Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

13:1 Tanacsot tarta pedig David az ezredeknek es szazadoknak fejeivel es minden előljarokkal.

13:2 És monda David Izrael egesz gyülekezetenek: Ha nektek tetszik, es ha az Úrtol, a mi Istenünktől [van:] küldjünk el mindenfele a mi atyankfiaihoz, a kik [otthon] maradtak Izrael minden tartomanyaiban, s velök együtt a papokhoz es Levitakhoz, az ő varosaik es videkeik szerint, hogy [ők is] gyűljenek hozzank.

13:3 Hogy hozzuk ide a mi Istenünknek ladajat mi hozzank, mert a Saul idejeben nem törődtünk vele.

13:4 És monda az egesz gyülekezet, hogy ugy kell cselekedni; mert igaznak [lattatek] e dolog az egesz nep előtt.

13:5 Összegyűjte azert David mind az Izrael nepet Égyiptomnak Nilus folyovizetől fogva egeszen Hamatig, hogy az Istennek ladajat elhozzak Kirjath-Jearimbol.

13:6 Felmene azert David es vele az egesz Izrael Baalaba [vagy] Kirjath-Jearimba, a mely Judaban van, hogy onnan elhozzak az Úr Istennek ladajat, mely az ő neveről neveztetik, a ki a Kherubok közt ül.

13:7 És helyheztetek az Isten ladajat az Abinadab hazabol [egy] uj szekerre; Uzza es Ahio vezetik vala a szekeret.

13:8 David pedig es az egesz Izrael tanczolnak vala az Isten előtt teljes erővel, enekekkel, cziterakkal, hegedűkkel, dobokkal, czimbalmokkal es kürtökkel.

13:9 Mikor pedig jutottak a Kidon szerűjehez, Uzza rea teve kezet a ladara, hogy megtartsa, mert az ökrök felre tertek vala.

13:10 És az Úrnak haragja felgerjede Uzza ellen, es őt megvere, hogy rea teve kezet a ladara, s meghala ugyanott az Isten előtt.

13:11 Akkor David igen megdöbbene, hogy az Úr [ily] csapassal sujta Uzzat. Azert azt a helyet mind e mai napig Peres-Uzzanak nevezik.

13:12 És felni kezde David azon a napon Istentől, mondvan: Mikepen merjem magamhoz bevinni az Isten ladajat?!

13:13 És nem vive be David magahoz a ladat a David varosaba, hanem elhelyeze azt a Gitteus Obed-Edom hazaban.

13:14 És az Isten ladaja Obed-Edom hazaban volt harom honapig; es megalda az Úr Obed-Edom hazat es mindenet, valamije volt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase