Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

24:1 Joakim idejeben jött fel Nabukodonozor, Babilonia kiralya, es Joakim szolgaja lett harom esztendeig; de [azutan] elfordult es elpartolt tőle.

24:2 És rakülde az Úr a Kaldeusok seregeit, a Siriabeliek seregeit, a Moabitak seregeit es az Ammon fiainak seregeit, es raküldte őket Judara, hogy elveszessek őt az Úr beszede szerint, a melyet szolott szolgai, a profetak altal.

24:3 Csak az Úr beszede szerint törtent ez Judan, hogy elvesse őt a maga orczaja elől Manasse bűneiert, mind a szerint, a mint cselekedett vala;

24:4 És az artatlan verert is, a melyet kiontott, es hogy betöltötte volt Jeruzsalemet artatlan verrel; ezert nem akart az Úr megbocsatani neki.

24:5 Joakimnak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

24:6 És elaluvek Joakim az ő atyaival, es az ő fia, Joakin uralkodek helyette,

24:7 És Égyiptom kiralya többe nem jött ki az ő földeből; mert Babilonia kiralya mindent elvett, a mi csak az egyiptomi kiralye volt, Égyiptom folyovizetől az Eufrates folyovizeig.

24:8 Tizennyolcz esztendős volt Joakin, mikor kiralylya lett, es harom honapig uralkodott Jeruzsalemben. Az ő anyjanak neve Nekhusta, a Jeruzsalembeli Elnatan leanya.

24:9 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint az ő atyja cselekedett volt.

24:10 Ebben az időben jöttek fel Nabukodonozornak, Babilonia kiralyanak szolgai Jeruzsalem ellen, es szallottak meg a varost.

24:11 [Maga] Nabukodonozor, Babilonia kiralya is feljött a varos ellen, a melyet mar az ő szolgai megszallottak volt.

24:12 És kiment Joakin, a Juda kiralya Babilonia kiralyahoz az ő anyjaval, szolgaival, hadnagyaival es udvariszolgaival együtt, de fogsagra vetette őt Babilonia kiralya az ő uralkodasanak nyolczadik esztendejeben.

24:13 És elvitte onnet az Úr hazanak minden kincset es a kiraly hazanak kincset, es összevagdalt minden arany edenyt, a melyet Salamon, az Izrael kiralya csinaltatott volt az Úr templomaban, a mint az Úr megmondotta volt.

24:14 És elhurczolta az egesz Jeruzsalemet, összes fejedelmeit es minden vitezeit, tizezer foglyot, az összes mesterembereket es lakatosokat, [ugy hogy] a föld szegeny nepen kivül senki sem maradt ott.

24:15 És elhurczolta Joakint is Babiloniaba, es a kiraly anyjat, es a kiraly felesegeit es udvariszolgait, es az orszag erős vitezeit fogsagba hurczolta Jeruzsalemből Babiloniaba;

24:16 És az összes előkelő ferfiakat, hetezeret, es a mesterembereket es a lakatosokat, ezeret, es az összes erős, harczra termett ferfiakat fogva vitte Babiloniaba Babilonia kiralya.

24:17 És Babilonia kiralya Mattaniat, nagybatyjat, tette ő helyette kiralylya, es nevet Sedekiasra valtoztatta.

24:18 Huszonegy esztendős volt Sedekias, mikor uralkodni kezdett, es tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsalemben; az ő anyjanak neve Hamutal, a Libnabol valo Jeremias leanya.

24:19 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint Joakim cselekedett volt;

24:20 Mert az Úr haragja miatt törtent ez igy Jeruzsalemmel es Judaval, mig csak el nem vetette őket az ő orczaja elől. Sedekias azonban elpartolt Babilonia kiralyatol.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase