Main Index: Hungarian Bible

Nehemias 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

8:1 Mikor pedig eljöve a hetedik honap, es Izrael fiai az ő varosaikban lakozanak; felgyűle az egesz nep egyenlőkepen a piaczra, mely a vizek kapuja előtt vala, es mondak az irastudo Ezsdrasnak, hogy hozza elő a Mozes törvenyenek könyvet, melyet parancsolt vala az Úr Izraelnek.

8:2 Előhoza azert Ezsdras pap a törvenyt a gyülekezet eleibe, [melyben együtt valanak] ferfiak es asszonyok es mindazok, a kik azt ertelemmel hallgathatak, a hetedik honap első napjan.

8:3 És olvasa abbol a piaczon, mely a vizek kapuja előtt vala, kora reggeltől fogva mind delig, a ferfiak es az asszonyok előtt es mindazok előtt, a kik azt erthetik vala, mivel az egesz nep nagy figyelemmel hallgata a törvenyt.

8:4 Áll vala pedig az irastudo Ezsdras egy ezen czelra csinalt faemelvenyen, es mellette alla jobb keze felől Mattithia, Sema, Anaja, Urias, Hilkias, Maaszeja, balkeze felől pedig: Pedaja, Misael, Malkija, Hasum, Hasbaddana, Zakarias, Mesullam.

8:5 És felnyita Ezsdras a könyvet az egesz nep szemei előtt, mert fölötte vala az egesz nepnek; es mikor fölnyita, felalla az egesz nep.

8:6 És alda Ezsdras az Urat, a nagy Istent, es felele ra az egesz nep felemelt kezekkel: Ámen! Ámen! És meghajtvan magukat, leborulanak az Úr előtt arczczal a földre.

8:7 Jesua, Bani, Serebia, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodija, Maaszeja, Kelita, Azarias, Jozabad, Hanan, Pelaja Levitak pedig magyarazzak vala a nepnek a törvenyt, s a nep a maga helyen all vala.

8:8 Olvasanak pedig a könyvből, Isten törvenyeből vilagosan, s azutan magyarazanak, es a nep megerte az olvasottakat.

8:9 Ekkor Nehemias, a kiraly helytartoja es Ezsdras, a pap, az irastudo es a Levitak, a kik magyaraznak vala a nepnek, igy szolanak az egesz nephez: E nap szent az Úrnak, a ti Isteneteknek, ne keseregjetek es ne sirjatok, mert sir vala az egesz nep, mikor a törveny beszedeit halla.

8:10 És ő monda nekik: Menjetek, egyetek kövert es igyatok edest es küldjetek belőle reszt annak, a kinek semmi nem keszittetett, mert szent e nap a mi Urunknak, es ne bankodjatok, mert az Úrnak öröme a ti erőssegtek.

8:11 A Levitak is csendesitek vala az egesz nepet, mondvan: Hallgassatok, mert e nap szent es ne bankodjatok!

8:12 Elmene azert mind az egesz nep enni es inni es reszt küldeni es szerezni nagy vigassagot, mert megertettek a beszedeket, a melyekre őket tanitottak vala.

8:13 Masod napon pedig összegyűlenek az egesz nepnek, a papoknak es Levitaknak csaladfői Ezsdrashoz, az irastudohoz, hogy megertenek a törvenynek beszedit.

8:14 Talalak pedig irva a törvenyben, melyet parancsolt vala az Úr Mozes altal, hogy Izrael fiainak leveles szinekben kell lakozniok az ünnepen, a hetedik honapban,

8:15 És hogy nekik tudatniok kell es ki kell hirdettetniök minden varosaikban es Jeruzsalemben ezt: Menjetek ki a hegyre, es hozzatok lombokat a nemes es vad olajfarol, mirtus es palmalombokat, [szoval akarmely] sűrű levelű farol lombokat, hogy csinaljatok leveles szineket, a mint meg van irva.

8:16 Kimene azert a nep, es hozanak [lombokat,] es csinalanak magoknak leveles szineket, kiki a maga haza tetejen es pitvaraikban, tovabba az Isten haza pitvariban, a vizek kapujanak piaczan es Efraim kapujanak piaczan.

8:17 Csinala pedig az egesz gyülekezet, mely hazatert a fogsagbol, leveles szineket, es lakanak a leveles szinekben; mert nem cselekedtek vala igy Jozsuenak, a Nun fianak idejetől fogva Izrael fiai mind az napiglan, es lőn felette igen nagy öröm[ük.]

8:18 És olvasanak az Isten törvenyenek könyveből minden napon, az első naptol fogva mind az utolso napig, es ünneplenek het napon at; a nyolczadik napon pedig egybegyülekezes tartatott a törveny szerint.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase