Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

6:1 Levi fiai: Gerson, Kehat es Merari.

6:2 Kehat fiai pedig: Amram, Ishar, Hebron es Uzziel.

6:3 Amram gyermekei: Áron, Mozes es Miriam; Áron fiai pedig: Nadab, Abihu, Eleazar es Ithamar.

6:4 Eleazar nemze Fineast, Fineas nemze Abisuat;

6:5 Abisua pedig nemze Bukkit, Bukki nemze Uzzit;

6:6 Uzzi nemze Zerahiat, Zerahia nemze Merajotot;

6:7 Merajot nemze Amariat, Amaria nemze Ahitubot;

6:8 Ahitub nemze Sadokot; Sadok nemze Ahimahast;

6:9 Ahimahas nemze Azariat, Azaria nemze Johanant;

6:10 Johanan nemze Azariat, ez volt a pap abban a hazban, a melyet Salamon Jeruzsalemben epitett vala.

6:11 Azaria nemze Amariat; Amaria nemze Ahitubot;

6:12 Ahitub nemze Sadokot, Sadok nemze Sallumot;

6:13 Sallum nemze Hilkiat; Hilkia nemze Azariat;

6:14 Azaria nemze Serajat, Seraja nemze Jehozadakot;

6:15 Jehozadak pedig [fogsagba] mene, mikor az Úr Judat es Jeruzsalemet fogsagba vitete Nabukodonozor altal.

6:16 Levi fiai: Gerson, Kehat es Merari.

6:17 Ezek a Gerson fiainak nevei: Libni es Simhi.

6:18 Kehat fiai: Amram, Jiczhar, Khebron es Huzziel.

6:19 Merari fiai: Makhli es Musi. Ezek a Levi haznepei az ő nemzetsegeik szerint.

6:20 Gersonnak [fiai]: Ligni az ő fia, Jahat ennek fia, Zima ennek fia.

6:21 Joah ennek fia, Iddo ennek fia, Zerah ennek fia es Jeatherai ennek fia.

6:22 Kehat fiai: Amminadab az ő fia, Korakh ennek fia es Asszir ennek fia;

6:23 Elkana ennek fia, Ebiasaf ennek fia es Asszir ennek fia.

6:24 Takhat ennek fia, Uriel ennek fia, Uzzia ennek fia es Saul ennek fia.

6:25 Elkana fiai: Amasai es Ahimot,

6:26 Elkana. Elkana fia: Sofai az ő fia es Nahat ennek fia.

6:27 Eliab ennek fia, Jeroham ennek fia, Elkana ennek fia.

6:28 Samuel fiai pedig: az elsőszülött Vasni, a [masodik] Abija.

6:29 Merari fiai: Mahli, Libni ennek fia; Simhi ennek fia es Uzza ennek fia.

6:30 Simea ennek fia, Haggija ennek fia es Asaja ennek fia.

6:31 Ezek azok, a kiket David allitott be az Úr hazaban az enekleshez, mikor az [Isten] ladaja elhelyeztetett.

6:32 És a mig Salamon felepite az Úr hazat Jeruzsalemben, addig a gyülekezet satora előtt szolgaltak eneklessel es allottak szolgalatban, kiki az ő rendje szerint.

6:33 Ezek pedig a kik szolgaltak, es az ő fiaik: a Kehatitak fiai közül Heman főeneklő, Joel fia, ki Samuel fia.

6:34 Ki Elkana fia, ki Jeroham fia, ki Eliel fia, ki Thoa fia.

6:35 Ki Czuf fia, ki Elkana fia, ki Mahat fia, ki Amasai fia.

6:36 Ki Elkana fia, ki Joel fia, ki Azarja fia, ki Sefania fia.

6:37 Ki Takhat fia, ki Asszir fia, ki Ebiasaf fia, ki Korakh fia.

6:38 Ki Jiczhar fia, ki Kehat fia, ki Levi fia, ki Izrael fia.

6:39 És ennek testvere, Asaf, a ki jobbkeze felől all vala; Asaf, a Berekias fia, ki Simea fia [vala.]

6:40 Ki Mikael fia, ki Bahasia fia, ki Melkija fia.

6:41 Ki Ethni fia, ki Zerah fia, ki Adaja fia.

6:42 Ki Etan fia, ki Zimma fia, ki Simhi fia.

6:43 Ki Jahat fia, ki Gerson fia, ki Levi fia.

6:44 Tovabba a Merari fiai, a kik azokkal atyafiak valanak, balkez felől [allnak vala;] Etan, Kisi fia, ki Abdi fia, ki Malluk fia.

6:45 Ki Kasabja fia, ki Amasia fia, ki Hilkia fia.

6:46 Ki Amsi fia, ki Bani fia, ki Semer fia.

6:47 Ki Makhli fia, ki Musi fia, ki Merari fia, ki Levi fia.

6:48 És testvereik, a Levitak rendeltetnek vala az Isten haza hajlekanak egyeb szolgalatjara.

6:49 Áron pedig es az ő fiai az egeszen megegetendő aldozatnak oltara melle, es a füstölő oltar melle, a szentek-szentjenek szolgalatja melle, es az Izrael megszentelesere [rendeltetenek] mind a szerint, a mint Mozes, az Isten szolgaja megparancsolta volt.

6:50 Áron fiai pedig ezek: Eleazar, az ő fia, ennek fia Fineas, ennek fia Abisua.

6:51 Ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zeraja.

6:52 Ennek fia Merajot, ennek fia Amarja, ennek fia Akhitub.

6:53 Ennek fia Sadok, ennek fia Akhimas.

6:54 És az Áron fiainak, a Kehatitak nemzetsegeből, ezek a lakhelyeik, letelepedesük szerint az ő videkükön, mert ez jutott volt nekik sors altal.

6:55 Ők kaptak Hebront, a Juda földeben es a körülte valo legelőket.

6:56 De e varos földjeit es annak faluit Kalebnek, a Jefunne fianak adak.

6:57 Az Áron fiainak azert a Juda varosai közül adak a menedekvarosokat, Hebront, Libnat es legelőit, Jatthirt es Esthemoat es ezeknek legelőit,

6:58 És Hilent es annak legelőit, es Debirt es annak legelőit,

6:59 Asant es annak legelőit, es Beth-Semest es annak legelőit.

6:60 A Benjamin nemzetsegeből: Gebat es annak legelőit, Allemetet es annak legelőit, Anatot [varost] [is] es annak legelőit. Ezeknek az ő nemzetsegek szerint tizenharom varosuk volt.

6:61 A Kehat többi fiainak pedig az egy nemzetsegnek csaladjaitol, es a felnemzetsegből, a Manasse nemzetsegenek feletől, sors altal tiz varost adtak.

6:62 Mig a Gerson fiainak meg az ő nemzetsegök szerint az Izsakhar nemzetsegeből, az Áser nemzetsegeből, a Nafthali nemzetsegeből es a Manasse nemzetsegeből Basanban [adtak] tizenharom varost.

6:63 A Merari fiainak az ő nemzetsegök szerint a Ruben nemzetsegeből, a Gad nemzetsegeből es a Zebulon nemzetsegeből sors altal tizenket varost.

6:64 Adanak tehat az Izrael fiai a Levitaknak varosokat, azoknak legelőivel együtt.

6:65 Sors altal adtak a Juda nemzetsegeből, a Simeon nemzetsegeből es a Benjamin nemzetsegeből ezeket a nevszerint megnevezett varosokat.

6:66 Azoknak, a kik a Kehat fiainak csaladjaibol valok voltak, es a hatarukban [levő] varosok az Efraim nemzetsegeből valanak:

6:67 Azoknak adak a menedekvarosokat, Sikemet es annak legelőit az Efraim hegyen, Gezert es annak legelőit.

6:68 És Jokmeamot es annak legelőit, Bethoront es annak legelőit.

6:69 Ajalont es annak legelőit; Gathrimmont is es annak legelőit.

6:70 A Manasse nemzetsegenek feleből Anert es annak legelőit, Bileamot es annak legelőit, a Kehat többi fiainak csaladjai reszere.

6:71 A Gerson fiainak [pedig] a Manasse felnemzetsegeből Golant Basanban es annak legelőit, es Astarotot es annak legelőit:

6:72 Az Izsakhar nemzetsegeből [adak] Kedest es annak legelőit; Dobratot es annak legelőit.

6:73 Ramotot es annak legelőit, Anemet es annak legelőit.

6:74 Az Áser nemzetsegeből Masalt es annak legelőit, es Abdont es annak legelőit.

6:75 Hukokot es annak legelőit; Rehobot es annak legelőit.

6:76 A Nafthali nemzetsegeből Kedest Galileaban es annak legelőit; Hammont es annak legelőit; es Kirjathaimot es annak legelőit.

6:77 A Merari többi fiainak a Zebulon nemzetsegeből Rimmont es annak legelőit, es Thabort es annak legelőit.

6:78 A Jordanon tul Jerikho elleneben a Jordannak napkelet felől valo reszeben a Ruben nemzetsegeből Besert a pusztaban es annak legelőit; Jahasat es annak legelőit.

6:79 Kedemotot es annak legelőit; Mefaatot es annak legelőit.

6:80 A Gad nemzetsegeből Ramotot Gileadban es annak legelőit; Mahanaimot es annak legelőit.

6:81 Hesbont es annak legelőit; Jaazert es annak legelőit.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase