Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

22:1 Nyolcz esztendős volt Josias, mikor uralkodni kezdett, es harminczegy esztendeig uralkodott Jeruzsalemben; az ő anyjanak neve Jedida, a Boskatbol valo Adaja leanya.

22:2 És kedves dolgot cselekedek az Úr szemei előtt, es jart az ő atyjanak, Davidnak minden utaiban, es nem tert el sem jobbra, sem balra.

22:3 És törtent Josias kiraly tizennyolczadik esztendejeben, elküldte a kiraly Safant, Asalianak, a Messullam fianak fiat, az irodeakot, az Úr hazahoz, mondvan:

22:4 Menj fel Hilkiahoz, a főpaphoz, es szamlaljak meg az Úr hazaba begyült penzt, a melyet gyűjtöttek az ajtoőrizők a neptől.

22:5 És adjak azt az Úr hazaban valo mivesek pallerainak kezebe, hogy adjak a munkasoknak, a kik az Úrnak hazan dolgoznak, hogy a haznak romlasait kijavitsak;

22:6 Az acsoknak, az epitőknek es a kőmiveseknek, hogy fakat es faragott köveket vasaroljanak a haz kijavitasara.

22:7 De szamadast nem kell tőlök venni a penzről, a mely kezökbe adatik, mert ők azt becsülettel vegzik.

22:8 És monda Hilkia, a főpap, Safannak, az irodeaknak: Megtalaltam a törvenykönyvet az Úr hazaban. És Hilkia oda adta a könyvet Safannak, hogy olvassa el azt.

22:9 És elmene Safan, az irodeak, a kiralyhoz, es megvive a kiralynak a valaszt, es monda: A te szolgaid egybeszedek a penzt, a mely a hazban talaltatott, es oda adtak azt az Úr hazaban munkalkodok pallerainak kezebe.

22:10 És megmonda Safan, az irodeak, a kiralynak, mondvan: Egy könyvet adott nekem Hilkia pap. És felolvasa azt Safan a kiraly előtt.

22:11 Mikor pedig hallotta a kiraly a törveny könyvenek beszedit, megszaggata az ő ruhait.

22:12 És megparancsolta a kiraly Hilkia papnak es Ahikamnak, a Safan fianak, es Akbornak, a Mikaja fianak, es Safannak, az irodeaknak, es Asajanak, a kiraly szolgajanak, mondvan:

22:13 Menjetek el, kerdezzetek meg az Urat en erettem es a nepert es az egesz Judaert, e könyvnek beszedei felől, a mely megtalaltatott; mert nagy az Úr haragja, mely felgerjedett ellenünk, mivel a mi atyaink nem engedelmeskedtek e könyv beszedeinek, hogy cselekedtek volna mindent ugy, a mint megiratott nekünk.

22:14 És elmene Hilkia pap es Ahikam, Akbor, Safan es Asaja Hulda profeta asszonyhoz, Sallumnak, a Tikva fianak - a ki Harhasnak, a ruhak őrizőjenek fia volt - felesegehez, a ki Jeruzsalem mas reszeben lakott, es beszeltek vele.

22:15 És monda nekik: Azt mondja az Úr, Izrael Istene: Mondjatok meg a ferfiunak, a ki titeket hozzam küldött;

22:16 Ezt mondja az Úr: Íme en veszedelmet hozok e helyre es e helyen lakozokra, a könyv minden beszedei szerint, a melyet olvasott a Juda kiralya;

22:17 Mert elhagytak engem, es idegen isteneknek aldoztak joillattal, hogy engem haragra inditsanak az ő kezöknek minden csinalmanyaval: azert felgerjed az en haragom e hely ellen, es meg sem oltatik.

22:18 A Juda kiralyanak pedig, a ki elküldött titeket, hogy megkerdezzetek az Urat, ezt mondjatok: Azt mondja az Úr, Izrael Istene: Mivelhogy e beszedekre, a melyeket hallottal,

22:19 Meglagyult a te szived, es magadat megalaztad az Úr előtt, hallvan azokat, a miket e hely es az ezen helyen lakok ellen szolottam, hogy pusztulassa es atokka lesznek, es megszaggattad a te ruhaidat, es sirtal előttem; azert en is meghallgattalak, azt mondja az Úr.

22:20 Azert ime en teged a te atyaidhoz gyűjtelek, es a te sirodba bekesseggel visznek teged, es meg nem latjak a te szemeid azt a nagy veszedelmet, a melyet en e helyre hozok. És megvittek a kiralynak a valaszt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase