Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

21:1 Manasse tizenket esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, es ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsalemben, es az ő anyjanak Hefsiba volt a neve.

21:2 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt, a poganyok utalatossaga szerint, a kiket az Úr kiűzött volt az Izrael fiai elől:

21:3 Mert ujra megepitette a magaslatokat, a melyeket Ezekias, az ő atyja lerontott, es oltarokat emelt a Baalnak, es allitott Aserat, mint a hogy Akhab, az Izrael kiralya cselekedett volt, es imadta az összes mennyei seregeket es azoknak szolgalt.

21:4 És oltarokat is epitett az Úr hazaban, a mely felől azt mondotta volt az Úr: Jeruzsalemben helyheztetem az en nevemet!

21:5 Oltarokat epitett az egesz mennyei seregnek, az Úr hazanak mind a ket pitvaraban.

21:6 És atvive a fiat a tűzön, es igezest es jegymagyarazast űzött es ördöngösöket es titokfejtőket tartott; sok gonosz dolgot cselekedek az Úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje.

21:7 És az Asera-balvanyt, a melyet keszitett, bevitte abba a hazba, a mely felől azt mondotta volt az Úr Davidnak es az ő fianak, Salamonnak: Ebben a hazban es Jeruzsalemben, a melyet magamnak valasztottam Izraelnek minden nemzetsegei közül, helyheztetem az en nevemet mindörökke;

21:8 És ki nem mozditom többe Izrael labat erről a földről, a melyet adtam az ő eleiknek, ha szorgalmatosan az en parancsolatim szerint cselekesznek, es az egesz törveny szerint, a melyet nekik Mozes, az en szolgam parancsolt.

21:9 Ők azonban nem engedelmeskedtek, mert tevelygesbe ejte őket Manasse, hogy meg gonoszabbul viseljek magokat azoknal a poganyoknal, a kiket az Úr kivesztett az Izrael fiai elől.

21:10 Akkor szola az Úr az ő szolgai, a profetak altal, mondvan:

21:11 Mivelhogy Manasse, Juda kiralya ezeket az utalatossagokat cselekedte, gonoszabb dolgokat cselekedven mindazoknal, a melyeket az ő előtte valo Emoreusok cselekedtek vala, es Judat is vetekbe ejtette az ő balvanyai altal:

21:12 Azert ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Íme, en oly veszedelmet hozok Jeruzsalemre es Judara, hogy mindenkinek, a ki azt hallja, megcsendül bele mind a ket füle.

21:13 És kiterjesztem Jeruzsalemre a Samaria merő-zsinorjat es az Akhab hazanak merteket; es kitörlöm Jeruzsalemet, mint kitörlik a talat, es kitörölve leboritjak azt,

21:14 És elhagyom az en öröksegem maradekat, es adom őt ellensegei kezebe, es zsakmanya es ragadomanya lesz minden ellensegeinek;

21:15 Azert, mert gonoszul cselekedtek en előttem, es engem haragra ingerlettek az ő atyaiknak Égyiptombol valo kijövetelök napjatol fogva, mind e mai napig.

21:16 És Manasse nagyon sok artatlan vert is ontott ki, ugy hogy Jeruzsalem minden felől megtelt vele, azon a vetken kivül, a melylyel vetekbe ejtette Judat, gonoszul cselekedven az Úr szemei előtt.

21:17 Manassenak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei es az ő vetke, a melyet cselekedett, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

21:18 És elaluvek Manasse az ő atyaival, es eltemettetek az ő haza mellett levő kertben, az Uzza kertjeben, es az ő fia, Amon uralkodek helyette.

21:19 Amon huszonket esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, es ket esztendeig uralkodott Jeruzsalemben; az ő anyjanak neve Mesullemet volt, a Jotbabeli Harus leanya.

21:20 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt, a mint cselekedett Manasse, az ő atyja.

21:21 És tökeletesen azon az uton jart, a melyen jart volt az ő atyja, es szolgalt a balvanyoknak, a kiknek szolgalt volt atyja, es azokat imadta.

21:22 És elhagyta az Urat, atyai Istenet, es nem jart az Úrnak utaban.

21:23 És partot ütöttek Amon ellen a maga szolgai, es megöltek a kiralyt az ő hazaban.

21:24 De a föld nepe levagta mindazokat, a kik partot ütöttek volt Amon kiraly ellen, es a föld nepe kiralylya teve az ő fiat, Josiast, helyette.

21:25 Amonnak egyeb dolgai pedig, a melyeket cselekedett, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

21:26 És eltemetek őt az ő sirjaba, Uzza kertjeben, es fia, Josias lett a kiraly ő helyette.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase