Main Index: Hungarian Bible

Nehemias 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

4:1 Lőn pedig, mikor meghallotta Szanballat, hogy mi epitjük a kőfalat, haragra gerjede es felette igen bosszankodek, es gunyola a zsidokat;

4:2 És szola az ő atyjafiai es a samariai sereg előtt, es ezt monda: Mit művelnek e nyomorult zsidok? Vajjon megengedik-e ezt nekik? Talan aldozni fognak? Hat bevegezik ma? Avagy megelevenitik a köveket a porhalmazbol, holott azok elegtek?!

4:3 Az Ammonita Tobias pedig mellette [allvan], monda: Barmit epitsenek, ha egy roka lep fel rea, összezuzza köveiknek falat.

4:4 Halld meg, oh mi istenünk! hogy csuffa lettünk, forditsad gyalazasukat az ő fejökre, es add őket predara a rabsagnak földeben;

4:5 Ne fedezd el az ő hamissagokat es az ő bűnök a te orczad elől el ne töröltessek, mert [teged] bosszantanak az epitők előtt!

4:6 És epitők a falat annyira, hogy elkeszült az egesz fal felmagassagban, mert a nep nagy kedvvel dolgozott.

4:7 Mikor pedig meghallotta Szanballat es Tobias, tovabba az Arabiabeliek, az Ammonitak es az Asdodeusok, hogy javitgattatnak Jeruzsalem kőfalai, es hogy a töresek betömese megkezdődött, felette nagy haragra gerjedenek;

4:8 És összeesküvenek mindnyajan egyenlő akarattal, hogy eljőnek Jeruzsalemet megostromolni es [nepet] megremiteni.

4:9 De mi imadkozank a mi Istenünkhöz, es allitank ellenök őrseget nappal es ejjel, mivelhogy feltünk tőlök.

4:10 És mondak a zsidok: Fogytan van ereje a tereh-hordonak, a rom pedig sok, es mi keptelenek vagyunk epiteni a kőfalat.

4:11 A mi ellensegeink pedig ezt mondottak: Ingyen se tudjak meg, se ne lassak, mig közikbe bemegyünk es őket leöljük, es megszüntetjük a munkat.

4:12 És lőn, hogy eljöttek hozzank mindenfelől a zsidok, a kik ő mellettök laknak vala es nekünk tizszer is mondottak: Terjetek haza!

4:13 Azert allitam a hely also es nyilt reszeire a kőfal möge, odaallitam a nepet nemzetsegek szerint, fegyvereikkel, dardaikkal es keziveikkel.

4:14 És körültekintven, fölkeltem es igy szoltam az előljarokhoz, a főemberekhez es a többi nephez: Ne feljetek tőlök! A nagy es rettenetes Úrra emlekezzetek, es harczoljatok testvereitekert, fiaitokert, leanyaitokert, felesegeitekert es hazaitokert!

4:15 És lőn, hogy meghallottak a mi ellensegeink, hogy megtudtuk [az ő szandekukat], es hogy Isten semmive tette az ő tanacsokat: megterenk mi mindnyajan a kőfalhoz, kiki az ő munkajahoz;

4:16 De azon naptol fogva legenyeim egyik resze munkalkodik vala, a masik resze pedig tart vala dardakat, paizsokat, keziveket es panczelokat, es a fejedelmek ott allanak az egesz Juda haznepe mögött.

4:17 A kőfalon munkalkodok közül a tehernek hordoi egyik kezökkel, a mely a munkat vegeze, rakodanak, masik kezök pedig a fegyvert tartja vala,

4:18 A kik pedig epitenek, azoknak fegyverök derekokra vala felkötve es igy epitenek; a trombitas pedig mellettem allt.

4:19 És igy szoltam az előljarokhoz, a főemberekhez es a többi nephez: A munka felette sok es messzeterjedő es mi elszeledven a kőfalon, egymastol messze esünk;

4:20 Azert oda gyűljetek hozzank, hol a trombita szavat hallandjatok, a mi Istenünk hadakozik erettünk!

4:21 Ekkepen munkalkodunk vala; es [legenyeimnek] fele dardakat tart vala hajnalhasadtatol fogva mind a csillagoknak feltamadasaig.

4:22 Ugyanekkor megparancsolam a nepnek, hogy minden ember legenyevel Jeruzsalemben haljon, hogy ejszaka őrködjenek felettünk es nappal dolgozzanak.

4:23 És sem en, sem az en atyamfiai, sem legenyeim, sem az őrizők, a kik en utanam valanak, nem vetjük vala le ruhainkat; kiki csak mosodaskor teszi vala le fegyveret.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase