Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 35

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

35:1 És megtarta Josias Jeruzsalemben a husvetünnepet az Úrnak; es megölek a paskha[baranyt] az első honap tizennegyedik napjan.

35:2 És allita a papokat az őrallasukra, es buzdita őket az Úr hazanak szolgalatara.

35:3 És monda a Levitaknak, a kik az egesz Izraelt oktatjak, es magokat az Úrnak szentelek: Helyheztessetek a szent ladat a hazba, a melyet keszitett volt Salamon a David fia, az Izrael kiralya; nem kell most vallatokon hordoznotok; hanem szolgaljatok az Úrnak, a ti Istenteknek, es az ő nepenek az Izraelnek.

35:4 És keszitsetek el [magatokat] a ti csaladjaitok es csoportjaitok szerint, a mint David az Izrael kiralya elrendelte volt, es megirta az ő fia Salamon.

35:5 És alljatok a szent helyen, a nep közül valo testvereitek csaladjainak csoportjai es a Levitak csaladjanak [egy]-[egy] csoportja szerint.

35:6 Azutan öljetek meg a paskha[baranyt,] es szenteljetek meg magatokat, es keszitsetek el azt a ti atyatokfiainak, hogy az Úrnak Mozes altal tett beszede szerint cselekedjetek.

35:7 És ada Josias a nep fiai szamara juhokat, baranyokat es gödölyeket, mindezeket a husveti aldozatokra; mindenkinek, valaki ott talaltatik vala, szam szerint harminczezeret, es haromezer tulkot; ezek mind a kiralyebol valanak.

35:8 Az ő fejedelmei is szabad akaratjokbol a közsegnek, a papoknak es a Levitaknak adakozanak; Hilkia, Zakarias es Jehiel, az Isten hazanak fejedelmei, adanak a papoknak a husvet aldozatira ketezerhatszaz [juhot] es haromszaz tulkot.

35:9 Konania pedig es Semaja es Netaneel az ő atyjafiai, Hasabia, Jehiel es Jozabad, a Levitak fejedelmei, adanak a Levitaknak a husvet aldozatira ötezer [juhot] es ötszaz tulkot.

35:10 Keszen leven a szolgalat, a papok helyeikre allanak, a Levitak is csapatjaik szerint, a mint a kiraly parancsolta.

35:11 Megölek azert a paskha[baranyt,] es a papok hintik vala kezökből a [vert], a Levitak pedig a [baranyok] bőret huzzak le.

35:12 És külön valasztak az egeszen egőaldozatra valokat, hogy adnak azokat a nep közül valo csaladok csoportjainak, hogy aldoznanak az Úrnak, a mint a Mozes könyveben megiratott; azonkepen a tulkokbol is [elvalasztak.]

35:13 És megsütek a paskha[baranyt] szokas szerint a tűznel; a megszenteltetett allatokat pedig megfőzek fazekakban, vasfazekakban es üstökben: es nagy hamarsaggal adak az egesz közsegnek.

35:14 Ezek utan magoknak es a papoknak is elkeszitek [a paskhabaranyt], mert a papok, az Áron fiai az egőaldozatoknak es a köversegeknek megaldozasaval el valanak foglalva [keső] ejszakaig, azert a Levitak keszitek el mind magoknak, mind a papoknak, az Áron fiainak.

35:15 Az eneklők is, az Asaf fiai, szolgalatukban valanak, Davidnak, Asafnak, Hemannak es Jedutunnak, a kiraly profetajanak parancsolatja szerint; az ajtonallok is mindnyajan az ajtoknal valanak; nem tavozhatanak szolgalatukbol, hanem az ő atyjokfiai, a Levitak keszitek vala el nekik.

35:16 És elkeszüle az Úrnak minden szolgalata azon a napon, hogy megtartanak a paskhat, egeszen egőaldozatokkal aldozvan az Úr oltaran, a Josias kiraly parancsolatja szerint.

35:17 Megtartottak tehat az Izrael fiai, a kik jelen lehetenek, a paskhat abban az időben, es a kovasz nelkül valo kenyerek ünnepet het napon at.

35:18 Ehez hasonlo paskhat nem tartottak Izraelben a Samuel profeta idejetől fogva; Izrael kiralyai közül is senki sem tartott olyan paskhat, a milyet Josias tartott es a papok, a Levitak, egesz Juda, es a kik Izraelből jelen voltak, es Jeruzsalem lakosai.

35:19 Josias kiralysaganak tizennyolczadik eveben tartatott ez a paskha.

35:20 Mindezek utan, hogy az [Isten] hazat Josias helyreallita, feljöve Neko, Égyiptom kiralya, hogy az Eufrates mellett valo Karkemis varosat elfoglalna; es Josias ellene ment.

35:21 És noha követeket külde ő hozza [Neko], ezt mondvan: Mi közöm te hozzad nekem, Juda kiralya? Mert en most nem ellened [megyek], hanem az en orszagom ellensege ellen, es Isten parancsolta, hogy siessek; ne tusakodjal az Isten ellen, a ki en velem van, hogy el ne veszessen teged;

35:22 Mindazaltal Josias nem tere ki ő előle, hanem, hogy megütköznek vele, öltözetit megvaltoztata, es nem hallgatott Neko beszedeire, a [melyek] az Isten szajabol [szarmaztak vala.] Elmene azert, hogy megütközzek vele Megiddo mezejen.

35:23 Akkor a kezivesek nyilakat lövenek Josias kiralyra, es monda a kiraly az ő szolgainak: Vigyetek ki engem innet; mert nagyon megsebesültem.

35:24 Leveven azert őt az ő szolgai a szekerből, masik szekerere helyezek, es vivek Jeruzsalembe: És meghala, es eltemettetek az ő atyainak sirjaba; s egesz Juda es Jeruzsalem sirankozek Josias felett.

35:25 Jeremias is sirata Josiast, es siralmas enekekkel siratjak vala őt az eneklő ferfiak es asszonyok mindnyajan mind e mai napig, a melyek szokasossa lettek Izraelben, s ime azok meg vannak irva a [Jeremias] siralmaiban.

35:26 Josiasnak pedig többi dolgai, es a szerint valo jo tettei, a mint az Úrnak törvenyeben meg van irva;

35:27 És az ő első es utolso dolgai, ime meg vannak irva az Izrael es Juda kiralyainak könyveben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase