Main Index: Hungarian Bible

Zsoltarok 35

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

35:1 Davide. &Perelj Uram a velem perlőkkel; harczolj a velem harczolokkal.

35:2 Ragadj paizst es vertet, es kelj föl segitsegemre.

35:3 Szegezz dardat es rekeszd el üldözőim utjat, mondd lelkemnek: Én vagyok segitseged.

35:4 Szegyen, gyalazat erje azokat, a kik lelkemet keresik; vettessenek hatra es piruljanak, a kik vesztemet koholjak.

35:5 Legyenek olyanok, mint a polyva a szel előtt; az Úrnak angyala verdesse [őket].

35:6 Legyen utjok sötet, csuszamlos, s az Úrnak angyala kergesse őket.

35:7 Mert ok nelkül vetettek elem titkon vont halojokat, es ok nelkül astak vermet az en lelkemnek.

35:8 Érje őt romlas varatlanul, fogja meg haloja, a melyet kivetett, essek bele a veszedelembe.

35:9 Az en lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabaditasaban.

35:10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan, mint te, Uram?! A ki megszabaditod a nyomorultat a nala erősebbtől, a szegenyt es szűkölködőt az ő megrablojatol.

35:11 Erőszakos tanuk allnak elő; azt kerdezik tőlem, a miről nem tudok.

35:12 Joert roszszal fizetnek meg nekem, megraboljak lelkemet.

35:13 Pedig en az ő betegsegökben gyaszba öltöztem, bőjttel gyötörtem lelkemet, imadsagom kebelemre vissza-vissza szallt.

35:14 Mintha baratom, testverem volna, ugy jartam-keltem [erte;] mintha anyamat siratnam, ugy jartam butol meghajolva:

35:15 Ők pedig örültek az en bukasomon es összegyűltek; összegyűltek ellenem a ragalmazok, tudtom nelkül gyalaztak es nem nyugodtak,

35:16 Ingyenelők leha csufkodasai közt fogaikat vicsorgatva ram.

35:17 Oh Uram, meddig nezed? Szabaditsd meg lelkemet tombolasaiktol, az oroszlankölyköktől az en egyetlenemet.

35:18 Dicserlek a nagy gyülekezetben, az erős nep között magasztallak teged.

35:19 Ne örüljenek rajtam az en hazug ellensegeim, meltatlan gyűlölőim se hunyorgassanak ram.

35:20 Mert nem beszelnek bekesseget, hanem a kik bekessegesek e földön, azok ellen alnok dolgokat koholnak.

35:21 Föltatottak ram szajokat, azt mondtak: Haha! Haha! Latta a szemünk.

35:22 Lattad, oh Uram - ne hallgass, oh Uram; ne legy tavol tőlem!

35:23 Serkenj föl, ebredj iteletemre, oh Uram, Istenem, az en ügyemert.

35:24 Ítelj meg engem a te igazsagod szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne öröljenek rajtam!

35:25 Ne mondhassak szivökben: Örülj mi lelkünk! Ne mondhassak: Elnyeltük őt!

35:26 Szegyenüljenek meg, piruljanak együttesen, a kik bajomnak örülnek; szegyen es gyalazat boritsa be őket, a kik felfuvalkodtak ellenem.

35:27 Vigadjanak es örüljenek, a kik kivanjak az en igazsagomat, hadd mondjak mindenkor: Nagy az Úr, a ki kivanja az ő szolgajanak bekesseget.

35:28 Az en nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazsagodat, a te dicsősegedet minden napon.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase