Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 27

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

27:1 Ezek az Izrael fiai szam szerint, csaladfők, ezredesek, szazadosok es előljaroik azoknak, a kik a kiraly szolgalataban allottak a seregek minden dolgaiban, a kik be- es kimennek honaprol-honapra az egesz esztendőn at; a seregek egyenkent huszonnegyezer ember[ből allanak.]

27:2 Az első csapatnak [vezere] az első honapban Jasobeam, a Zabdiel fia vala, mely csapat huszonnegyezerből allott;

27:3 Ő a Peres fiai közül valo volt es vezere az első honapra [rendelt] sereg minden előljarojanak.

27:4 A [masodik] csapatnak [vezere] a masodik honapban Dodai Ahohites vala es az ő csapatja; es Miklot az előljaro. Az ő csapatja is huszonnegyezerből allott.

27:5 A harmadik seregnek a harmadik honapban Benaja volt a [vezere, ]a ki Jojada főpapnak volt a fia; az ő csapatja is huszonnegyezerből allott.

27:6 Ez a Benaja hős volt a harmincz között, sőt a harmincz felett valo volt. Csapatjanak [előljaroja] az ő fia, Ammizabad vala.

27:7 A negyediknek [vezere] a negyedik honapban Asael vala, a Joab testvere es utana az ő fia, Zebadia. Az ő csapatja is huszonnegyezerből allott.

27:8 Az ötödiknek vezere az ötödik honapban Jizrahites Samhut vala. Az ő csapatja is huszonnegyezerből allott.

27:9 A hatodiknak [vezere] a hatodik honapban a Tekoabeli Ira volt, az Ikkes fia. Az ő csapatja is huszonnegyezerből allott.

27:10 A hetediknek [vezere] a hetedik honapban a Pelonbeli Heles vala, az Efraim fiai közül. Az ő csapatja is huszonnegyezerből allott.

27:11 A nyolczadiknak [vezere] a nyolczadik honapban a Husatbeli Sibbekai vala, a Zarhitak közül. Az ő csapatja is huszonnegyezerből allott.

27:12 A kilenczediknek [vezere] a kilenczedik honapban az Anatotbeli Abiezer vala, a Benjaminitak közül. Az ő csapatja is huszonnegyezerből allott.

27:13 A tizediknek [vezere] a tizedik honapban a Netofatbeli Maharai vala, a Zarhitak közül. Az ő csapatja is huszonnegyezerből allott.

27:14 A tizenegyediknek [vezere] a tizenegyedik honapban a Pirathonbeli Benaja vala, az Efraimitak közül. Az ő csapatja is huszonnegyezerből allott.

27:15 A tizenkettediknek [vezere] a tizenkettedik honapban a Netofatbeli Heldai vala, Othniel [nemzetsegeből] valo. Az ő csapatja is huszonnegyezerből allott.

27:16 Izrael nemzetsegei között, a Rubenitak előljaroja Eliezer, a Zikri fia; a Simeonitake Sefatias, a Maaka fia.

27:17 Levinek Hasabia, a Kemuel fia; Áronnak Sadok;

27:18 Judanak Elihu, a David atyjafiai közül; Izsakharnak Omri, a Mikael fia;

27:19 Zebulonnak Ismaja, az Obadias fia; Nafthalinak Jerimot, Azriel fia;

27:20 Efraim fiainak Hosea, az Azazias fia; a Manasse felnemzetsegenek Joel, a Pedaja fia;

27:21 Manasse Gilead földen valo felnemzetsegenek Iddo, a Zekarias fia; Benjaminnak Jaasiel, az Abner fia;

27:22 Dannak Azareel, a Jeroham fia. Ezek valanak az Izrael nemzetsegeinek fejedelmei.

27:23 Nem szamlaltata meg pedig David azokat, a kik husz esztendőn alol valanak; mert az Úr megigerte, hogy megsokasitja Izraelt, mint az egnek csillagait.

27:24 Joab, a Seruja fia megkezde a szamlalast, de veghez nem vive, mivelhogy e miatt [Istennek] haragja tamadt Izrael ellen. Ez okbol a szam nem vetetett fel a David kiraly kronikajanak szama köze.

27:25 A kiraly kincsenek [gondviselője] vala Azmavet, az Adiel fia; a mezőkön, a varosokban, a falvakban, a varakban valo kincseknek pedig Jonatan, az Uzzias fia volt a [gondviselője;]

27:26 A föld művelesere rendelt mezei munkasok felett volt Ezri, a Kelub fia.

27:27 A szőlőmivesek felett volt a Ramatbeli Simei, es a szőlőkben levő boros tarhazak felett a Sifmitbeli Zabdi;

27:28 Az olajfak es a mezőn valo fügefak [mivesei] felett a Gideritbeli Baalhanan; az olajos tarhazak felett Joas;

27:29 A Saron [mezejen] legelő barmok felett a Saronbeli Sitrai; a völgyekben [legelő] barmok felett pedig Safat, az Adlai fia.

27:30 A tevek felett az Ismael nemzeteből valo Obil; a szamarak felett a Meronotbeli Jehdeja;

27:31 A juhok felett a Hagarenus Jaziz. Mindnyajan ezek valanak a David kiraly joszagainak gondviselői.

27:32 Jonatan, a David nagybatyja főtanacsos vala, a ki ertelmes es irastudo ember volt. Jehiel, a Hakhmoni fia pedig a kiraly fiaival vala.

27:33 Akhitofel is a kiralynak tanacsosa volt. Arkites Khusai pedig a kiraly baratja.

27:34 Akhitofel utan volt Jojada, a Benaja fia, es Abjatar; a kiraly hadanak fővezere pedig Joab.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase