Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

9:1 A Seba kiralyneasszonya pedig hallvan Salamon hiret, eljöve, hogy megkisertse Salamont nehez kerdesekkel, Jeruzsalembe, igen nagy sereggel es tevekkel, a melyek hoznak vala fűszereket, igen sok aranyat es dragaköveket; es Salamonhoz mene, es beszelt vele mindenekről, a melyek sziven voltak.

9:2 És Salamon megfelelt minden beszedeire, mert semmi sem volt Salamon elől elrejtve, a melyet meg nem mondhatott volna neki.

9:3 És mikor latta Seba kiralyneasszonya Salamon bölcseseget es a hazat, a melyet epitett vala;

9:4 És az ő asztalanak etkeit, szolgainak lakasat es hivatalnokainak allasat es öltözekeiket, poharnokait s azoknak öltözekeit, es az ő aldozatat, a melylyel az Úrnak hazaban aldozott: a lelekzete is elallott.

9:5 És monda a kiralynak: Mind igaz volt, a mit hallottam volt az en lakoföldemben a te dolgaidrol es bölcsesegedről;

9:6 De hinni sem akartam azoknak beszedeit, mig en magam el nem jöttem es szemeimmel nem lattam. És ime nekem a felet sem beszeltek el a te bölcseseged nagysaganak; felülmultad a hirt, a melyet hallottam.

9:7 Boldogok a te embereid es boldogok ezek a te szolgaid, a kik szüntelen udvarlanak neked, hogy hallhatjak a te bölcsesegedet!

9:8 Legyen az Úr, a te Istened aldott, a ki teged annyira szeretett, hogy az ő szekebe helyezett, hogy lennel az Úrnak, a te Istenednek kiralya; mivel a te Istened szerette Izraelt, hogy megerősitse őt mindörökke, azert tett teged kiralylya felettök, hogy szolgaltass iteletet es igazsagot.

9:9 És ada a kiralynak szazhusz talentom aranyat es felette sok fűszerszamot es dragaköveket. Nem is volt [több] olyan fűszerszam, mint a milyet Seba kiralyneasszonya ada Salamon kiralynak.

9:10 És Hiram szolgai is es Salamon szolgai is, a kik hoztak vala aranyat Ofirbol; hoztak ebenfat es dragaköveket is.

9:11 És csinala a kiraly az ebenfabol lepcsőket az Úr hazaba es a kiraly hazaba, s cziterakat es lantokat az eneklőknek. Ezekhez hasonlokat nem lattak azelőtt Juda orszagaban.

9:12 Salamon kiraly pedig ada a Seba kiralyneasszonyanak mindent, a mit csak kivant es kert tőle, azonkivül, a mit ő a kiralynak hozott. Azutan megtere es mene az ő földebe mind ő, mind az ő szolgai.

9:13 Vala pedig merteke az aranynak, a mely esztendőnkent bejő vala Salamonnak, hatszazhatvanhat talentom arany,

9:14 Azonkivül, [a mit] hoznak vala a kalmarok es kereskedők; de meg Arabia minden kiralyai es annak a földnek fejedelmei es hoznak vala aranyat es ezüstöt Salamonnak.

9:15 És csinaltata Salamon kiraly ketszaz paizst vert aranybol, mindenik paizsra hatszaz vert arany siklus ment fel.

9:16 Haromszaz kerek paizst is vert aranybol; mindenik paizsra haromszaz arany siklus megy vala, a melyeket a kiraly helyeztete a Libanon erdejenek hazaba.

9:17 És csinaltatott a kiraly egy nagy kiralyiszeket elefantcsontbol, es beborittata azt finom aranynyal.

9:18 Hat lepcsője volt a szeknek, es arany zsamolya a szekhez erősitve, es tamaszai valanak mindket felől az üles mellett, es ket oroszlan allott a karok mellett.

9:19 És tizenket oroszlan all vala ott a hat lepcsőn mindket felől. Senki soha olyant nem csinalt egyetlen orszagban sem.

9:20 És Salamon kiralynak összes ivoedenyei aranybol valanak; a Libanon erdő hazanak is összes edenyei tiszta aranybol valanak; nem vala az ezüstnek semmi becse a Salamon idejeben;

9:21 Mert hajoi voltak a kiralynak, a melyek Tarsisba jartak a Hiram szolgaival együtt. Minden harom esztendőben egyszer menenek a hajok Tarsisba, honnan aranyat, ezüstöt, elefantcsontot, majmokat es pavakat hoznak vala.

9:22 És felülmulta Salamon kiraly e földnek minden kiralyait gazdagsagban es bölcsesegben.

9:23 És e földnek minden kiralyai kivannak vala szembe lenni Salamonnal, hogy hallhatnak az ő bölcseseget, a melyet Isten adott vala az ő szivebe.

9:24 És azok mindnyajan ajandekot visznek vala neki, arany es ezüst edenyeket, ruhakat, fegyvert, fűszerszamokat, lovakat es öszvereket esztendőnkent.

9:25 És Salamonnak negyezer loistalloi, szekerei es tizenketezer lovagjai valanak, a kiket helyheztete a szekerek varosaiba es a kiraly melle Jeruzsalemben.

9:26 És uralkodo vala minden kiraly felett az [Eufrates] folyoviztől a Filiszteusok földeig es az Égyiptom hataraig.

9:27 És a kiraly Jeruzsalemben olyanna teve az ezüstöt, mint a köveket, es a czedrusfakat ugy elszaporita, mint a vad fügefakat, a melyek nevekednek a mezősegen bőseggel.

9:28 Hordnak vala pedig Salamonnak lovakat Égyiptombol es minden orszagbol.

9:29 Salamonnak egyeb dolgai, ugy az elsők, mint az utolsok, avagy nem irattak-e meg a Natan profeta könyveben, es a Silobeli Ahija profecziajaban, es Jehdo profetanak Jeroboam ellen, a Nebat fia ellen [irt] latasaiban?

9:30 És uralkodek Salamon Jeruzsalemben az egesz Izrael felett negyven esztendeig.

9:31 És elaluvek Salamon az ő atyaival egyetemben, es eltemetek őt az ő atyjanak, Davidnak varosaban, es uralkodek helyette az ő fia, Roboam.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase