Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

8:1 Benjamin pedig nemze Belat, az ő elsőszülöttet, masodikat Asbelt, harmadikat Akhrahot,

8:2 Negyediket Nohat, es Rajat ötödiket.

8:3 (Belanak fiai voltak: Adar, Gera es Abihud,

8:4 Abisua, Naaman, Ahoah.)

8:5 Gerat, Sefufant es Huramot.

8:6 Ezek az Ehud fiai: (Ezek voltak főemberek a Geba [varos]aban lako nemzetseg között, kiket fogsagba vittek Manahatba.

8:7 Nevezetesen Naamant es Ahijat es Gerat vittek fogsagba): nemze pedig Uzzat es Akhihudot.

8:8 Saharaim pedig nemze a Moab mezejen, minekutana eltaszita felesegeit, Husimot es Baarat;

8:9 Nemze [Hodes] nevű felesegetől Jobabot es Sibjat, Mesat es Malkamot,

8:10 Jeust is, Sokjat es Mirmat. Ezek az ő fiai; főemberek az ő nemzetsegökben.

8:11 Husimtol nemze Abitubot es Elpaalt.

8:12 Elpaal fiai: Eber, Miseam es Semer; ez epite Onot es Lodot es ennek mezővarosait.

8:13 Beria, Sema, (ezek voltak fők az Ajalonban lakozo nemzetsegek közt, es ezek űztek vala el Gathnak lakoit),

8:14 Ahio, Sasak, Jeremot,

8:15 Zebadia, Arad, Ader.

8:16 Mikael, Ispa, Joha, Beria fiai.

8:17 Zebadia, Mesullam, Hizki, Heber.

8:18 Ismerai, Izlia es Jobab; Elpaal fiai.

8:19 Jakim, Zikri, Zabdi,

8:20 Elienai, Silletai, Eliel,

8:21 Adaja, Beraja es Simrat, Simhi fiai.

8:22 Jispan, Eber, Eliel,

8:23 Abdon, Zikri, Hanan,

8:24 Hananja, Elam, Anatotija,

8:25 Ifdeja, Penuel, Sasak fiai,

8:26 Samserai, Seharja, Atalia.

8:27 Jaaresia, Elia, es Zikri, Jeroham fiai.

8:28 Ezek voltak a csaladfők az ő nemzetsegök szerint, főemberek es ezek laktak Jeruzsalemben.

8:29 Gibeonban pedig laktak Gibeonnak atyja; az ő felesegenek neve Maaka [vala.]

8:30 És az ő elsőszülötte Abdon, azutan Sur, Kis, Baal, Nadab;

8:31 Gedor, Ahio es Zeker,

8:32 És Miklot, [a ki] nemze Simamot. Ezek is testvereiknek atelleneben, Jeruzsalemben laktak testvereikkel.

8:33 Ner pedig nemze Kist; Kis nemze Sault, Saul nemze Jonathant, Malkisuat, Abinadabot es Esbaalt.

8:34 Jonathan fia: Meribbaal; Meribbaal nemze Mikat.

8:35 Mika fiai: Piton, Melek, Tarea es Akhaz.

8:36 Akhaz nemze Jehoadat. Jehoada pedig nemze Alemetet es Azmavetet es Zimrit; Zimri nemze Mosat;

8:37 Mosa pedig Binat; ennek fia Rafa, ennek fia Elasa, ennek fia Asel.

8:38 Tovabba Aselnek hat fia volt, kiknek ezek neveik: Azrikam, Bokru, Ismael, Searja, Obadia es Hanan; ezek mind Asel fiai.

8:39 Az ő testverenek Eseknek fiai ezek: Ulam az ő elsőszülötte, Jeus masodik es Elifelet harmadik.

8:40 És az Ulam fiai erős hadakozo ferfiak, kezivesek voltak, s gyermekeik es unokaik szazötvenre szaporodtak. Mindezek a Benjamin fiai közül valok [voltak.]

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase