy öltözte fel az atkot, mint a ruhajat, azert ment beleje, mint a viz, es az ő csontjaiba, mint az olaj.

109:19 Legyen az neki palastul, a melybe beburkolodzik, es övül, a melylyel mindenkor övezze magat.

109:20 Ez legyen jutalmok az Úrtol az en vadoloimnak, es a kik rosszat beszelnek az en lelkemre.

109:21 De te, en Uram, Istenem, banj velem a te nevedert; mivelhogy jo a te kegyelmed, szabadits meg engem!

109:22 Mert szegeny es nyomorult vagyok en, meg a szivem is megsebesittetett en bennem.

109:23 Úgy hanyatlom el, mint az arnyek az ő megnyulasakor; ide s tova hanyattatom, mint a saska.

109:24 Terdeim tantorognak az ehsegtől, es testem megfogyatkozott a köversegtől.

109:25 Sőt gyalazatossa lettem előttök; ha latnak engem, fejöket csovaljak.

109:26 Segits meg engem, Uram Isten; szabadits meg engem a te kegyelmed szerint!

109:27 Hadd tudjak meg, hogy a te kezed [munkaja] ez, hogy te cselekedted ezt, Uram!

109:28 Átkozzanak ők, de te aldj meg! Feltamadnak, de szegyenüljenek meg es örvendezzen a te szolgad.

109:29 Öltözzenek az en vadloim gyalazatba, es burkolozzanak szegyenökbe, mint egy köpenybe!

109:30 Halat adok az Úrnak felettebb az en szammal, es dicserem őt a sokasag közepette!

109:31 Mert jobb keze felől all a szegenynek, hogy megszabaditsa azoktol, a kik elitelik annak lelket.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase