Main Index: Hungarian Bible

Nehemias 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

13:1 Azon a napon olvasanak a Mozes könyveből a nepnek hallatara es irva talalak benne, hogy Ammon es Moab soha be ne menjen az Isten gyülekezetebe,

13:2 Mivelhogy nem mentek vala eleikbe Izrael fiainak kenyerrel es vizzel, sőt berbe fogadtak ellenök Balamot, hogy őket megatkozna, de a mi Istenünk az atkot aldasra fordita.

13:3 És lőn, hogy mikor hallottak e törvenyt, kirekesztenek Izrael közül minden elegy-belegy nepet.

13:4 Ennekelőtte pedig Eliasib, a pap, ki Istenünk hazanak kamarai föle rendeltetek, rokonsagba jutott Tobiassal;

13:5 És atengedett neki egy nagy kamarat, holott abban annakelőtte az etelaldozatot, a tömjent, az edenyeket es az olajnak, mustnak es gabonanak tizedet, mint a kapunalloknak, enekeseknek es Levitaknak törveny szerint valo reszet es a papoknak ajandekat helyeztetik vala el.

13:6 Mind ennek törtentekor en nem valek Jeruzsalemben, mert Artaxerxes babiloniai kiralynak harminczkettedik esztendejeben visszamentem vala a kiralyhoz, s napok multan [ujra szabadsagot] kertem a kiralytol.

13:7 És visszaterek Jeruzsalembe, es megertem e gonoszt, melyet Eliasib cselekedett vala Tobiasert, hogy atengedett neki egy kamarat az Isten hazanak pitvaraiban.

13:8 Igen gonosznak tetszek pedig ez nekem s kivettetem Tobias hazanak minden edenyeit abbol a kamarabol;

13:9 És parancsolatomra megtisztitak a kamarakat, es visszahordatam azokba Isten hazanak edenyeit, az etelaldozatot es a tömjent.

13:10 Megtudtam azt is, hogy a Levitak reszeit nem adtak meg; ennek miatta kiki az ő mezejere szelede el az Isten hazaban szolgalo Levitak es enekesek közül.

13:11 És megfeddem a fejedelmeket, es mondek: Miert hagyatott el az Isten haza? És egybegyűjtven a [Levitakat,] helyökre allitam őket;

13:12 Az egesz Juda pedig meghoza az olajnak, a mustnak es a gabonanak tizedet a tarhazakba.

13:13 És felügyelőkke rendelem a tarhazak föle Selemiat, a papot, Sadokot, az irastudot es Pedajat a Levitak közül, es mellejök Hanant, ki Zakkur fia, ki Mattania fia vala, mivelhogy hiveknek iteltettek volt es az ő tisztök vala kiosztani atyjokfiainak [reszet.]

13:14 Emlekezzel meg en rolam en Istenem ezert, es ne engedd, hogy eltöröltessenek az en jotetemenyeim, melyeket cselekedtem vala az en Istenem hazaval es rendtartasaival!

13:15 Azon napokban lattam Judaban, hogy sajtot taposnak szombaton es gabonat hoznak be, szamarakra rakvan, sőt bort, szőlőt es olajat is es mindenfele terhet behoznak Jeruzsalembe szombat napon, es bizonysagot tevek [ellenök,] a mely napon eleseget arulnak vala.

13:16 Tirusiak is lakozanak [a varos]ban, a kik hoznak vala halat es mindenfele arut, melyeket eladnak vala szombat napon Juda fiainak Jeruzsalemben.

13:17 Annakokaert megfeddem Juda előljaroit, es mondam nekik: Micsoda gonosz dolog ez, a mit ti cselekesztek, hogy megfertőztetitek a szombatnak napjat?

13:18 Avagy nem igy cselekedtek-e a ti atyaitok, s a mi Istenünk reank hoza mindezen gonoszt es e varosra?! És ti megis növelitek [Isten ]haragjat Izrael fölött, megfertőztetven a szombatot!

13:19 Lőn annakokaert, hogy midőn megarnyekosodtak Jeruzsalem kapui a szombat előtt, parancsolatomra bezaratanak az ajtok, s megparancsolam, hogy meg ne nyissak azokat szombat utanig, annakfelette legenyeim közül a kapukhoz rendelek, [mondvan:] Nem fog bejőni teher a szombatnak napjan!

13:20 Annakokaert a kereskedők es minden aruk arusai kivül halanak Jeruzsalemen egyszer vagy ketszer;

13:21 És bizonysagot tevek ellenök, es mondam nekik: Miert haltok ti e kőfal előtt? Ha ezt ismetelitek, kezet vetek reatok! Az időtől fogva nem jöttenek szombaton.

13:22 És megparancsolam a Levitaknak, hogy magokat megtisztitsak, s hogy menjenek el es őrizzek a kapukat, hogy megszenteljek a szombatot. Ezert is emlekezzel meg rolam en Istenem es kedvezz nekem, kegyelmessegednek nagy volta szerint!

13:23 Ugyanazon napokban meglatogatam azokat a zsidokat, kik asdodi, Ammonita es Moabita asszonyokat vettek felesegül.

13:24 És fiaik feleresze asdodi nyelven beszel vala, es nem tudnak vala beszelni zsidoul, hanem egyik vagy masik nep nyelven.

13:25 Annakokaert feddődem velök, es megatkozam őket, es megverek közülök nehanyat, es megtepem őket, es megesketem őket Istenre: Bizony ne adjatok leanyaitokat az ő fiaiknak, es ne vegyetek leanyaik közül feleseget fiaitoknak es magatoknak.

13:26 Avagy nem ebben vetkezett-e Salamon Izrael kiralya? Noha nem volt sok nep között hozza hasonlatos kiraly, a kit szeret vala az ő Istene es kiralylya tette vala őt Isten egesz Izrael fölött; őt is bűnre vivek az idegen asszonyok:

13:27 És nektek engedjünk-e, hogy cselekedjetek mindezen nagy gonoszsagot, vetkezzetek Istenünk ellen, idegen asszonyokat veven felesegül?

13:28 Jojadanak (ki Eliasib főpapnak fia vala) fiai közül is egy veje vala a Horonitbeli Szanballatnak, elűzem azert őt tőlem.

13:29 Emlekezzel meg ő rolok en Istenem, a papsagnak es a papsag szövetsegenek es a Levitaknak ilyen megfertőzteteseert!

13:30 És megtisztitam őket minden idegenektől es rendtartast szabek a papoknak es a Levitaknak, kinek-kinek az ő dolgaban,

13:31 A fa hozasara is bizonyos időkben es az első zsengekre. Emlekezzel meg en Istenem az en javamra!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase