Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

15:1 Csinaltata pedig David maganak hazakat az ő varosaban; es helyet keszitett az Isten ladajanak, es annak satort allitott fel.

15:2 Akkor monda David: Nem [szabad] masnak hordozni az Isten ladajat, hanem csak a Levitaknak, mert az Úr őket valasztotta, hogy hordozzak az Isten ladajat, es neki szolgaljanak mindörökke.

15:3 Összegyűjte azert David Jeruzsalembe az egesz Izrael nepet, hogy az Úr ladajat az ő helyere vitesse, melyet szamara csinaltatott vala.

15:4 Összegyűjte David az Áron fiait is es a Levitakat.

15:5 A Kehat fiai között fő vala Uriel, es az ő atyjafiai szazhuszan [valanak.]

15:6 A Merari fiai között Asaja volt a fő, es az ő atyjafiai ketszazhuszan [valanak.]

15:7 A Gerson fiai között Joel volt a fő, es az ő atyjafiai szazharminczan [valanak.]

15:8 Az Elisafan fiai között Semaja volt a fő, es az ő atyjafiai ketszazan [valanak.]

15:9 A Hebron fiai között Eliel volt a fő, es az ő atyjafiai nyolczvanan [valanak.]

15:10 Az Uzziel fiai között fő vala Amminadab, es az ő atyjafiai szaztizenketten.

15:11 Hivata akkor David Sadok es Abjatar papokat, a Levitak közül pedig Urielt, Asajat, Joelt, Semajat, Elielt es Amminadabot.

15:12 És monda nekik: Ti vagytok a Levitak csaladfői. Szenteljetek meg magatokat s a ti atyatokfiait, es vigyetek az Úrnak, Izrael Istenenek ladajat [arra a helyre, a melyet] keszitettem szamara.

15:13 Minthogy kezdettől fogva nem [miveltek ezt,] az Úr, a mi Istenünk csapast bocsatott reank, mert nem kerestük őt a rendtartas szerint.

15:14 Megszentelek azert magokat a papok es a Levitak, hogy vigyek az Úrnak, Izrael Istenenek ladajat.

15:15 És felvevek a Levitak fiai az Isten ladajat, ugy, a mint Mozes meghagyta volt az Úrnak beszede szerint, a rudakkal vallaikra.

15:16 És monda David a Levitak fejedelmeinek, hogy allitsanak az ő atyjokfiai közül eneklőket, eneklőszerszamokkal, lantokkal, cziterakkal es czimbalmokkal, hogy enekeljenek felemelt szoval, nagy örömmel.

15:17 Valasztak azert a Levitak Hemant a Joel fiat, es az ő atyjafiai közül Asafot, a Berekias fiat, es a Merari fiai közül, a kik azoknak atyjokfiai valanak, Etant, a Kusaja fiat.

15:18 És ő velök együtt az ő atyjokfiait masod renden, Zakariast, Bent, Jeazielt, Semiramotot, Jehielt, Unnit, Eliabot, Benajat, Maasejat, Mattithjat, Elifelet, Miknejat, Obed-Edomot es Jehielt, a kik ajtonallok valanak.

15:19 Éneklők: Heman, Asaf es Etan, rez czimbalmokkal, hogy zengedezzenek;

15:20 Zakarias, Aziel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja es Benaja lantokkal a szűzek modjara;

15:21 Mattithja, Elifele, Mikneja, Obed-Edom, Jehiel es Azazias, hogy enekeljenek cziterakkal a nyolczhuru szerint.

15:22 És Kenanias volt a Levitak vezere az eneklesben, ő igazgata az eneklest, mivel tudos vala.

15:23 Berekias es Elkana a lada előtt valo ajtonallok valanak:

15:24 Sebanias pedig es Josafat, Netaneel, Amasai, Zakarias, Benaja es Eliezer papok kürtölnek vala az Isten ladaja előtt; Obed-Edom es Jehija, a kik kapunallok valanak, a lada utan [mennek vala.]

15:25 David pedig s az Izrael venei es az ezredek vezerei, a kik elmenenek, hogy felvigyek az Úr szövetsegenek ladajat az Obed- Edom hazabol, nagy örömben valanak.

15:26 Lőn pedig, mikor az Isten megsegite a Levitakat, akik az Úr szövetsegenek ladajat viszik vala, aldozanak het tulokkal es het kossal.

15:27 David pedig biborbol csinalt ruhaba öltözven, valamint a Levitak mind, a kik a ladat viszik vala, az eneklők is es Kenanias, a ki az enekles vezere vala, enekelenek (Davidon pedig gyolcsbol csinalt efod vala).

15:28 És az egesz Izrael vive az Úr szövetsegenek ladajat nagy örömmel, kürtökkel, trombitakkal, czimbalmokkal, zengedezven lantokkal es cziterakkal.

15:29 Mikor pedig immar az Úr szövetsegenek ladaja a David varosaba jutott, Mikal a Saul leanya kitekinte az ablakon, s latvan, hogy David kiraly tanczol es vigad, sziveben megutala őt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase