Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 29

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

29:1 Azutan monda David kiraly az egesz gyülekezetnek: [Ím latjatok, ]hogy egyedül az en fiamat Salamont valasztotta Isten, a ki meg gyermek es gyenge; a munka pedig nagy, mert nem embere leszen az a haz, hanem az Úr Istene.

29:2 Én pedig teljes tehetsegem szerint az en Istenem haza szamara [bősegesen] szereztem aranyat az arany [szerszamok]ra, []ezüstöt az ezüst [szerszamok]ra, rezet a rezre, vasat a vasra, fakat a fakra, onyxköveket, foglalni valo köveket, veres köveket, különb-különbszinű köveket; mindenfele dragaköveket; marvanyköveket is bőseggel.

29:3 Ezenfölül, mivel nagy kedvem van az en Istenem hazahoz, a mi kincsem, aranyam es ezüstöm van, oda adom az en Istenem hazanak szüksegere, azok mellett, a melyeket szereztem a szenthaz szamara.

29:4 Haromezer talentom aranyat Ofir aranyabol es hetezer talentom tiszta ezüstöt, a hazak falainak beboritasara.

29:5 Aranyat az arany [szerszamok]ra, ezüstöt az ezüstre es minden szüksegre, a mesteremberek kezehez. És ha valaki [meg] adni akar, szabad akaratja szerint, töltse meg az ő kezet ma es [adjon, a mit akar] az Úrnak.

29:6 Azert szabad akaratjok szerint adanak [ajandekokat] az atyak fejedelmei, az Izrael nemzetsegeinek fejedelmei, az ezredesek, szazadosok es a kiraly dolgainak fejedelmei.

29:7 És adanak az Isten hazanak szüksegere ötezer talentom aranyat es tizezer darikot; tizezer talentom ezüstöt es tizennyolczezer talentom rezet es szazezer talentom vasat.

29:8 És valakinel [draga]kövek talaltatanak, adak az Úr hazanak kincsehez, a Gersonitak közül valo Jehiel kezebe.

29:9 És örvendeze a sokasag, hogy szabad akaratjokbol adanak; mert tiszta szivökből adakozanak az Úrnak; David kiraly is nagy örömmel örvendezett.

29:10 Halakat ada azert David az Úrnak az egesz gyülekezet előtt, es monda David: Áldott vagy te, Uram, Izraelnek, a mi atyanknak Istene, öröktől fogva mind örökke!

29:11 Oh Uram, tied a nagysag, hatalom, dicsőseg, örökkevalosag es meltosag, sőt minden, valami a mennyben es a földön van, [tied]! Tied, oh Uram, az orszag, te magasztalod fel magadat, hogy legy minden fejedelmek felett!

29:12 A gazdagsag es a dicsőseg mind te tőled [vannak,] es te uralkodol mindeneken; a te kezedben van mind az erősseg es mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatasa es megerősittetese.

29:13 Most azert, oh mi Istenünk, vallast teszünk előtted, es dicserjük a te dicsőseges nevedet;

29:14 Mert micsoda vagyok en, es micsoda az en nepem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint valo [ajandek] adasara, a mint tettünk? Mert tőled van minden, es a miket a te kezedből [vettünk, ]azokat adtuk most neked.

29:15 Mert mi csak jövevenyek vagyunk te előtted es zsellerek, a mint a mi atyaink is egyenkent; a mi [eletünk] napjai olyanok e földön, mint az arnyek, melyben allandosag nincsen.

29:16 Oh mi Urunk Istenünk! mind ez a gazdagsag, a mit gyűjtöttünk, hogy neked es a te szent nevednek hazat epitsünk, a te kezedből valo es mindazok tieid!

29:17 Jol tudom, oh en Istenem, hogy te a szivet vizsgalod es az igazsagot szereted. Én mindezeket tiszta szivemből, nagy jo kedvvel adtam, s latom, hogy a te neped is, a mely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta ezeket neked.

29:18 Oh Uram, Ábrahamnak, Izsaknak es Izraelnek, a mi atyainknak Istene, tartsd meg mindörökke ezt az erzest a te neped sziveben, es iranyitsd az ő szivöket te feled!

29:19 Salamonnak pedig, az en fiamnak adj tökeletes szivet, hogy a te parancsolatidat, bizonysagteteleidet es rendelesidet megőrizhesse, s hogy mindazokat megcselekedhesse, s felepithesse azt a hazat, a melyet en meginditottam.

29:20 És szola David az egesz gyülekezethez: Kerlek, aldjatok az Urat, a ti Isteneteket. Álda azert az egesz gyülekezet az Urat, az ő atyaik Istenet; s leborulvan, tisztelek az Urat es a kiralyt.

29:21 És aldozanak az Úrnak aldozatokkal, es aldozanak egeszen egőaldozatokkal az Úrnak masnapon, ezer tulkot, ezer kost, ezer baranyt italaldozataikkal, es sokfele aldozatokkal az egesz Izraelert.

29:22 S evenek es ivanak az Úr előtt azon a napon nagy vigassagban. Azutan Salamont, a David fiat masodszor is kiralylya tevek es felkenek őt az Úrnak, hogy lenne fejedelem; Sadokot is fölkenek a főpapsagra.

29:23 És üle Salamon az Úr szekebe, mint kiraly az ő atyjanak, Davidnak helyeben, es [mindenben] szerencses vala, mert engedelmeskedek neki az egesz Izrael.

29:24 A fejedelmek es a hatalmasok, sőt a David kiraly fiai is mindnyajan kezet adanak, hogy Salamon kiralynak engedelmeskedni fognak.

29:25 És igen felmagasztala az Úr Salamont mind az egesz Izrael nepe előtt, es oly kiralyi meltosagot szerzett neki, a melyhez hasonlo egy kiralynak sem volt ő előtte Izraelben.

29:26 Így uralkodott David, az Isai fia az egesz Izrael felett.

29:27 Az idő pedig, a melyben uralkodek Izrael felett, negyven esztendő. Hebronban uralkodek het esztendeig, Jeruzsalemben pedig harminczharomig uralkodek.

29:28 És meghala jo vensegben, eletevel, gazdagsagaval es minden dicsősegevel megelegedve. És uralkodek az ő fia, Salamon helyette.

29:29 David kiralynak pedig ugy első, mint utolso dolgai, ime megirattak a Samuel profeta könyveben es a Natan profeta könyveben es a Gad profeta könyveben;

29:30 Az ő egesz orszaglasaval, hatalmassagaval es mind azzal, a mi az ő idejeben törtent vele, Izraellel es a föld minden orszagaival.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase