Main Index: Hungarian Bible

Zsoltarok 78

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

78:1 Aszaf tanitasa. &Figyelj en nepem az en tanitasomra; hajtsatok füleiteket szamnak beszedeire.

78:2 Megnyitom az en szamat peldabeszedre; rejtett dolgokat szolok a regi időből.

78:3 A miket hallottunk es tudunk; es a miket atyaink beszeltek nekünk,

78:4 Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktol; a jövő nemzedeknek is elbeszeljük az Úr dicseretet, hatalmat es csodait, a melyeket cselekedett.

78:5 Mert bizonysagot allitott Jakobban, es törvenyt rendelt Izraelben; a melyek felől megparancsolta atyainknak, hogy megtanitsak azokra fiaikat;

78:6 Hogy megtudja [azokat] a jövő nemzedek, a fiak, a kik születnek; es felkeljenek es hirdessek [azokat] fiaiknak;

78:7 Hogy Istenbe vessek remenysegüket es el ne felejtkezzenek Isten dolgairol, hanem az ő parancsolatait megtartsak.

78:8 Hogy ne legyenek olyanok, mint apaik: szilaj es makacs nemzedek, olyan nemzedek, a melynek szive nem volt szilard, es lelke sem volt hű Isten irant.

78:9 Efraim fiai, a fegyveres ijaszok hatat forditottak az ütközet napjan;

78:10 Nem őriztek meg az Isten szövetseget, es nem akartak jarni az ő törvenyeben;

78:11 Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodairol, a melyeket mutatott nekik.

78:12 Apaik előtt csodat mivelt Égyiptom földjen, a Czoan mezejen.

78:13 Kette valasztotta a tengert s atvitte őket; es felallitotta a vizeket fal gyanant.

78:14 Vezette őket nappal felhőben, es egesz ejen at tűznek vilagossagaban.

78:15 Sziklakat hasitott meg a pusztaban, es inniok adott bősegesen, akarcsak a melyseges vizekből.

78:16 Patakokat fakasztott a kősziklabol, es folyamok modjara vizeket ömlesztett:

78:17 Megis folyvast vetkeztek ellene, es haragitottak a Felsegest a pusztaban;

78:18 És megkisertek Istent az ő szivökben, enni valot kerven az ő kivansaguk szerint.

78:19 És szolanak Isten ellen, mondvan: Avagy tudna-e Isten asztalt teriteni a pusztaban?

78:20 Íme, megcsapta a kősziklat es viz ömlött es patakok özönlöttek; de vajjon tud-e kenyeret is adni? avagy keszithet-e hust az ő nepenek?

78:21 Meghallotta az Úr es megharagudott ezert, es tűz gyulladt fel Jakob ellen, es harag gerjedt fel Izrael ellen;

78:22 Mert nem hittek Istenben, es nem biztak az ő segedelmeben,

78:23 És raparancsolt a felhőkre ott fenn, es az egek ajtait megnyitotta.

78:24 És hullatott reajuk mannat eledelül, es mennyei gabonat adott nekik.

78:25 Angyalok kenyeret ette az ember, bőseggel vetett nekik eleseget,

78:26 Megindita a keleti szelet az egekben, es elhoza erejevel a deli szelet;

78:27 És hullata rajuk annyi hust, mint a por, es annyi madarat, mint a tenger fövenye.

78:28 És leszallita azokat az ő taboruk közepere, az ő satoraikhoz köröskörül.

78:29 Evenek azert es igen megelegedenek, es a mit kivantak, azt hoza nekik.

78:30 Meg fel sem hagytak a kivansagukkal; az etel meg a szajukban vala:

78:31 Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, es főbbjeik közül [sokakat] megöle, es Izraelnek ifjait levaga;

78:32 Mindamellett is ujra vetkezenek, es nem hivenek az ő csodadolgaiban.

78:33 Azert hiabavalosagban töltette el napjaikat, eveiket pedig rettegesben.

78:34 Ha ölte őket, hozza fordultak, megtertek es Istent keresek.

78:35 És eszökbe vevek, hogy Isten az ő sziklajok, es a felseges Isten az ő megvaltojok;

78:36 És hizelkedenek neki szajokkal, nyelvökkel pedig hazudozanak neki.

78:37 De szivök nem volt tökeletes iranta, es nem voltak hűsegesek az ő szövetsegehez;

78:38 Ő azonban irgalmas es bűnbocsato, nem semmisit meg, sőt sokszor elforditja haragjat, es nem önti ki teljes busulasat.

78:39 Azert eszebe veve, hogy test ők, [es olyanok, mint] az ellebbenő szel, a mely nem ter vissza.

78:40 Hanyszor keseritettek őt a pusztaban, [hanyszor] illettek fajdalommal a kietlenben?!

78:41 És ujra kisertettek az Istent, es ingereltek Izrael szentjet.

78:42 Nem emlekeztek meg az ő kezeről, [sem] a naprol, a melyen megvaltotta őket a nyomorgatotol;

78:43 Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, es csodait a Czoan mezejen.

78:44 És verre valtoztatta folyoikat, hogy nem ihattak patakjaikat.

78:45 Legyeket bocsata reajok, a melyek emesztek őket, es bekat, a mely pusztita őket.

78:46 Odaadta termesöket a szöcskenek, s munkajuk gyümölcset a saskanak.

78:47 Jegesővel pusztita el szőlőjüket, s figefaikat kőesővel.

78:48 Odavete barmaikat a jegesőnek, marhaikat pedig a mennyköveknek.

78:49 Rajok bocsata haragjanak tüzet, merget, busulasat es a szorongatast: a gonosz angyalok sereget.

78:50 Utat tört haragjanak, s nem tartotta meg a halaltol lelköket, es eletöket döghalalnak vete.

78:51 És megöle minden elsőszülöttet Égyiptomban, az erő zsengejet Kham satoraiban.

78:52 Elindita mint juhokat, az ő nepet, s vezete őket, mint nyajat a pusztaban.

78:53 És vezete őket biztonsagban, es nem felenek, ellensegeiket pedig elborita a tenger.

78:54 És bevive őket az ő szent hataraba, arra a hegyre, a melyet szerzett az ő jobbkezevel.

78:55 És kiűze előlük a poganyokat, es eloszta nekik az örökseget sorsvetessel; es letelepite azok satoraiban az Izrael törzseit.

78:56 De megkisertek es megharagitak a magassagos Istent, es nem őrizek meg bizonysagait;

78:57 Elfordulanak ugyanis es hűtlenek levenek, mint apaik; visszafele fordulanak, mint a csalfa keziv.

78:58 Haragra ingereltek őt magaslataikkal, es bosszantottak faragott balvanyaikkal.

78:59 Meghalla ezt Isten es felgerjede; es az Izraelt felette megutala.

78:60 És elvete magatol Siloi hajlekat, a satort, a melyben lakott vala az emberek között;

78:61 Sőt fogsagba vitete erejet, dicsőseget pedig ellenseg kezebe.

78:62 És fegyver ala rekeszte az ő nepet; es az ő öröksege ellen felgerjede.

78:63 Ifjait tűz emeszte meg, es szüzei nem enekeltettek meg.

78:64 Papjai fegyver miatt hullottak el, es özvegyei nem vegezhetek a siratast.

78:65 Akkor felserkene az Úr, mintegy alombol; mint hős, a ki bortol vigadoz;

78:66 És visszavere ellensegeit; s örök gyalazatot vete reajok.

78:67 Azutan megutala a Jozsef satorat, es nem valaszta Efraim törzset;

78:68 Hanem a Juda törzset valaszta; a Sion hegyet, a melyet szeret.

78:69 És megepite szent helyet, mint egy magas [var]at; mint a földet, a melyet örök időre fundalt.

78:70 És kivalaszta Davidot, az ő szolgajat, es elhoza őt a juhok aklaibol.

78:71 A szoptatos juhok mellől hoza el őt, hogy legeltesse Jakobot, az ő nepet, es Izraelt, az ő örökseget.

78:72 És legeltete őket szivenek tökeletessege szerint, es vezete őket bölcs kezeivel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase