Main Index: Hungarian Bible

Nehemias 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

10:1 A megpecsetelt [kötese]ken pedig ott valanak: Nehemias, a kiraly helytartoja, a Hakhalia fia es Sedekias;

10:2 Seraja, Azarias, Jeremias,

10:3 Pashur, Amaria, Malakias,

10:4 Hattus, Sebania, Malluk,

10:5 Harim, Meremoth, Abdias,

10:6 Daniel, Ginnethon, Barukh,

10:7 Mesullam, Abija, Mijamin,

10:8 Maazia, Bilgai, Semaja; ezek papok voltak.

10:9 A Levitak pedig [ezek:] Jesua, Azania fia, Binnui, a Henadad fiai közül, Kadmiel,

10:10 És atyjafiaik: Sebania, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,

10:11 Mika, Rehob, Hasabia,

10:12 Zakkur, Serebia, Sebania,

10:13 Hodija, Bani, Beninu.

10:14 A nep fejei [pedig ezek:] Paros Pahath-Moab, Elam, Zattu, Bani,

10:15 Bunni, Azgad, Bebai,

10:16 Adonija, Bigvai, Adin,

10:17 Áter, Ezekias, Azzur,

10:18 Hodija, Hasum, Besai,

10:19 Harif, Anathoth, Nebai,

10:20 Magpias, Mesullam, Hezir,

10:21 Mesezabel, Sadok, Jaddua,

10:22 Pelatia, Hanan, Anaja,

10:23 Hoseas, Hanania, Hasub,

10:24 Hallohes, Pilha, Sobek,

10:25 Rehum, Hasabna, Maaszeja,

10:26 És Ahija, Hanan, Anan,

10:27 Mallukh, Harim, Baana.

10:28 És a nep többi resze, a papok, a Levitak, a kapunallok, az enekesek, a Levitak szolgai es mindenki, a ki elkülönite magat a tartomanyok nepeitől, az Isten törvenyehez [allvan,] felesegeik, fiaik, leanyaik, mindenki, a kinek ertelme es okossaga vala,

10:29 Csatlakozanak atyjokfiaihoz, előljaroikhoz, es atok mellett esküt tevenek, hogy az Isten törvenyeben jarnak, a mely Mozes altal az Isten szolgaja altal adatott vala ki; s hogy megőrzik es cselekeszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, vegzeseit es rendeleseit;

10:30 És hogy nem fogjuk adni leanyainkat felesegül a föld nepeinek, sem az ő leanyaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak,

10:31 És hogy a föld nepeitől, akik arukat es mindenfele gabonat hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlök szombaton es [egyeb] szent napon, es hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben, es elengedünk minden tartozast.

10:32 És megallapitank magunkra nezve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadresz siklust esztendőnkent a mi Istenünk hazanak szolgalatara,

10:33 A szent kenyerekre, a szüntelen valo etelaldozatra es a szüntelen valo egőaldozatra, a szombatokon, ujholdak napjan [viendő aldozatokra,] az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnert valo aldozatokra, hogy [mindezek] megtisztitsak Izraelt; es a mi Istenünk hazanak minden munkajara;

10:34 Sorsot vetenk tovabba a fa hozasa felől a papok, Levitak es a nep között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk hazaba csaladaink szerint bizonyos időkben esztendőnkent, hogy egjen az Úrnak, a mi Istenünknek oltaran, a mint meg van irva a törvenyben,

10:35 És hogy felviszszük földünknek első zsengejet es minden fa gyümölcsenek első zsengejet esztendőnkent az Úr hazaba;

10:36 Annakfelette fiainknak, barmainknak első fiait, a mint meg van irva a törvenyben; tovabba, hogy elviszszük szarvasmarhainknak es juhainknak első fajzasait a mi Istenünk hazaba a papoknak, a kik szolgalnak a mi Istenünk hazaban.

10:37 És a mi lisztjeinknek, felemelt aldozatainknak, minden fa gyümölcsenek, mustnak es olajnak zsengejet felviszszük a papoknak, a mi Istenünk hazanak kamaraiba, földünknek tizedet pedig a Levitakhoz; mert ők, a Levitak szedik be a tizedet minden földművelessel foglalatoskodo varosainkban.

10:38 És legyen a pap, Áron fia a Levitakkal, midőn a Levitak a tizedet beszedik; es a Levitak vigyek fel a tizednek tizedet a mi Istenünk hazaba, a tarhaznak kamaraiba;

10:39 Mert a kamarakba kell hozniok Izrael fiainak es Levi fiainak a gabonanak, a mustnak es az olajnak ajandekat, holott vannak a szent edenyek es az [Istennek] szolgalo papok, a kapunallok es az enekesek; es mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek hazat.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase