Main Index: Hungarian Bible

Zsoltarok 89

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

89:1 Az Ezrahita Ethan tanitasa.

89:2 Az Úrnak kegyelmesseget hadd enekeljem örökke! Nemzetsegről nemzetsegre hirdetem a te hűseges voltodat az en szammal!

89:3 Mert azt mondom: Örökke megall a te kegyelmesseged, es megerősited a te hűseges voltodat az egekben, [mondvan:]

89:4 Szövetseget kötöttem az en valasztottammal, megesküdtem Davidnak, az en szolgamnak:

89:5 Mindörökke megerősitem a te magodat, es nemzetsegről nemzetsegre megepitem a te kiralyi szekedet. Szela.

89:6 És az egek dicserik a te csodadolgodat Uram; a te hűseges voltodat is a szentek gyülekezeteben.

89:7 Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, [s ki] olyan, mint az Úr, az istenek fiai között?

89:8 Igen rettenetes Isten [ő] a szentek gyűleseben, es felelmetes mindazokra, a kik körülte vannak.

89:9 Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűseges voltod körülvesz teged.

89:10 Te uralkodol a tengernek kevelysegen; mikor az ő habjai felemelkednek, te csendesited le azokat.

89:11 Te rontad meg Égyiptomot mintegy atdöföttet; erős karoddal elszelesztetted ellensegeidet.

89:12 Tieid az egek, a föld is a tied: e vilagot minden benne valoval te fundaltad.

89:13 Az eszakot es a delt te teremtetted, a Thabor es a Hermon a te nevednek örvendeznek.

89:14 A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod meltosagos.

89:15 Igazsag es jogossag a te kiralyi szekednek alapja; kegyelem es hűseg jar a te orczad előtt.

89:16 Boldog nep az, a mely megerti a kürt szavat; a te orczadnak vilagossaganal jar ez, oh Uram!

89:17 A te nevedben örvendeznek egesz nap; es a te igazsagodban felmagasztaltatnak.

89:18 Mert az ő erejöknek ekessege te vagy; a te joakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is.

89:19 Mert az Úr a mi paizsunk, es Izraelnek Szentje a mi kiralyunk.

89:20 Akkor latasban szoltal a te kegyeltednek, es mondad: Segitseget adtam a viteznek, felmagasztaltam a nepből valasztottat;

89:21 Megtalaltam Davidot, az en szolgamat; szent olajommal kentem fel őt,

89:22 A kivel allandoan vele lesz az en kezem, sőt az en karom erősiti meg őt.

89:23 Nem nyomhatja őt el az ellenseg, es a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt;

89:24 Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatoit, es verem meg az ő gyűlölőit.

89:25 És vele lesz az en hűsegem es kegyelmem, es az en nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva.

89:26 És ravetem az ő kezet a tengerre, es az ő jobbjat a folyovizekre.

89:27 Ő igy szolit engem: Atyam vagy te; en Istenem es szabaditasom kősziklaja!

89:28 Én meg elsőszülöttemme teszem őt [es] felebbvalova a föld kiralyainal.

89:29 Örökke megtartom neki az en kegyelmemet, es az en szövetsegem bizonyos [marad] ő vele.

89:30 És az ő magvat örökkevalova teszem, es az ő kiralyi szeket, mint az egeknek napjait.

89:31 Ha az ő fiai elhagyjak az en törvenyemet, es nem jarnak az en vegzeseim szerint;

89:32 Ha az en rendeleseimet megtörik, es meg nem tartjak az en parancsolatimat:

89:33 Akkor vesszővel latogatom meg az ő bűnöket, es veresegekkel az ő alnoksagukat;

89:34 De az en kegyelmemet nem vonom meg tőle, es az en hűseges voltomban nem hazudom.

89:35 Nem töröm meg az en szövetsegemet, es a mi kijött az en szambol, el nem valtoztatom.

89:36 Megesküdtem egyszer az en szentsegemre: vajjon megcsalhatnam-e Davidot?

89:37 Az ő magva örökke megmarad, es az ő kiralyi szeke olyan előttem, mint a nap.

89:38 Megall örökke, mint a hold, es bizonyos, mint a felhőben levő bizonysag. Szela.

89:39 De te [megis] elvetetted es megutaltad [őt,] es megharagudtal a te felkentedre.

89:40 Felbontottad a te szolgaddal [kötött] szövetseget, földre tiportad az ő koronajat.

89:41 Lerontottad az ő kőfalait mind; romokka tetted erőssegeit.

89:42 Zsakmanyoltak őt mind az uton jarok; gyalazatta lőn az ő szomszedai előtt.

89:43 Felmagasztaltad az ő szorongatoinak jobbjat, es megvidamitottad minden ellenseget.

89:44 Meg fegyverenek elet is elvetted, es nem segitetted őt a harczban.

89:45 Eltörlötted az ő fenyesseget, es az ő kiralyi szeket a földre vetetted.

89:46 Az ő ifjusaganak napjait megröviditetted, gyalazatot boritottal rea. Szela.

89:47 Meddig rejtegeted meg magad, oh Uram, szüntelen, [es] eg a te haragod, mint a tűz?

89:48 Emlekezzel meg rolam: mily [rövid] az elet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait!

89:49 Kicsoda oly erős, hogy eljen es ne lasson halalt [s] megszabaditsa magat a Seolnak kezeből? Szela.

89:50 Hol van a te előbbi kegyelmesseged, Uram? Megesküdtel Davidnak a te hűseges voltodra!

89:51 Emlekezzel meg Uram a te szolgaidnak gyalazatjokrol! hogy sok nepnek [gyalazatjat] hordozom keblemben,

89:52 A melyekkel gyalaztak a te ellensegeid Uram, a melyekkel gyalaztak a te felkentednek lepeseit.

89:53 Áldott legyen az Úr mindörökke! Ámen es Ámen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase