Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

13:1 Jeroboam kiralynak tizennyolczadik esztendejeben kezde uralkodni Abija Judaban.

13:2 Harom esztendeig uralkodek Jeruzsalemben. Az ő anyjanak neve Mikaja vala, a ki a Gibeabol valo Uriel leanya. És Abija es Jeroboam között haboru vala.

13:3 Azert felkeszüle Abija a haborura negyszazezer valogatott harczosbol allo sereggel; es Jeroboam vele szembeszallott nyolczszazezer valogatott harczosbol allo sereggel.

13:4 Akkor felalla Abija a Semaraim hegyenek tetejen, a mely az Efraim hegysegeben vala, es monda: Hallgassatok meg szomat, Jeroboam es az egesz Izrael!

13:5 Avagy nem kellene-e nektek meggondolnotok, hogy az Úr, az Izrael Istene Davidnak adta volt a kiralysagot Izrael felett örökre; neki es fiainak, sonak szövetsege altal?

13:6 Mindazaltal felkele Jeroboam, a Nebat fia, Salamonnak, a David fianak szolgaja, es tamada az ő ura ellen;

13:7 Azutan gyűlenek ő hozza a haszontalan emberek, Belial fiai, a kik ellene szegültek Roboamnak, a Salamon fianak, mikor Roboam gyermek es felenk szivű volt, es azok ellen magat nem oltalmazhatta.

13:8 És most azt gondoljatok, hogy ti ellene allhattok az Úr kiralysaganak, a mely a David fiainak kezeben [van], mivel sokan vagytok, s veletek vannak az aranyborjuk is, a melyeket Jeroboam öntetett nektek istenek gyanant.

13:9 Avagy nem ti űztetek-e el az Úrnak papjait, az Áron fiait es a Levitakat? És nem ti szerzettetek-e magatoknak papokat, mint egyeb orszagoknak nemzetsegei, akarkit, a ki az ő szolgalatjanak felszentelesere egy gyermekded tulokkal es het kossal eljött, es lett a [balvanyok] papja, a melyek nem istenek.

13:10 Mi mellettünk van pedig az Úr, a mi Istenünk, a kit mi el nem hagytunk; a papok pedig, a kik az Úrnak szolgalnak, az Áron fiai, es vannak Levitak, a kik [forgolodnak] az ő tisztökben.

13:11 És aldoznak az Úrnak egőaldozattal minden reggel es minden estve, es füstölőaldozattal, [es] a kenyernek a tiszta asztalra valo tetelere es az arany gyertyatartora, szövetnekeivel egybe [gondot viselnek,] meggyujtvan azokat minden estve; mert mi megtartjuk az Úrnak, a mi Istenünknek rendeleset; ti pedig elhagytatok őt.

13:12 Azert ime mi velünk van az Isten vezer gyanant, es az ő papjai a riado kürtökkel, hogy ti ellenetek kürtöljenek. Izrael fiai! Ne harczoljatok az Úr ellen, a ti atyaitok Istene ellen, mert nem lesztek szerencsesek!

13:13 Jeroboam pedig lest vetett ellenök, hogy hatuk möge kerüljön, s ilyen modon Juda előtt is ők legyenek, hatuk mögött is a les.

13:14 Latvan pedig Juda, hogy ime mind elől, mind hatul megtamadtatanak: kialtanak az Úrhoz, a papok pedig trombitalnak vala a trombitakkal.

13:15 És kialtanak Juda ferfiai; es mikor kialtanak a Juda ferfiai, az Isten megvere Jeroboamot es az egesz Izraelt, Abija es Juda előtt.

13:16 És az Izrael fiai menekülenek Juda elől, de az Isten kezökbe ada őket;

13:17 Mert megvere őket Abija es az ő nepe nagy csapassal, ugyannyira, hogy az Izraelitak közül seb miatt ötszazezer valogatott ferfi esett el.

13:18 És ilyen modon alaztatanak meg az Izrael fiai abban az időben; Juda fiai pedig megerősödenek, mert ők az Úrra, az ő atyaik Istenere tamaszkodtak volt.

13:19 És üldöze Abija Jeroboamot, es elfoglala ő tőle egynehany varost, Bethelt es annak faluit, Jesanat es annak faluit, s Efravint es annak faluit.

13:20 És nem jutott többe erőhöz Jeroboam Abija idejeben, hanem megvere őt az Úr, es meghala.

13:21 Abija pedig hatalmassa lőn, es vett vala maganak tizennegy feleseget, a kiktől nemze huszonket fiut es tizenhat leanyt.

13:22 Abijanak pedig több dolgai, utai es beszedei megirattak az Iddo profeta könyveben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase