Main Index: Hungarian Bible

Zsoltarok 90

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

90:1 Mozesnek, az Isten emberenek imadsaga. &Uram, te voltal nekünk hajlekunk nemzedekről nemzedekre!

90:2 Minekelőtte hegyek lettek es föld es vilag formaltatek, öröktől fogva mindörökke te vagy Isten.

90:3 Te visszaterited a halandot a porba, es ezt mondod: Terjetek vissza embernek fiai!

90:4 Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmult, es mint egy őrjarasi idő ejjel.

90:5 Elragadod őket; [olyanokka] lesznek, [mint az] alom; mint a fű, a mely reggel sarjad;

90:6 Reggel viragzik es sarjad, [es] estvere elhervad es megszarad.

90:7 Bizony megemesztetünk a te haragod altal, es a te busulasod miatt megromlunk!

90:8 Eledbe vetetted a mi alnoksagainkat; titkos bűneinket a te orczadnak vilaga ele.

90:9 Bizony elmulik minden mi napunk a te bosszuallasod miatt; megemesztjük a mi esztendeinket, mint a beszedet.

90:10 A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, es nagyobb reszök nyomorusag es faradsag, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnenk.

90:11 Ki tudhatja a te haragodnak erejet, es a te felelmetesseged szerint valo bosszuallasodat?

90:12 Tanits minket ugy szamlalni napjainkat, hogy bölcs szivhez jussunk.

90:13 Terj vissza Uram! meddig kesel? es könyörülj a te szolgaidon.

90:14 Jo reggel elegits meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk es vigadjunk minden mi időnkben.

90:15 Vidamits meg minket a mi nyomorusagunk napjaihoz kepest, az esztendőkhöz kepest, a melyekben gonoszt lattunk.

90:16 Lattassek meg a te műved a te szolgaidon, es a te dicsőseged azoknak fiain.

90:17 És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jo kedve mi rajtunk, es a mi kezünknek munkajat tedd allandova nekünk, es a mi kezünknek munkajat tedd allandova!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase