Main Index: Hungarian Bible

Zsoltarok 106

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

106:1 Dicserjetek az Urat. &Magasztaljatok az Urat, mert jo; mert örökkevalo az ő kegyelme.

106:2 Ki beszelhetne el az Úr nagy tetteit? es jelenthetne ki minden dicsőseget?

106:3 Boldog, a ki megtartja a törvenyt, [es] igazan cselekszik minden időben.

106:4 Emlekezzel ream, Uram, nepedhez valo josagodert; jőjj el hozzam szabaditasoddal,

106:5 Hogy lathassam valasztottaidhoz valo jovoltodat, [es] örvendezhessek neped örömeben; hogy dicsekedjem a te öröksegeddel!

106:6 Vetkeztünk atyainkkal együtt; bűnösök, gonoszok valank.

106:7 Atyaink nem ertettek meg Égyiptomban csodaidat, nem emlegettek meg kegyelmed nagysagat, hanem daczoskodtak a tengernel, a veres tengernel.

106:8 De ő megsegite őket az ő neveert, hogy megismertesse a maga erejet.

106:9 Rakialta a veres tengerre es kiszaradt, s ugy vive őket a melysegeken, mint egy sikon.

106:10 És kisegite őket a gyűlölő kezeből; kimentette őket ellenseg kezeből.

106:11 Szorongatoikat viz boritotta el, egy sem maradt meg belőlük.

106:12 És hittek az ő beszedeinek, [es] enekeltek az ő dicseretet.

106:13 Hirtelen elfeledek cselekedeteit; nem varak az ő tanacsat!

106:14 Epekedes epeszte őket a pusztaban, es probara tevek Istent a sivatagon.

106:15 És megada nekik, a mit kivantak; es ösztöverseget bocsata lelkökbe.

106:16 És irigysegre indulanak Mozes ellen a taborban, az Úr szentje, Áron ellen.

106:17 Megnyilt a föld es elnyele Datant, es beborita Abiram sereget.

106:18 És tűz gyulladt fel azok seregeben, lang egete el a gonoszokat.

106:19 Borjut csinaltak a Horeb alatt, es hajlongtak az öntött balvany előtt.

106:20 Felcsereltek az ő dicsősegöket: ökörnek kepevel, a mely füvet eszik.

106:21 Elfeledkezenek Istenről, szabaditojokrol, a ki nagy dolgokat művelt Égyiptomban,

106:22 Csodakat a Kham orszagaban, felelmetes dolgokat a veres tenger mellett.

106:23 Gondolta, hogy kipusztitja őket; de Mozes, az ő valasztottja, elebe allott a resre, hogy elforditsa haragjat, hogy el ne veszitse [őket.]

106:24 És becsmereltek a kivanatos földet, nem hittek az ő igeretenek.

106:25 És morgolodtak satraikban, es nem hallgattak az Úr szavara.

106:26 De ő felemele kezet reajok, hogy lesujtsa őket a pusztaban;

106:27 S hogy a poganyok köze dobja magvaikat, es szetszorja őket a tartomanyokban.

106:28 Majd hozzacsapodtak a Baal-Peorhoz, es ettek a holtak aldozatait.

106:29 És felingereltek cselekedeteikkel, es zudult reajok a csapas.

106:30 Ekkor felallott Fineas es itelt; es a csapasnak vege lőn.

106:31 És igazsagul tulajdonittatek neki firol-fira mindörökke.

106:32 Megharagitak a Meribah vizeinel is, es baja tamadt Mozesnek miattok,

106:33 Mert megkeseritek az ő szivet, es gondatlanul szolt ajkaival.

106:34 Nem irtottak ki a nepeket sem, a mint utasitotta őket az Úr.

106:35 Sőt összeelegyedtek a poganyokkal, es eltanultak cselekedeteiket.

106:36 És tiszteltek azoknak balvanyait, es tőrre levenek azok reajok.

106:37 És felaldozak fiaikat es leanyaikat az ördögöknek,

106:38 És artatlan vert ontanak: fiaik es leanyaik veret, a kiket Kanaan balvanyainak aldoztak, es megfertőztetek a föld öldöklessel.

106:39 És tisztatalanokka lőnek cselekedeteikben, es paraznakka tetteikben.

106:40 De felgyult az Úr haragja nepe ellen, es megutalta az ő örökseget.

106:41 És odaada őket poganyok kezebe, es gyűlölőik uralkodtak rajtok.

106:42 És sanyargattak őket ellensegeik, es görnyedtek azoknak hatalma alatt!

106:43 Szamtalanszor megmentette őket, de ők felhaboritak szandekaikkal, es melyebben merültek bűneikbe.

106:44 De reajok tekintett a nyomorusag napjan, mikor meghallgata rimankodasukat;

106:45 És megemlekezett velök kötött szövetsegeről, es nagy kegyelmessege szerint megengesztelődek.

106:46 És könyörületessegre indita irantok mindazokat, a kik őket fogva elvivek.

106:47 Segits meg minket, Urunk Istenünk, es gyűjts össze minket a poganyok közül, hogy dicsőitsük a te szent nevedet, es dicsekedjünk a te dicsereteddel.

106:48 Áldott legyen az Úr, Izrael Istene örökkön örökke, es minden nep mondja: Ámen. Dicserjetek az Urat.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase