Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

23:1 A hetedik esztendőben pedig felbatorodvan Jojada, szövetseget kötött a szazadosokkal, Azariaval a Jeroham fiaval, Ismaellel a Johanan fiaval, Azariaval az Obed fiaval, Maasejaval az Adaja fiaval, es Elisafattal a Zikri fiaval;

23:2 A kik Juda orszagat körüljarvan, összegyűjtek Judanak minden varosaibol a Levitakat es az Izrael csaladfőit, es jövenek Jeruzsalembe.

23:3 Szövetseget tőn pedig mind az egesz gyülekezet a kiralylyal az Isten hazaban, minekutana [Jojada] ekkepen szolott nekik: Íme a kiraly fia fog uralkodni, a mint az Úr szolott volt a David fiairol;

23:4 Azert ez az a dolog, amit cselekednetek kell: Harmadresz közületek, a kik a szombatra szoktatok feljönni a papok es a Levitak közül, ajtonallo legyen;

23:5 Harmadresz a kiraly hazanal, es harmadresz a főkapunal alljon; az egesz nep pedig legyen az Úr hazanak pitvariban;

23:6 Senki ne menjen be az Úr hazaba, hanem csak a papok es a kik szolgalnak a Levitak közül, csak ők menjenek be, mert szent dologra rendeltettek; az egesz nep tartsa magat az Úr parancsolatjahoz.

23:7 És a Levitak vegyek körül a kiralyt, fegyvere mindenkinek kezeben legyen, es ha valaki bemenne a hazba, ott megölettessek; es a kiraly mellett legyetek, mikor bemegy es mikor kijön.

23:8 És mind a szerint cselekedenek a Levitak es az egesz Juda, a mint Jojada pap megparancsola, es kiki maga melle veve az ő embereit, mindazokat, a kik felmennek vala a szombatra, mind a kik kijőnek vala szombaton; mert Jojada pap nem ereszte el a csapatokat.

23:9 És Jojada pap a szazadosoknak azokat a dardakat, paizsokat es panczelokat ada, a melyek David kiralyei [voltak,] a melyek az Isten hazaban [valanak.]

23:10 És allita az egesz nepet, mindenkinek fegyvere kezeben leven, a haz jobb oldalatol fogva a haz bal oldalaig, az oltar mellett es a haz mellett a kiraly körül.

23:11 Akkor kihozak a kiraly fiat, es rea tevek a koronat es a bizonysagtetelt, es kiralylya tevek őt, es megkenek őt Jojada es az ő fiai, mondvan: Éljen a kiraly!

23:12 Mikor pedig meghallotta Athalia a futkoso nep szavat, a kik a kiralyt dicserik vala; akkor [ő is] felmene a nep köze az Úr hazaba.

23:13 És mikor latta, hogy a kiraly az ő oszlopanal all a bejaratnal, s a fejedelmek es a trombitasok a kiraly mellett vannak, es hogy az egesz föld nepe örül, trombital, s az enekesek a zengő szerszamokkal enekelnek, a kik tudosok valanak az [isteni] dicseretben: megszaggata Athalia az ő ruhait, es monda: Árulas, arulas!

23:14 És kikülde Jojada pap a szazadosokat, a sereg előljaroit, mondvan nekik: Vezessetek ki a rendek között; es ha valaki utana menne, fegyverrel ölettessek meg. Mert ezt mondja vala a pap: Ne öljetek meg őt az Úr hazaban.

23:15 Helyet adanak azert neki, [hogy kimehessen,] es mikor jutott volna a kiraly haza fele a lovak kapujaig, ott megöltek őt.

23:16 Szövetseget tőn pedig Jojada ő maga között, az egesz nep között es a kiraly között, hogy ők az Úr nepei legyenek.

23:17 És bemene az egesz sokasag a Baal hazaba, es azt elronta, es annak mind oltarait, mind balvanyait összetöre; Mattant pedig, a Baal papjat az oltarok előtt ölek meg.

23:18 És gondviselőket allita Jojada az Úr hazaba, a levitai papok altal, a kiket David csoportokba osztott az Úr hazaban, hogy aldoznanak egőaldozatokkal az Úrnak, a mint a Mozes törvenyeben megiratott, nagy vigassaggal es enekszoval, a David rendelese szerint.

23:19 És allita az ajtonallokat az Úr hazanak kapuihoz, hogy be ne mehessen, a ki tisztatalan barmely dolog altal.

23:20 Azutan maga melle veve a szazadosokat es a főembereket es a kik a nep felett uralkodnak, s az egesz orszag nepet, es kivezetven a kiralyt az Úr hazabol, bemenenek a kiraly hazanak felső kapujan, es ültetek a kiralyt a kiralyiszekbe.

23:21 És örvendezett a föld minden nepe, es a varos is megnyugovek; minekutana Athaliat megölek fegyverrel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase