Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 25

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

25:1 És törtent az ő uralkodasanak kilenczedik esztendejeben, a tizedik honapban, es annak tizedik napjan, hogy feljött Nabukodonozor, Babilonia kiralya minden ő seregevel Jeruzsalem ellen, es taborba szallott ellene, es köröskörül ostromtornyokat epitettek ellene.

25:2 És megszallva tartatott a varos Sedekias kiraly tizenegyedik esztendejeig;

25:3 De a [negyedik] honap kilenczedik napjan akkora inseg lett a varosban, hogy nem volt mit enni a föld nepenek.

25:4 És betöretett a varos, es a harczosok mind [futni kezdtek] ejjel a kettős kőfal között levő kapu utjan, a mely a kiraly kertje mellett van; a Kaldeusok pedig ott [taboroztak] a varos körül. És a [kiraly] is elfutott a puszta utjan.

25:5 De a Kaldeusok hada űzőbe vette a kiralyt, es utolertek őt Jerikho mezejen, es egesz serege szetszorodott mellőle.

25:6 És elfogtak a kiralyt, es elvittek őt Babilonia kiralyahoz Riblaba, a hol iteletet tartottak fölötte.

25:7 És Sedekias fiait sajat szeme lattara vagtak le; Sedekias szemeit pedig megvakitottak, es lanczokba verve vittek el őt Babiloniaba.

25:8 És az ötödik honap hetedik napjan - ez a Nabukodonozor, babiloniai kiraly uralkodasanak tizenkilenczedik esztendeje - feljött Nabuzar-Adan, a vitezek hadnagya, Babilonia kiralyanak szolgaja Jeruzsalembe;

25:9 És felgyujtotta az Úr hazat es a kiraly hazat, es Jeruzsalem összes hazait es mind a nagy palotakat felegette tűzzel.

25:10 És Jeruzsalem kőfalait köröskörül lerombolta a Kaldeusok serege, a mely a vitezek hadnagyaval volt.

25:11 A többi nepet pedig, a mely a varosban meg megmaradt volt, es azokat, a kik Babilonia kiralyahoz hajlottak, es a többi nepet mind elhurczolta Nabuzar-Adan, a vitezek hadnagya.

25:12 A föld nepenek csak a szegenyeből hagyott ott a vitezek hadnagya szőlőmiveseket es szanto-vető embereket.

25:13 És a rezoszlopokat, a melyek az Úr hazaban voltak, es [a mosdomedenczek] talpait es a reztengert, a mely az Úr hazaban [volt,] összetörtek a Kaldeusok, es azok rezet Babiloniaba vittek.

25:14 Elvittek a fazekakat is, a lapatokat, a keseket, temjenezőket, es minden, szolgalatra rendelt, egyeb rezedenyeket.

25:15 És elvitte a vitezek hadnagya a serpenyőket, a medenczeket, a melyek közül nemelyek aranybol, nemelyek pedig ezüstből voltak,

25:16 A ket [rez]oszlopot, a [rez]tengert es a [mosdomedenczek] talpait, a melyeket Salamon csinalt volt az Úr hazaban; megmerhetetlen volt mindezeknek az edenyeknek a reze.

25:17 Az egyik oszlop magassaga tizennyolcz sing volt, es egy rezgömb volt rajta es a gömb harom sing magas volt, a gömbön köröskörül halozat es granatalmak mind erczből, es ugyanilyen volt a masik oszlop is a halozattal együtt.

25:18 És elhurczolta a vitezek hadnagya Seraja papot is, az első rendből es Sofonias papot, a masodik rendből es a harom ajtonallot,

25:19 És a varosbol elvitt egy főembert, ki a hadakozo ferfiak előljaro hadnagya volt, es öt ferfiut, a kik a kiraly körül forgolodtak volt, a kik talaltattak a varosban, es a sereg hadnagyanak irodeakjat, a ki sereget gyűjt vala a föld nepe közül, es hatvan ferfiakat a föld nepe közül, a kik ott talaltattak a varosban.

25:20 És veve őket Nabuzar-Adan, a vitezek hadnagya, es elvitte Babilonia kiralyahoz Riblaba,

25:21 És levagta őket Babilonia kiralya, es megölte Riblaban a Hamat földjen. És [igy] vitetek el Juda az ő földjeről.

25:22 A Juda földjen megmaradt nepnek pedig, a melyet meghagyott Nabukodonozor, Babilonia kiralya, Gedaliat, Ahikamnak, a Safan fianak fiat, rendelte tiszttartoul.

25:23 Mikor pedig meghallottak a seregek hadnagyai mind, es az ő embereik, hogy Babilonia kiralya Gedaliat tette tiszttartova, elmentek Gedaliahoz Mispaba, Izmael, a Netania fia, es Johanan, a Kareah fia, es Seraja, a netofati Tanhumet fia, es Jahazania, Maakati fia, ők es az ő embereik;

25:24 És megesküdött nekik Gedalia es az ő embereiknek, es monda nekik: Ne feljetek a Kaldeusoknak valo szolgalattol. Maradjatok az orszagban, es szolgaljatok Babilonia kiralyanak, es jo dolgotok lesz.

25:25 A hetedik honapban azonban elment Izmael, Netanianak, az Elisama fianak fia, a ki kiralyi magbol volt, es vele tiz ferfiu, es megöltek Gedaliat es meghalt; es a Zsidokat es a Kaldeusokat, a kik ő vele voltak Mispaban.

25:26 És felkelt az egesz nep kicsinytől nagyig es a seregek hadnagyai, es elmentek Égyiptomba; mert feltek a Kaldeusoktol.

25:27 És lőn a harminczhetedik esztendőben, Joakinnak, a Juda kiralyanak fogsagba hurczoltatasa utan, a tizenkettedik honap huszonhetedik napjan, kivette Evil-Merodak, Babilonia kiralya, az ő uralkodasanak első esztendejeben Joakint, Juda kiralyat a foghazbol;

25:28 És kegyesen beszelt vele, es feljebb tette az ő szeket a többi kiralyok szekeinel, a kik nala voltak Babiloniaban;

25:29 És kicserelte fogsaga ruhait, es mindenkor nala volt etele eletenek minden idejeben.

25:30 És mindenkor kijart az ő resze, a melyet a kiraly adott neki naprol- napra eletenek minden idejeben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase