Main Index: Hungarian Bible

Zsoltarok 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

18:1 Az eneklőmesternek, az Úr szolgajatol, Davidtol, a ki az Úrhoz ez enek szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabaditotta őt minden ellensegenek kezeből, es a Saul kezeből.

18:2 És monda: Szeretlek Uram, en erőssegem!

18:3 Az Úr az en kősziklam, varam es szabaditom; az en Istenem, az en kősziklam, ő benne bizom: az en paizsom, idvessegem szarva, menedekem.

18:4 Az Úrhoz kialtok, a ki dicseretre melto, es megszabadulok ellensegeimtől.

18:5 Halal kötelei vettek körül, s az istentelenseg arjai rettentettek engem.

18:6 A Seol kötelei vettek körül; a halal tőrei fogtak meg engem.

18:7 Szüksegemben az Urat hivtam, es az en Istenemhez kialtottam; szavamat meghalla templomabol, es kialtasom eljutott füleibe.

18:8 Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai inogtak; es megindultak, mert haragra gyult.

18:9 Füst szallt fel orrabol, es szajabol emesztő tűz; izzo szen gerjedt belőle.

18:10 Lehajtotta az eget es leszallt, es homaly volt labai alatt.

18:11 Kerubon haladt es röpült, es a szelek szarnyain suhant.

18:12 A sötetseget tette rejtekhelyeve; satora körülötte a sötet felhők es sűrű fellegek.

18:13 Az előtte levő fenyessegből felhőin jegeső tört at es eleven szen.

18:14 És dörgött az Úr a mennyekben, es a Magassagos zengett; es jegeső [hullt] es eleven szen.

18:15 És kibocsata nyilait es elszeleszte azokat, villamokat szort es meghaboritotta azokat.

18:16 És meglatszottak a vizek medrei s megmutatkoztak a vilag fundamentomai; a te feddesedtől, Uram, a te orrod leheletenek fuvasatol.

18:17 Lenyult a magasbol es felvett engem; kivont engem nagy vizekből.

18:18 Megszabaditott engem az en erős ellensegemtől, s az en gyűlölőimtől, a kik hatalmasabbak voltak nalamnal.

18:19 Ram jöttek veszedelmem napjan; de az Úr volt az en tamaszom.

18:20 És kivitt engem tagas helyre; kiragadt engem, mert kedvet leli bennem.

18:21 Az Úr megfizetett nekem igazsagom szerint, kezeimnek tisztasaga szerint fizetett meg nekem;

18:22 Mert megőriztem az Úrnak utait, es gonoszul nem tavoztam el az en Istenemtől.

18:23 Mert minden itelete előttem, es rendeleseit nem hanytam el magamtol.

18:24 És tökeletes voltam előtte, őrizkedtem az en vetkemtől.

18:25 És megfizetett nekem az Úr az en igazsagom szerint; kezeim tisztasaga szerint, a mi szemei előtt van.

18:26 Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökeleteshez tökeletes vagy.

18:27 A tisztaval tiszta vagy; s a visszashoz visszas vagy.

18:28 Mert te megtartod a nyomorult nepet, es a kevely szemeket megalazod;

18:29 Mert te gyujtod meg az en szövetnekemet; az Úr az en Istenem megvilagositja az en sötetsegemet.

18:30 Mert altalad taboron is atfutok, es az en Istenem altal kőfalon is atugrom.

18:31 Az Istennek utja tökeletes; az Úrnak beszede tiszta; paizsuk ő mindazoknak, a kik biznak benne.

18:32 Mert kicsoda Isten az Úron kivül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?

18:33 Az Isten, a ki felövez engem erővel, es tökeletesse teszi utamat:

18:34 Olyanna teszi labamat, mint a szarvase, es az en magas helyeimre allit engem.

18:35 Ő tanitja kezemet a harczra, karjaim meghajlitjak az erczijat.

18:36 És adtad nekem a te idvessegednek paizsat, es a te jobbod megszilarditott engem, es a te jovoltod felmagasztalt engem.

18:37 Kiszelesitetted lepesemet alattam, es nem tantorogtak labaim.

18:38 Üldözöm ellensegeimet es elerem őket, es nem terek vissza, mig meg nem semmisültek.

18:39 Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; labaim ala hullanak.

18:40 Mert te öveztel fel engem erővel a harczra, alam görbeszted az ellenem felkelőket.

18:41 És megadtad, hogy ellensegeim meghatraltak, es az en gyűlölőimet elpusztithattam.

18:42 Kialtottak, de nem volt szabadito, az Úrhoz es nem felelt nekik.

18:43 És aprora törtem őket, a milyen a szel ele valo por, es megtapodtam őket mint utcza sarat.

18:44 Megmentettel engem a nep partoskodasaitol; nemzetek fejeve tettel engem; oly nep szolgal nekem, a melyet nem ismertem.

18:45 A mint hall a fülök, engedelmeskednek, es idegenek is hizelegnek nekem.

18:46 Az idegenek elepedtek, es reszketve jőnek elő zart helyeikből.

18:47 Él az Úr es aldott az en kősziklam, magasztaltassek hat az en idvessegemnek Istene!

18:48 Az Isten, a ki bosszut all ertem, es nepeket hajlit alam;

18:49 A ki megment engem ellensegeimtől. Meg az ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz engem, az erőszakos embertől megszabaditasz engem.

18:50 Azert dicserlek teged, Uram, a nemzetek között, es eneket zengek a te nevednek.

18:51 Nagy segitseget ad az ő kiralyanak es irgalmassagot cselekszik az ő felkentjevel, Daviddal es az ő magvaval mindörökke.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase